Disse møtte du på X-faktor 2012.pdf - Virke

virke.no

Disse møtte du på X-faktor 2012.pdf - Virke

Disse møtte du X-faktor 2012

Alexandra Bech Gjørv, advokat og næringslivsleder og var leder

for 22. julikommisjonen.

Hun var fra 2000 til 2005 personaldirektør i Norsk Hydro, og satt

samtidig også tre år i konsernledelsen. Fra 2010 har hun vært partner

i Advokatfirmaet Hjort. Alexandra har ekspertise innen selskaps- og

virksomhetsstyring, arbeidsrett, granskninger, integritet og

korrupsjon, energi, miljø, forskning og teknologi. På konferansen

møter du henne i rollen som debattleder.

Sverre Leiro, president i Hovedorganisasjonen Virke

Leiro har arbeidet innen næringsmiddelindustrien fra 1974, og har

hatt ledende stillinger i bl.a. Stabburet, Nora Industrier og Orkla.

Leiro var konsernsjef i NorgesGruppen fra 1995-2011, og er har

styreverv i en rekke bedrifter

Vibeke Hammer Madsen, Virke

Madsen har vært administrerende direktør i Hovedorganisasjonen

Virke fra 2002. Hun kom fra PA Consulting Group, hvor hun var

partner. Før dette var Madsen direktør i Statoil, hvor hun innehadde

ansvar i Norge og Skandinavia i perioden 1993-1999. Madsen har

også erfaring fra KS og Agfa Gevaert. Vibeke Hammer Madsen har

flere styreverv: i Kværner ASA, VG AS, Forskningsrådet, og hun er

styreleder i Ungt Entreprenørskap og Innovasjonsstyret i

Forskningsrådet. Videre er Madsen nestleder i Representantskap for

Storebrand.

Trond Giske, Nærings- og handelsminister

Giske startet sin politiske karriere i Trondheim, der han 1988 ble

leder for AUF. Han var kirke-, utdannings- og forskningsminister i

Stoltenbergs første regjering 2000–01 og kultur- og kirkeminister i

Stoltenbergs annen regjering 2005-09. Etter valget 2009 overtok

Trond Giske som nærings- og handelsminister.


Erna Solberg, Høyre

Partileder i Høyre og stortingsrepresentant. Hun sitter i helse- og

omsorgskomiteen Stortinget. Hun har hatt verv i Høyre side 1983,

og satt i regjeringen fra 2001-2005 som Kommunal- og

regionalminister. Hun har også vært Kvinnepolitisk leder.

Trine Skei Grande, Venstre

Trine Skei Grande har ledet Venstre siden 2010 og har vært fast

innvalgt Stortinget siden 2005. Hun sitter i Kirke-, utdannings- og

forskningskomiteen. Grande har tidligere vært freelancejournalist,

lærer ved Hunn skole i Overhalla, adjunkt ved Levanger

videregående skole, foreleser i sosialfag ved Høgskolen i Levanger,

informasjonssekretær i Norsk Studentunion, generalsekretær i

Norges Bygdeungdomslag og generalsekretær i Landsrådet for

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Hun har sosialøkonomi

og historie grunnfag, samt statsvitenskap mellomfag.

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder i SV. Han

var partiets nestleder fra 2006 til 2012, og var tidligere nestleder i

Sosialistisk Ungdom 2000–2002. Lysbakken har sittet Stortinget

for Hordaland 2001–2005 og fra 2009. Lysbakken ble utnevnt til

barne-, likestillings- og inkluderingsminister under Jens Stoltenberg

den 20. oktober 2009 og gikk av som statsråd 5. mars 2012.

Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra

Universitetet i Bergen. Han har også vært journalist i Klassekampen.

Odd Reitan, Reitangruppen

Colonialmajor og administrerende direktør i Reitangruppen. Han var

med i den internasjonale finalen i ”Ernst & Young Entrepreneur Of

The Year 2012” og vant prisen ”inspiring pride” i årets Great Place

to Work-kåring. Aktuell med bok om ledelse: ”Hvis jeg var

president”


Kristin Clemet, Civita

Kristin Clemet er leder i Civita. Hun var utdannings – og

forskningsminister fra 2001-2005, og viseadministrerende direktør i

Næringslivets Hovedorganisasjon (1998-2001). Hun har tidligere

vært arbeids- og administrasjonsminister (1990) og

stortingsrepresentant (1989-1993). Hun har også vært redaktør i

Tidens Tegn, personlig sekretær i Industridepartementet (1981-83)

og personlig sekretær ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin

er utdannet siviløkonom ved NHH.

