Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

45

6.5. Telekssentralar og fjernskrivarapparat med tilleggsutstyr pr. 31. desember 1960.

Sentral

for

teleks-

ab

on

nentar-1)

a) Telekssentralar.

for

samband

mellom

telekssentralar

Monterte nummer

for

samband

med telegrafstasjonar

for

tenesteapparat2)

ledige i alt

1. Oslo automatsentral3) 670 - - 21 109 800

2. Manuelle sentralar:

0 slo 4) - 107 - 4 69 180

Tønsberg 15 5 1 2 7 30

Kristiansand 35 9 8 2 0 54

Haugesund 24 14 - 6 16 60

Stavanger 49 17 5 7 2 80

Bergen 146 53 5 14 22 240

Ålesund 35 15 5 7 3 65

Trondheim 101 42 12 16 24 195

Bodø 18 13 6 4 4 45

Svolvær 21 16 9 9 5 60

Tromso 19 11 3 9 23 65

Alta uI 9 7 2 6 35

I alt pr. 31. des. 1960 1 144 311 61 103 290 1 909

I alt pr. 30. juni 1960 1 006 204 59 119 342 1 1 730

Auke 138 107 I 2±16 1±5252 I 179

1) Ekskl. tenesteteleksabonnentar.

2) Apparat i bruk ved telekssentralane og andre tenesteapparat.

3) Oslo automatsentral har 64 samband til andre innalandske telekssentralar, 108 samband til utlandet og 51

spesialsamband (til opplysninga, feilmeldinga m.m.). Ingen av desse sambanda tek opp nummerplass i sentralen.

4) Berre for ekspedisjon med utlandet.

Utstyr i bruk:

a) på stasjonane

b) på fast utleigde samband

c) hos teleksabonnentane

Utstyr i reserve

I alt pr. 31. desember 1960

I alt pr. 30. juni 1960 1)

1) Ekskl. utstyr i reserve.

b) Fjernskrivarapparat med tilleggsutstyr.

Fjernskrivarapparat

342

300

1 164

Handperforatorar

93

25

199

Maskinsendarar

117

42

237

Mottakarperforatorar

35

59

100

,......

Fjernskrivarskatoll

33

78

794

199 25 30 12 17

2 005 342 426 206 922

1 757 270 351 165 786

More magazines by this user
Similar magazines