Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

I

Telefoni

Passasj erskip 67

Lasteskip over 1600 tonn 126

Lasteskip 500-1600 tonn 45 2

Lasteskip under 500 tonn 826

Fiskefarty 4 460

38

I 2. halvår 1960 blei det skipa 8 nye kringkastingstasjonar for lydradio : Fauske kringkastar,

Melhus kringkastar, Tron kringkastar, Varanger kringkastar, Voss kringkastar (Lønehorge),

Sauda kringkastar, Årdal kringkastar og Røldal kringkastar. Voss kringkastar (Hangurtoppen)

blei sett i reserve da den nye kringkastaren på Lønehorge kom i drift.

Fjernsynet blei opna for offisiell drift 20. august 1960. Ved utgangen av 2. halvår 1960 var

12 kringkastingstasjonar for fjernsyn i drift på desse stadene: Oslo/Tryvasshøgda, Bergen,

Kongsberg, Drammen, Oslo/Furuset, Gjøvik, Kongsvinger, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord,

Skien og Tønsberg. Stasjonane på dei 3 førstnemnde stadene hadde dagleg vakt, medan dei andre

stasjonane hadde tilsynsordning.

5.2. Stasjonar som andre enn Telegrafverket driv'):

I Pr. 30/6 1960

Private telefonsentralar, manuelle 2) 82

Private telefonsentralar, automatiske 75

Jernbanestasjonar med telegramekspedisjon 461

Radiostasjonar i Ishavet 4

Private bakkestasjonar 1

Meteorologiske radiostasjonar i Noreg 11

Fyrvesenets stasjonar 51

Skip

Fly

I alt I 685

Telegrafi

I alt 5 398 128

Pr. 31/12

1960

79

53

459

Konsesjonar for radiostasjonar ombord i skip og fly:

I Pr. 30/6 1960

6 874

97

4

1

11

51

Telefoni/

Telegrafi

30

1 128

149

79

I 1 386

Auke

3

-2.- 22

-÷- 2

658 27

Pr. 31/12

1960

6 912

99

I alt 6 971 7 011

Konsesjonane pr. 31. desember 1960 for radio ombord i skip deler seg slik:

Auke

Av konsesjonane pr. 31. desember 1960 ombord i fly galdt 74 berre telefoni, medan 25 galdt

telefoni og telegrafi.

Konsesjonar for radioamatørstasjonar og for bruk av

VHF-samband:

'Pr. 30/6 1960

Pr. 31/12

1960

Auke

A matørstasj onar 1 325 1 362 37

Sjømannskolar, firma o.a. 3) 64 66 2

VHF-stasjonar, mobile 2 043 2 168 125

VHF faste/basestasjonar 359 388 29

1) Her er ikkje teki med stasjonar som Forsvaret driv.

2) Her er teki med 14 rikstelefonstasjonar som private telefonselskap driv.

3) Skolar og firma som har løyve til å nytta radiosendarar i amatorbanda.

38

2

40

More magazines by this user
Similar magazines