Erik Bertrand Larssen, Bertrand

Mental trener for det norske skilandslaget samt en rekke andre kjente

sportsutøvere og næringslivsledere kundelisten. Han er utdannet

befal, fallskjermjeger og siviløkonom. Fra næringslivet har han

erfaring fra blant annet Finansbanken, NetCom og Mercuri Urval,

der han jobbet med rekruttering, utvelgelse og lederutvikling. Han

har nettopp gitt ut sin første bok ”Bli best med mental trening”.

Jan Grønbech, Google

Jan Grønbech er sjef for Google Norge. Han har tidligere erfaring

fra ledende stillinger i blant annet TV2, Telenor Online og

Aftenposten.

Haddy N'jie

Haddy er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet i

NRKs nyhetsprogram Dagsrevyen og skrevet som frilanser for en

mengde norske magasiner, deriblant Kvinner & Klær og

Helsemagaisnet Puls. Hun har ledet programmer som TV-aksjonen

og Eurovision Song Contest, og kåret til beste kvinnelige

programleder under Gullruten 2011.


Svein Tore Bergestuen

Eva Grinde, Dagens Næringsliv

Kommentator og mangeårig journalist i Dagens Næringsliv. Hun har

ukentlige kommentarer i Dagens Næringsliv hvor hun setter fokus

viktige problemstillinger innen temaene arbeidsliv og ledelse.

Nina Martiniussen, Sagenehjemmet

Nina Martinussen er daglig leder ved Sagenehjemmet sykehjem.

Hun var fra 2001 til 2012 oversykepleier ved Cathinka

Guldbergsenteret Lovisenberg. Hun har tidligere vært styrer ved

Diakonissenes aldershjem Lovisenberg og avdelingssykepleier ved

Vålerenga sykehjem. Nina er utdannet sykepleier og har også master

i verdibasert ledelse fra Diakonhjemmets høyskolesenter, i tillegg til

videreutdanning innen organisasjon og ledelse.

Solfrid Skilbrigt, Steria

Solfrid Skilbrigt har siden 1999 vært HR direktør i Steria Norge og

fra 2002 også tilsvarende for Steria Skandinavia. Solfrid har i tillegg

til HR ulik erfaring innen IT. Hun har jobbet med

forretningsutvikling, salg, salgsledelse og markedsføring av ITsystemer.

De seneste årene har hun jobbet med

organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling, kompetanseutvikling,

Employer Branding og rekruttering. Fra og med 2008 har hun også

hatt ansvar for Steria Gruppens globale Corporate Social

Responsibility (CSR) program i samarbeid med Sterias hovedkontor

i Paris. Skilbrigt har en master of management og en bachelor of

arts.


Knut Aarbakke, Akademikerne

Knut Aarbakke har siden 2008 ledet Akademikerne, en av fire

hovedorganisasjoner arbeidstakersiden. Han har også ledet

Samfunnsviterne siden 2008. Aarbakke er utdannet medieviter fra

Universitetet i Bergen.

Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet

Anette Trettebergstuen er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, og

har sittet Stortinget siden 2005. Hun er nestleder i Arbeids – og

sosialkomiteen. Trettebergstuen har studert statsvitenskap, psykologi

og public management ved Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Hedmark

og Universitetet i Oslo.

Joakim Lystad, NAV

Joakim Lystad har vært Arbeids – og velferdsdirektør siden 2010.

Fra 2003 til 2010 var han administrerende direktør for Mattilsynet.

Han har også jobbet som forsker ved Norges landsbrukshøgskole og

Norsk institutt for vannforskning og vært salgssjef i det amerikanske

programvareselskapet SAS Institute AS i Norge. Lystad har også

vært underdirektør i Miljøverndepartementets industriseksjon, og

direktør for Beredskaps – og kontrollavdelingen i Statens

forurensningstilsyn. Lystad er utdannet sivilagronom.

Ellen Mossin Olesen, Reaktorskolen

Ellen Mossin Olesen er utdannet lærer innen administrative fag med

kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og spesialpedagogikk i

fagkretsen. Ellen har vært lærer, yrkesveileder, jobbet med

bemanning, rekruttering og HR ledelse. I 2003 startet hun

Reaktorskolen med målsetting om å være en brobygger mellom

arbeidssøker og arbeidsgiver. Skolens visjon er: "Det er mulig å få

seg jobb!"


Bente Svensson, Accenture

Bente Svensson er partner og managing director i Accenture

Consulting Norway, og har vært i virksomheten siden 1986. Hun har

utdanning i computation fra University of Manchester, Institute of

Science and Technlogy.

