Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

A. Telegrafverkets telefonanlegg:

228 anlegg med meir enn 300

telefonapparat

636 anlegg med opptil 300

telefonapparat

864 telefonanlegg

B. Tilknytingsnetta:

957 tilknytingsnett

I alt (A±B) pr. 31. des. 1960 .

Sjølvstendige stasjonar

Understasjonar

1

I alt pr. 31. des. 1960 ...

ekspedisjonsplasser

bade for

berre for lokal- og

I

lokal- riks-

samband 2) samband

2 3

82

Tabell 16a. Tal på sentralar, hussentralar og

automatiske

Manuelle telefonbord') Fjern-

berre for

rikssamband

for lokalsamband')

monterte nummer

for riksliner

og tilknytingsnetta

Sentralar Monterte nummer ved Hussentralar

manuelle

og halvau

tomatiske

automatiske

sentralar

i aft") av desse

ledige

2 4 5

581

95

676

19

571

765

1 336

991

353 012

4 285

357 297

680

32 115

manuelle

og halvautomatiske

sentralar

2)

i alt

automatiske

ved sta- på fast

sjonane

s)

manuelle

utleigde

samband

4 5 6 7 8 9

146 228 1 109 33 371 9 377 42 748 535 300

378 2 122 55 132 846 15 086 147 932 6

524 2 3501 1 1641 166 2171 24 463 190 6801 541 300

894

33 009

145

98 596

43 576

142 172

24 906

3 759

25

3 784

17

1 883

109

1 992

6951 2 3271 357 9771 33 1541 167 07813 801 2 025

') Utstyr for sambandsliner er ikkje teki med.

3) Både nummer for abonnentsamband og nummer for sambandsliner er tekne med.

3) SB = sentralbatteri, LB = lokalbatteri.

Tabell 16b. Manuelle telefonbord, fjernskrivarapparat, bere-

ved Telegrafverkets stasjonar

3) Hussentralar er ikkje tekne med.

2) Her abonnentsamband og sambandsliner.

3) Inkl. teneste-teleksapparat for telegraf og teleks.

4) Eit terminalutstyr for einkanal-samband er ei terminaleining, eit terminalutstyr for trekanal-samband er tre terminaleiningar

osv.

33

More magazines by this user
Similar magazines