Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

utlandet i 2. halvår 1960.

trafikk.

trafikk Inntekter

frå og til Noreg

6

skrivingar

707 670

10 1351

717 805

kravt inn

i Noreg

77

av skrivingar frå Noreg

tilkjem

utlandet

7 8 9

minutt kr. kr.1)

2 536 706 2 321 996 1 442 056

50 894 584 522 326 466

32 245 88 933

2 587 600 2 938 763 1 857 455

tilkjem

Noreg

(8 minus 9)

10

kr.

879 940

258 056

56 688

1 081 308

av

skrivingar

til Noreg

tilkjem Noreg

i alt

(10 -I- 11 )

11 12

kr. 1) kr.

1 095 207 1 975 11 47

181 758 439 814

9 584 ± 66 272

1 267 3811 2 348 689 2)

Tabell 10 b. Telekstrafikken med utlandet i 2. halvår 1960.

A. Innan europeisk takstområde

B. Annan transittrafikk

Transittrafikk.

Taksert trafikk

1 2 3

skrivingar minutt

I alt

l) Utrekna etter ein gullfrankkurs på kr. 2,3333.

Inntekter som

tilkjem Noreg

4

kr.')

696 2 888 2 514

974 5 383 32 041

1 670 8 271 34 555

More magazines by this user
Similar magazines