Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Over kystradiostasjon i

Danmark

Sverike

Europa elles

Afrika

Amerika

Asia

Australia

Av dei takserte telegramma i 2. halvår 1960 hadde ein desse scertelegramma:

frå norske skip

i alt

4 101

2 576

60 469

12 253

73 676

13 994

4 347

1 733

1 000

2 043

49

1 084

200

55

I alt 171 416 6 164

1958-59 1959-60

av dette

til

Noreg

til norske skip frå norske skip til norske skip

i alt

av dette

frå

Noreg

i alt

av dette

til

Noreg

i alt

av dette

frå

Noreg

922 88 5 208 2 634 879 79

354 87 4 440 2 049 487, 96

16 634 493 63 224 3 652 17 270 373

2 837 8 12 627 54 3 135 10

20 637 119 79 153 2 001 23 976 244

6 360 46 18 469 240 7 545 72

1 942 5 4 987 79 2 129 24

49 686 846 188 108 10 709 55 421 898

Inn- og uttelefonering og inn- og utteleksering av telegram.

Telegram

20

Innalandsk

Til utlandet

Frå utlandet

Lokaltelegram 415 958

Brevtelegraml) 7 900 47 405 97 099

Iltelegram') 8 911

Vertelegram3) 67 401

Pressetelegram og presseiltelegram 2) 300 168

Bilete-telegram 2 19

1) Lokale brev- og iltelegram er også tekne med som lokaltelegram.

2) Ikkje registrert.

2) I tillegg kjem 1 827 sende kuling- og stormvarsel.

Budsjettår

I alt

415 958

152 404

8 911

67 401

468

21

Av dei komne telegramma (frå inn- og utland) blei 1 112 995 skrivne ut på Lx-blankett

Dessutan blei det selt 232 642 Lx-blankettar.

Talet på omsette Lx-blankettar blir da 1 345 637. Dette talet deler seg med 1 337 564 på

enkle og 8 073 på doble blankettar.

I samtrafikk med Noregs statsbanar blei det i 2. halvår 1960 sendt 40 357 og motteki 20 472

telegram.

Over norske kystradiostasjonar blei det 2. halvår 1960 sendt og motteki 338 766 takserte

radiotelegram, sjå tabell 11.

Radiotelegram med norske skip over utalandske kystradiostasjonar.

1959-60 2. halvår 1960

Inntelefonert frå publikum 2 464 089 1 249 939

In.nteleksert frå -»- 131 343 75 468

Uttelefonert til -»- 679 164 343 380

Utteleksert til -»- 286 889 159 559

I alt 3 561 485 1 828 346

More magazines by this user
Similar magazines