Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

utlandet i 2. halvår 1960.

utanom biletetelegram.

frå og til Noreg

6 7

telegram

603 489

187 045

ord

644 101 10 315 969

468 67 751

144 504 4 393 778

1 461 33 296

790 534, 14 810 7941

Inntekter

8 9 10 11

kr.

kr.')

10 825 866 3 290 398 1 358 832 1 881 566 1 218 063

3 984 9281

A. Innan europeisk takstområde

B. Annan transittrafikk

kr.

3 869 514 2 268 490 1 601 024 1 243 664 2 844 688

7 109 912

av telegram frå Noreg

kravt inn tilkjem

i Noreg utlandet

174 341

3 627 322

47 928

tilkjem

Noreg

(8 minus 9)

3 482 590

i26413

av telegram

til Noreg

tilkjem

Noreg i alt

(10+11)

2 461 727 5 944 317

217 924 344 337

7 284 253 3 675 250 3 609 003 3 679 651 3) 6 288 654

1 2

I alt

75

telegram takstord

1 498 23 197

11 139 183 930

12 637 207 127

3 4

12

kr.

3 099 629

Tabell 9 c. Telegramtrafikken med utlandet i 2. halvår 1960.

') Utrekna etter ein gullfrankkurs på kr. 2,3333.

Transittrafikk.

Taksert trafikk

Inntekter som

tilkjem Noreg

kr.')

4 300

110 240

114 540

More magazines by this user
Similar magazines