Robert Eriksson, Fremskritspartiet

Robert Eriksson, stortingsrepresentant, Frp. Robert Eriksson har vært

medlem i Arbeids – og sosialkomiteen Stortinget siden 2005 og

har ledet komiteen siden 2009. Han har utdanning i bedriftsøkonomi

fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fra 2001 til 2005 var Eriksson

daglig leder ved Vesta Salgssenter, Levanger.

Martin Kruse, IFF

Martin er en erfaren rådgiver innen emner av strategisk betydning . I

tillegg har han publisert flere artikler om innovasjon med fokus

hindringer for innovasjon, best practise og kreativitet i

organisasjoner.

Anders Dysvik, BI

Anders Dysvik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og

organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Anders Dysvik har

bakgrunn av sin forskning utviklet praktiske råd til ledere som

virkelig ønsker å motivere sine ansatte.


Anita Krohn Traaseth, HP

Traaseth er toppleder for HP i Norge. Hun har sterke meninger om

ledelse og har mer enn 8000 følgere sin blogg ”Tinteguri”.

Traaseth har utdanning fra blant annet MIT Sloan Management og

Harvard Business School. Hun har tidligere vært strategidirektør i

DNVs softwareavdeling og administrerende direktør i Simula

Innovation AS.

Camilla Tepfers, InFuture

Camilla har 15 års erfaring som rådgiver, fagboksforfatter og leder

for innovasjonsenhet. Camilla har spesialisert seg elektronisk

forretningsdrift og innovasjon, som har preget både hennes arbeid og

forfatterskap. Hun har tidligere erfaring fra DnB NOR hvor hun

bygget opp og ledet konsernets innovasjonssatsing.

Erling Paulsen, Stanley Invest AS

Paulsen har en variert bakgrunn fra norsk næringsliv. De siste tre og

et halvt årene har han vært en del av konsernledelsen av Aspiro og

ledet to av konsernets datterselskaper. Han har også ledererfaring fra

store selskaper som Elkem og The Boston Consulting Group.

Paulsen har vært med å etablere flere mindre selskaper, og før

sommeren sluttet han i Aspiro for å drive egen

investeringsvirksomhet. I 2009 ble Paulsen kåret av VG og nettstedet

E24 til en av Norges 10 største ledertalenter, og han har i flere år

skrevet tankevekkende og til tider provoserende om ledelse i Dagens

Næringsliv. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi ved

NTNU i Trondheim.

Sigrun Aasland, Pöyry Management Consulting

Aasland har ansvar for kunnskapsledelse i Pöyry Management

Consulting, og leder også Pöyrys tjenester innen bærekraft. Sigrun

har sittet i ledergruppen i Pöyry siden 2009 og er dessuten en erfaren

prosjektleder innen klima, energi og næringsutvikling. Hun har

bakgrunn fra Verdensbanken og en Master i internasjonal økonomi

og politikk fra Johns Hopkins University School of Advanced

International Studies fra 2003.


Mai Vik, AFF

Vik har lang og allsidig ledererfaring og har ledet store

omstillingsprosesser. Hun har blant ant erfaring som personalsjef,

direktør og fylkesdirektør i trygdeetaten, samt arbeidet med ledelses-

og organisasjonsutvikling innen privat og offentlig sektor.

Kari Jorunn Kværner, Idepoliklinikken

Kari er professor og innovasjonsdirektør ved Oslo

universitetssykehus. Hun har lang erfaring med prosjektledelse av

tverrfaglige prosjekter i og utenfor Norge. Kari er tidligere grunder,

har lang styreerfaring fra offentlige og private verv. Hun har blant

annet ledet EU-prosjektet KASK Innovation, der målsettingen var

åutvikle en felles nordisk infrastruktur for utvikling av innovasjon og

kommersialisering av forskning.

Sissel Austad, Deloitte

Austad er direktør med ansvar for Knowledge Management i

Deloitte.Hun har tidligere erfaring fra ledende stillinger i Arthur

Andersen og Microsoft. I Deloitte leder hun store endringsprosesser i

implementering av ny teknologi for å sikre bedre samhandling og

kunnskapsdeling, samt legge til rette for ytterligere

kunnskapsgenerering og innovasjon. Austad er utdannet siviløkonom

fra NHH.

