tema - SB Skog

sbskog.no

tema - SB Skog

tema • mULigheter i et UtfOrdrende marKed tema • mULigheter i et UtfOrdrende marKed

tidligere skjedde det samme på follum, etter

139 år med papirproduksjon. disse to

fabrikkene sto for store innkjøp av tømmer

og flis fra norske leverandører. (med unntak

av fabrikken i ranheim som hadde en

produksjon som utelukkende var basert

på returpapir.)

men alle som arbeider med skog vet at

når trær når borte, skaper det en lysning

som nye trær kan vokse i. for det skjer

også endringer i bransjen som er positive

for skogeiere som ønsker avsetning på

tømmeret sitt.

Blant annet er det en generell omdreining i

industrien i nord-europa til langfibret masse,

som ved södra Cell tofte. det skyldes at

prisforskjellene har blitt større. Kortfibret

masse prises lavere enn langfibret.

dessuten handler det om å tenke «lokalt»

i forbindelse med skogens treressurser,

om å tenke i litt andre retninger

enn hva man kanskje gjør i andre næringer.

for eksempel i retningen som elvene

12 • et magasin fra sb skog

renner. som en følge av fløtningen i trysilelva

og videre med Klaraelva til Vänern,

har storaenso i Karlstad «alltid» kjøpt

tømmer i hedmark. fra hedmark fikk tømmeret

en naturlig ferd til fabrikkene langs

Vänern.

«stora har kjøpt tømmer i norge i hundre

år og kommer til å gjøre det også de

neste hundre. med et forbedret togtilbud

ligger fabrikkene skoghalls Bruk og gruvön

ved Karlstad laglig til for norsk virke.

Vårt massevirkekjøp i norge kommer til å

passere en million kubikkmeter i år, og vi

tror det vil øke også framover,» sier dag-

Skogs- og treforedlingsnæringen er en tradisjonell næring som gir arbeid over

hele landet. Grovt regnet kan vi si at én arbeidsplass i treforedlingsindustrien

skaper fire arbeidsplasser lokalt.

trond giske, nærings- og handelsminister

lig leder arne ivar Ødegaard i stora enso

norge til norsk skogbruk (nr. 3, 2012).

i dag er fløtingen erstattet med det stora

enso kalles for «norgespendelen» som

er jernbanetransport langs Østerdalen og

gudbrandsdalen videre gjennom glåmdalen

til Karlstad.

Lokalt tømmer trenger altså ikke bare

være det geografisk nærmeste, men også

det som har gunstige transportforutsetninger.

tømmeret som går til stora enso kommer

for øvrig ikke bare fra skoger langs

gamle fløteruter. i 2011 kjøpte storaenso

rundt 50.000 m 3 massevirke fra Vestlandet,

som ble transportert med båt til konsernets

papirfabrikk nymölla i skåne.

Og södra skog, som kjøpte rundt 900 000

kubikkmeter norsk tømmer i 2008, har estimert

at de vil trenge 1,9 millioner kubikkmeter

bartrevirke i 2013.

«Vi kjøper gjerne alt dette i norge,» har

södra skogs virkessjef Lars tore Woie uttalt

(norsk skogbruk).

Vår «grønne olje»

norske skogeiere vil også oppleve at det

offentlige kommer til å svinge øksa og

engasjere seg i norsk skogsdrift og sagbruks-

og treforedlingsindustri.

«Biomasse er vår «grønne olje»,» slo

nærings- og handelsminister trond giske

fast under et tverrdepartementalt seminar

i januar i år om mulighetene for norsk

treforedlingsindustri. statsråden sa at

det var flere grunner til dette seminaret:

«skogs- og treforedlingsnæringen er en

tradisjonell næring som gir arbeid over

hele landet. grovt regnet kan vi si at én

arbeidsplass i treforedlingsindustrien

skaper fire arbeidsplasser lokalt. det er

også en næring preget av innovasjon, utvikling

og forskning, og det er en høyteknologisk

og internasjonal bransje. derfor

er det også slik at hvis produksjonsanleggene

forsvinner, blir det heller ikke særlig

forskning.»

næringen skal styrkes

Landsbruks- og matminister Lars Peder

Brekk påpekte, på det samme seminaret,

at alle prognoser tilsier at etterspørselen

etter norsk trevirke ville øke i årene framover

og la til: «derfor vil regjeringen legge

til rette for å styrke næringen. Vi vil bidra

til å finne alternativ bruk av trevirket. Vi vil

snart legge fram en stortingsmelding der

vi ser på sammenhengen mellom et aktivt,

lønnsomt og bærekraftig skogbruk og en

bærekraftig industri. dette er også viktig i

et miljømessig perspektiv. dermed kan vi

også demme opp for svingninger i etterspørselen

etter tradisjonelle treforedlingsprodukter.»

nærings- og handelsdepartementet

og Landbruks- og matdepartementet har

slått seg sammen og nedsatt en arbeidsgruppe

som skal se på mulige virkemidler

og foreslå tiltak som kan skape ny vekst i

hele næringen. arbeidsgruppen avleverer

sine forslag våren 2013. de skal jobbe med

fem hovedpunkter: Øke aktiviteten i skogbruket,

satse enda mer på forskning og

produktutvikling, utbygging av infrastrukturen,

helhetsbildet av energisituasjonen

og vurdering av kapital- og eierskapsstrukturen

i treforedlingsindustrien.

Vi garanterer omsetning

det er altså muligheter for skogeiere over

hele norge som vil hente ut enorme, sovende

verdier – selv fra der ingen skulle tro

at trær kan gro.

«Vi garanterer salg på tømmeret vi kjøper

og drifter,» sier innkjøper myrland. «Vi

får det transportert i terrenget med lassbærer

til bil som transporterer det videre

til båt som frakter det til industrien.

i sandane er det seks fornøyde skogeiere

som har fått se tømmeret sitt bli fraktet

til södra Cell i follafoss i nord-trøndelag for

å bli til kjemisk termo-mekanisk tremasse

(som blant annet brukes som bestanddeler

i drikkekartoner og bleier) og for å bli til

inntekt.

Takket være solide maskiner og utstyr, samt gode

hjelpere, henter skogeiere ut enorme verdier - selv

der ingen skulle tro at trær kunne gro.

enOrmt POtensiaL

fOr KYstsKOgen

-----

«Potensialet for tømmertransport

over kaiterminal fra kystskogfylkene

kan økes fra om lag

0,4 millioner kubikkmeter årlig,

som gjennomsnitt i 2006-2010,

til om lag 2 millioner kubikkmeter

tømmer årlig. (... ) ved å

utnytte avvirkningspotensialet

i kystskogen, vil (det) være

økonomisk gunstig å bruke eller

etablere inntil 60 tømmerkaier

langs kysten, fra Rogaland til

Finnmark.»

Regjeringen.no, 29. november 2011,

vedr. rapporten «Transport av skogsvirke

i kyststrøk» utarbeidet av SIN-

TEF, på oppdrag av Kystskogbruket

Fakta

et magasin fra SB SKOG • 13

More magazines by this user
Similar magazines