Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Telegrafverket 2. halvår 1960 - Statistisk sentralbyrå

Nr.

Arbeidstad

1

92

Tabell 23. (framh). Sjukefråvær og sjukedagar med !on, totalt

(Revisjonskontoret, kringkastarane, ståkkontrollen utanom

Heilårsarbeidarae) ved korte

fråvær

(1-3 dagar)

1(M K+m

2 3 4

Sjukedagar med løn

ved lange

fråvær

(over 3 dagar)

i alt

MKM I( 1 NI

5 6 7 8 9 10

138 128 Svelvik 12,8 9,5 22,3 40 2 98 29

31

129 Tjøme radio

130 Tønsberg 57,4

5,0

23,8

5,0

81,2 212 28 820 220 1 032 248

1131 Tjørne

132 Stasjonshaldstasjonane i distr.4)

4,1

82,2 7,0

4,1

89,2 57, 1 739 358 796 359

519,4 319,5838,91 1 331 452 7 147 5 219 8 478 5 671

Agder distrikt:

133 Arendal 52,8

134 Arendal tfa. 9,0

135 Borøy 1,0

136 Farsund 10,3

137 Lyngdal 6,3

138 Vanse 4,0

139 Farsund radio

140 Kragerø 14,8

141 Kristiansand 55,8

142 Lillesand 14,8

143 Mandal 7,9

144 Notodden 24,7

145 Porsgrunn 28,3

146 Brevik 10,8

147 Langesund 6,0

148 Risør 11,2

149 Rjukan 17,9

150 Seljord 10,7

151 Skien 53,9

152 Bø Telemark 6,1

153 Gvary 4,5

154 Lunde Telemark 5,0

155 Ulefoss 8,0

156 Tvedestrand 9,1

157 Stasjonshaldstasjonane i distr. 4) 102,3

475,2

Rogaland distrikt:

158 Bryne 13,9

159 Kleppe Jæren 0,4

160 Nærbø 4,7

161 Egersund 9,8

162 Flekkefjord 12,7

163 Haugesund 62,8

164 Kopervik 10,0

165 Skudeneshavn 4,8

166 Rogaland radio 8,0

167 Sandnes 5,3

168 Ålgård 3,8

169 Sauda 7,2

170 Sand 4,0

171 Stavanger 121,8

172 Stavanger radio

173 Stord 17,3

i), 2) og 4 ). Sjå fotnotar side 86 og 88.

20,3 73,1 177 19 899 192 1

44,5 53,5 5 51 260 645

1,0 2,0

18,6 28,9 28 22 147 143

6,3 1 126

4,0 3 15

7,8 7,8 2

20,3 35,1 7 4 290 161

30,3 86,1 124 22 952 279 1

13,0 27,8 18 48 108

2,0 9,9 26 101 29

19,9 44,6 97 16 385 135

25,1 53,4 80 56 594 475

1,0 11,8 50 174 10

6,0 11 25

9,0 20,2 52 8 86 37

18,7 36,6 18 14 122 195

19,2 29,9 36 19 49 281

21,0 74,9 152 26 648 295

6,1 9 12

4,5 5 29

5,0 2

8,0 2 47

12,0 21,1 23 4 66 77

23,0 125,3 59 1 1 225 254 1

306,71 781,91 985 264 6 300 3 316( 7

14,0 27,9 34 10 50 255

0,4

4,7 3 49

13,9 23,7 18 21 65 109

12,0 24,7 20 14 204 15

63,9 126,7 248 89 1 002 681 1

5,0 15,0 23 10 11

4,8 8 36

52,8 60,8 16 73 9 364

17,8 23,1 2 3 19 85

3,8

7,0 14,2 23 3 55 68

4,0 2 14

144,8 266,6 406 271 1 605 1 680 2

4,9 4,9 2 -

6,9 24,2 24 14 42 157

076 211

265 696

175 165

127

18

2

297 165

076 301

66 108

127 29

482 151

6'14 531

224 10

36

138 45

140 209

85 300

800 321

21

34

2

49

89 81

284 255

2851 3 580

84 265

52

83 130

224 29

250 770

33 11

44

25 437

21 88

78 71

16

011 1 951

- 2

66 171

More magazines by this user
Similar magazines