Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

I alt pr. 31. des. 1960

Grøftelengd j Tal på stolpar

i alt

km

12 819,6

av dette

berre for

abonnentkabel.)

km

9 066,3

80

Tabell 15a. Groftelengd, telefonstolpar og linelengd ved Tele-

av dette

berre for

i alt lokalliner

2)

jord- og

kanalkabel

sjø- og

elvekabel

2 3 4 5 6

7

km

1 437 408 871 100 1242 116,2

km

8 425,7

abonnentkabel.)

luftkabel

8

km

178 933,8

") Under abonnentkabel er teki med alle kablar med tråddimensjon opptil 0,8 mm, under fjernkabel alle kablar med

tråddimensjon over 0,8 mm.

2) Liner for abonnentsamband, sambandsliner, lokale telekssamband m.m.

Tabell 15b. Abonnentsamband, sambandsliner

ved automatiske

sentralar

telefonanlegg og tilknytings-

Tal på abonnentsamband i bruk")

ved manuelle

og

automatiskesentralar

i alt

med 2

eller fleire

abonnentar


same

samband

av desse

byliner

til hussentralar

byliner

til serietelefonanlegg

Apparat

pr. abonnentsamband

3 4 5 6 7 8

A. Telegrafverkets telefonanlegg . .

228 anlegg med meir enn 300

telefonapparat 304 178 80 093 384 271 17 849 23 010 4 739 1,59

636 anlegg med opptil 300

telefonapparat 3 248 31 096 34 344 8 446 235 31 1,53

864 telefonanlegg 307 426J 111 189 418 615 26 295 23 245 4 742J 1,58

B. Tilknytingsnetta:

957 tilknytingsnett 507 15 462 15 969 7 298 84 21 2,05

I alt (A+ B) pr. 31. des. 1960 307 933 126 651 434 584 33 593 23 329i 4 744 1,60

') Her er og teki med samband til talestasjonar, boksapparat og tenestetelefonar. Samband mellom hussentralar og

apparat tilknytta hussentralar (biliner) er ikkje med. Om det er fleire apparat på eit samband, reknar ein det likevel

berre som eitt samband.

More magazines by this user
Similar magazines