Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

1. Telegrafverkets telefonanlegg:

pr. 31. desember 1960

pr. 30. juni 1960

Auke

2. Tilknytingsnetta:

pr. 31. desember 1960

pr. 30. juni 1960

Auke

3. Dei private telefonselskapa:

pr. 31. desember 1960

pr. 31. desember 1959

Auke

39

VI. Stasjons- og abonnentutsyr,

6.1. Automatiske telefonsentralar pr. 31. desember 1960.

Tal på

sentralar

676

616

60

19

22

3

53

59

6

Monterte nummer ved

automatiske sentralar

i alt

357 297

335 140

av desse

ledige

33 009

35 751

22 157 +2 742

680 145

792 176

112 + 31

27 230 4 068

40 136 5 354

+ 12 906 + 1 286

More magazines by this user
Similar magazines