Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

-utgifter ved kontrollkrinsane i 2. halvår 1960.

kontrollkrinsane, er oppførte i tabell 6).

gj. sn.

pr.

i alt hovudabonnement3

)

ionsutgifter')

ved stasjonane og hos abonnentane

stasjonshaldsutgifter

materiell

m.m.

65

gj sn.

pr.

hovudabonnement3)

Utgifter

ionsutgifter

linene

materiell

m.m.

i alt

gj. sn.

pr.

hovudabonnements)

I 10 11 12I 13 14 15 16 17 18 19

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

93 159 584 217,03

1 548 301 53,07

94 707 885 206,60 19 820 404 6 140 360 5 393 023 68,401 7 048 881 4 373 498 42 766 166 93,31

-utgifter ved kontrollkrinsane i 2. halvår 1960.

på kontrollkrinsane, er oppførte i tabell 6).

ekspedisjonar Inntekter Utgifter

transittekspedisjonar.)

utgåande

takserte

tilseiingar

til

innlandet')

automatisk

opp -

sette')

samtaler til

innlandet

manuelt

oppsette

samtaler

til utlandet')

andre

inntekter

i alt

lønsutgifter')

stasjonshaldsutgifter

materiell

m.m.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

12021900 5249 991 2 785 067 65 123 885 7829 716 184561 75 923 229 28 848 868 7571 863 3079 579 39 500 310

791

12021900 5250 782 2 785 067 65 123 885 7829 716 1 184561 75 923 229 28 848 868 7571 863 3079 5709 500 310

5.

ialt

More magazines by this user
Similar magazines