Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Manuelle rikstelefonsamtaler:

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Telegram:

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Manuelle teleksskrivingar:

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

1

I alt

I alt

I alt

79

Tabell 14. Taksert trafikk') månadsvis i 2. halvår 1960.

2. halvår 1960

innalandske til utlandet i alt

2. halvår

1959

2 3 i 4 5 6

4 286 411

4 682 941

4 448 443

4 437 476

4 339 055

4 189 377

69 454

74 981

74 431

77 399

80 550

78 553

4

4

4

4

4

4

355

757

522

514

419

267

865

922

874

875

605

930

4

4

4

4

4

4

216

295

258

388

026

037

840

495

208

169

541

567

Auke

139 025

462 427

264 666

126 706

393 064

230 363

2)26 383 703 455 368 26 839 071 25 222 820 1 616 251

1) Trafikk frå utlandet og utalandsk transitt-trafikk er ikkje med.

2) Til dette kjem om lag 1 759 200 aut. oppsette innalandske rikstelefonsamtaler.

3) Til dette kjem om lag 180 500 aut. oppsette innalandske teleksskrivingar.

4) Til dette kjem om lag 161 200 aut. oppsette utalandske teleksskrivingar.

306 176 59 095 365 271 347 543 17 728

273 372 63 737 337 109 354 656 --:- 17 547

261 235 63 535 324 770 340 294 -2-- 15 524

258 791 64 156 322 947 341 362 -i-- 18 415

257 413 62 619 320 032 328 834 --i-- 8 802

461 230 64 780 526 010 541 558 ± 15 548

1 818 217 377 922 2 196 139 2 254 247 ± 58 108

21 380 24 810 46 190 57 188 -÷- 10 998

24 089 28 492 52 581 56 709 ± 4 128

23 935 31 295 55 230 62 370 --:- 7 140

23 504 32 122 55 626 47 073 8 553

23 654 32 983 56 637 48 007 8 630

21 425 30 815 52 240 43 392 8 848

3)137 987 )180 517 318 504 314 739 3 765

More magazines by this user
Similar magazines