Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Nr. Arbeidstad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Telegrafstyret3)

Telegrafskolen

Hovudlageret

Hovudverkstaden

Impregn.verket

Sjøkabeltilsynet

Fjernkabelanlegga

Masteanlegga

86

Tabell 23. Sjukefråvær og sjukedagar med Ion, totalt og

1

Distriktsadministrasjonen:

Oslo

Østfold

Oppland

Drammen

Agder

Rogaland

Bjørgvin

Møre

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Distriktslagra og fartya:

Drammen

Agder

Rogaland

Bjørgvin

Møre

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Distriktsverkstadene:

Østfold

Oppland

Drammen

Agder

Rogaland

Bjørgvin

Møre

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

(Revisjonskontoret, kringkastarane, ståkkontrollen utanom

Heilårsarbeidarar') ved korte

fråvær

(1-3 dagar)

KIM K+M

2 3

224,1

2,3

7,1

13,6

-

-

-

-

251,9

3.0

37,7

61,2

39,3

40,0

99,8

24,8

4

476,0

5,3

44,8

74,8

39,3

40,0

99,8

24,8

Sjukedagar med ban

ved lange

fråvær

(over 3 dagar)

K M K M

1 294

7

28

41

-

-

-

-

613

-

152

197

142

32

99

-

2 949

9

138

421

-

-

-

-

1 958

7

688

1 231

1 218

434

1 578

637

i alt

KM

4 243

16

166

462

-

-

-

--

10

2 571

7

840

1 428

1 360

466

1 677

637

247,11 557,7 804,8 1 370 1 235 3 517 7 751 4 887 8 986

18,5 21,1 39,6 66 43 83 90 149 133

6,8 9,8 16,6 25 10 48 15 73 25

3,0 9,6 12,6 12 131 154 169 166 182

6,6 11,1 17,7 9 61 358 111 367 117

8,1 9,0 17,1 16 8 43 125 59 133

7,3 7,9 15,2 25 5 17 19 42 24

8,4 7,0 15,4 20 5 80 30 100 35

6,6 10,0 16,6 8 9 33 55 41 64

11,6 11,8 23,4 24 13 39 43 63 56

11.1 11,0 22,1 44 6 146 98 190 104

9,5 11,0 20,5 36 7 201 20 237 27

9,8 10,0 19.8 24 4 73 - 97 4

107,3 129,3 236,6 309 129 1 2751 775 1 5841 904

- 3,0 3,0 - 1 - 39 - 40

- 3,0 3,0 - 1 - 6 - 7

- 3,0 3,0 - - - 36 - 36

- 8,0 8,0 - 12 - 115 - 127

- 2,01 2,0 - 2 - 44 - 46

- 6,4 6,4 - 1 - 180 - 181

- 6,2 6,2 - - - 71 - 71

- 8,7 8,7 - 2 45 - 47

- 8,0 8,0 - - - 43 - 43

- 48,3 48,3 191 - 5841 - 603

- 3,0 3,0 - - 15 - 15

- 5,0 5,0 - 5 - 52 - 57

- 6,0 6,0 - - 15 - 15

- 4,5 4,5 - 1 - 10 - 11

- 5,8 5,8 ----- -

- 14,3 14,3 - 39 - 175 - 214

- 6,0 6,0 - 16 - 43 - 59

- 7,0 7,0 - 2 - 13 - 15

- 8,0 8,0 - 18 - 121 - 139

- 6,8 6,8 - 28 - 124 - 152

- 2,0 2,0 - - - 4 - 4

-1 68,4 68,4 -1 1091 5721 - 681

1) Her er berre teki med tenestemenn som er så fast knytte til Telegrafverket at det kan bli spørsmål om permisjon med Ion.

2) Ein tenestemann med mindre enn 12 månaders teneste er berre rekna som ein del av ein heilårsarbeidar. T.d. er ein tenestemann

med 8 månaders teneste rekna som 8/12 heilårsarbeidar. For året 1959 blei ved utrekning av talet på heilårsarbeidarar alt

fråvær rekna som teneste. Frå og med året 1960 blir fråvær utan Ion og alt fråvær p.g.a. svangerskap, militærteneste og opplæring

ikkje rekna som teneste.

3) Tenestemenn ved Telegrafskolen, Hovudlageret og Hovudverkstaden er forte opp særskilt nedafor.

More magazines by this user
Similar magazines