Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

49

VII. Grunnareal og bygningar.

7.1. Kjøp og feste av grunnareal i 2. halvår 1960.

G.nr./b.nr. Kjøpe-

Areal

Kontrollkrins Kommune event. m2 sum

Tomt for

matr. nr.

kr.

Oslo Oslo Universi- 5 076 5 040

tetsgt. 2

Lillestrøm Aurskog 32/33 702 2 106

Gjøvik Gran 158/44 508 2 222

>> Lunner 58/11 1 619 6 491

>> Vestre Toten 14/158 570 4 010

Nybergsund Trysil 69/39 395 1)

Tynset Tynset 44/262 1 530 2 596

Kongsberg Gransherad 43/17 300 1 020

Farsund Lista 9/23 6 400 19 200

Kristiansand Evje og

Hornnes 13/60 2 493 7 511

Seljord Lårdal 47/60 500 3 000

Flekkefjord Nes 79/72 224 1 065

Sandnes Høyland 37/190 338 2 262

Stavanger Stavanger Engelsminnegt.

18 462 2)

Lærdal Lærdal 31/280 1 914 9 612

Trondheim Malvik 5/44 700 3 727

D >> 1 55/25 252 1 134

Administrasjonsbygg for

Telegrafstyret, restutg.

Aurskog (Finstadbru) automathus

og forsterkar

Jaren automatkiosk

Lunner automatkiosk

Raufoss automatkiosk

Lutnes automatkiosk

Tynset lagerhus

Øvre Jondalen automatkiosk

Farsund radiopeileanlegg

Evje lager

Høydalsmo automatkiosk

Flikka automatkiosk

Vatne automatkiosk

Utviding telehuset

Lærdal lagerhus

Vikhammer automatkiosk

Hommelvikåsen forsterkar

Dessutan blei det f esta 24 grunnareal og kjøpt 48 grunnareal der kjøpesummen var under kr.

1 000 pr. stk. I tillegg kjem to gratis tomter på NSB's grunn i Malvik og Leinstrand kommunar

(for forsterkarkioskar) og ei gratis tomt i Sandsvær kommune (for automatkiosk).

7.2. Nye bygningar som blei fullførte i 2. halvår 1960.

Kontrollkrins Stad

Bygning

Brutto

golvareal

m2

Total

utgift3)

kr.

1 Oslo 061 Bryn

automathus

980 072

Lillestrøm

Aurskog

forsterkar- og

automatkiosk

88 59 300

Fagernes

Aurdal

lagerhus

80 38 000

Gjøvik

Lena

77 8 975

Lillehammer

Fåberg

forsterkarkiosk

14 17 487

Skar

14 17 487

>>

Sandvik

>>

14 17 487

Øyer

>>

14 17 487

Nybergsund

Eltdalen

lagerhus

7 5 932

Tynset

Folldal

telehus

ca. 150 4)22 500

Vinstra

Harpefoss

forsterkarkiosk

14 17 487

>>

Hundorp

14 17 487

>>

Sylte

>>

14 17 487

>>

Trøståker

14 17 487

Hønefoss

Nakkerud

automatkiosk

14 9 150

Farsund

Elle

7 5 082

Haddeland

7 5 176

Åpta

>>

7 6 329

Kristiansand

Evje

lager, verkstad

72 13 612

Moisund

automatkiosk

14 12 276

4.

Tomteverdi kr. 1580. Tgv. har fått eigedomen.

2) Kjøp av tomt med hus for kr. 120 110.

3) Utgifter til kjøp (eventuelt feste) av tomt er ikkje tekne med.

4) Huset er kjøpt.

More magazines by this user
Similar magazines