Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

(for lydkringkasting og fjernsyn) pr. 31. desember 1960. 1)

lengd

luft

liner

150 011

150 003

8

12

på kabelpar

38 187

21 441

16 746 I

1 224

832

392 I

12 6

12 6


koaksialror

berefrekvenskanalar


luftliner

29


radio- i alt

liner2)

128 178 181 921 112 043 460 329

113 767 174 650 73 768 383 626

14 411 7 271 38 275 76 703 I

5 272 11 118 2 354 19 968

4 784 11 546 1 583 18 745

488 -i-- 428 771 1 223

4 631I 162 4 799

4 631 162 4 799

4 642 4 648

11 162

487

95

392

151 I

487

95

392

faste radiosamb.

i frekvens- i alt pr. sam-

band (6+8+13 band (15

under +14) div. med

30.000

kHz

2)

8 9 10 11 12 I 13 14 15 16

km km km km km km km km km

1 24 390 - 28 753 90,42

2 328 26 598 100 247 175 596 91 441 51 417 - 117 301 75,38

145 660 J 318 075 1 797 512 723 92,13

147 989 26 598 100 247 175 596 91 441 393 882 1 797 658 777 88,56

8W-7

9 207 15 316 988 16 003

885

40 629

____

3 000

885

51 727

295,20

263,92

807 9 207 15 316 988 16 003 41 514 3 000 52 612 264,38

1 214 1 264 7 079 4 734 2 160 15 237 - 23 467 98,60

1 1 118 5 536 603 2 439 9 696 - 9 832 446,87

4 797 744 688 94,29

4 797 657 385 90,16

- 87 703 4,21

23 122

22 092

- 1 030

6 584

6 584

6 433

sjonane. Sjøkablar til utlandet er målt til midtsjøs. Noregs part av radiolinene til Danmark og Storbritannia,

er målt til midtvegs mellom siste radiolinestasjon i Noreg og den nærmast følgjande radiolinestasjon i vedkomande

land. Radiolina til Sverike er målt til grensa.

151

487

95

392

More magazines by this user
Similar magazines