Maiken Furre, Canon

HR Direktør Canon Norge, sitter også i Canon EMEA Human

Resources Strategy Group Canon siden 2003, før det VP HR i

Funcom – et IT grunderselskap – altså noe helt annerledes enn

Canon. Jobbet mye med endring og endringsledelse, både i Norge,

bygget opp Nordisk struktur og tatt den ned igjen, og Europeiske

endringsprosesser


Marianne Vernan, Cappelendamm

Marianne Vernan har de siste par årene jobbet som HR-sjef i

Cappelen Damm. Hun har bakgrunn som siviløkonom og coach, og

har bred operativ og strategisk HR erfaring etter bl.a. å ha jobbet

med omstilling og endring i Dagbladet og som konsulent og coach

for bedrifter og enkeltmennesker som står i endring. Marianne har

dybdekompetanse både innenfor de forretningsmessige og de

menneskelige sidene ved endring. Hun er særlig opptatt av hvordan

HR kan bidra til å fremme en ønsket bedriftskultur og skape rom for

læring og utvikling i en hverdag preget av omskiftelighet

Stein Stugu, De Facto

Stein Stugu er rådgiver i De Facto – kunnskapssenter for

fagorganiserte siden 2005. Stein har bred erfaring fra arbeid med

næringspolitikk og omstillinger, et arbeid han har videreført i De

Facto.

Stein har i De Facto ellers særlig jobbet med arbeidslivsspørsmål,

pensjon både i privat og offentlig sektor og EU-rett med fokus

sosial dumping. Stein Stugu har mange års erfaring som

konserntillitsvalgt i Orkla og Ringnes Norge.

Elina Bjørk, HR-huset

Elina B. Bjørck er daglig leder i HR-huset siden 2007. Elina har 25

års erfaring fra strategisk og operativ HR, 10 år som toppleder. Hun

har solid erfaring fra omstillingsprosesser og endringsledelse i

forbindelse med organisasjonsendringer, oppkjøp,

virksomhetsoverdragelser og nedbemanning. Elina har god

forretnings- og organisasjonsforståelse samt at hun er faglig solid

innen HR- faget (Human resources).

Julie Kronstrøm Carton

Julie K Carton er fremtidsforsker og senior researcher ved Instituttet

for fremtidsforskning i København. Gjennom cutting edge kunnskap

om de tendensene som former fremtiden har Julie hjulpet

virksomheder og offentlige organisasjoner med å identifisere

potensielle game changers, utfordringer og nye muligheter. Julie

brenner særlig for utviklingen det globale arbeidsmarkedet, HR,

"The Future of Work" og hvordan organisasjoner, institusjoner og

individer kan fremtidssikre deres utvikling ved at være aligned med

de nye behov og muligheter.


Sissel Sare, Bluegarden

Sissel Sare er Divisjonsdirektør i Bluegarden AS. Hun har lang

bakgrunn som HR direktør i ulike virksomheter, samt som

konsulent. Sissel Sare brukes mye som foredragsholder og fagperson

HR. Bluegarden er også leverandør av HR – verktøy.

Cathrine Foss Stene, MarkupPeople

Cathrine Foss Stene har bred leder- og styreerfaring, med særskilt

dybdekompetanse innenfor organisasjons- og lederutvikling,

endringsledelse og prestasjonsstyring. Foss Stene har bl.a bakgrunn

som HR- og kommunikasjonsdirektør i Schibsted ASA, Foss Stene

har vært ansatt i MarkUp People siden 2010.

Martin Holmen, Securitas

Martin har siden 2010 vært administrerende direktør i Securitas.

Gjennom 17 år har Martin gått gradende i Securitas og har de senere

årene innehatt flere ledende stillinger. Securitas er kjent for sin

sterke bedriftskultur, med fokus intern kompetansebygging, egen

lederskole der felles grunnleggende verdier og leveregler ligger til

grunn.

Jon Steinar Johnsen, Specsavers

Jon Steinar har siden 2005 vært administrerende direktør i

Specsavers og er en veteran innen effektiv kjededrift. Han har bl.a.

erfaring fra Interoptikk og Coop Obs og har de siste årene vært med

pa° a° revolusjonere optikerbransjen i Norge. På konferansen vil Jon

gi deg svaret hvordan man skal skape lønnsomhet samtidig som

man skal ta vare kundene.


Jan Bjørneboe, ISS

Bjørnebo er konserndirektør Kommunikasjon. Bjørneboe har

tidligere vært kåret til årets foredragsholder, og er kjent for være en

svært engasjert leder. På Virkekonferansen vil han bidra med gode

eksempler hvordan egne ansatte blir en reell verdi. Bli med og

opplev hans erfaringer innen ledelse!

Steinar J. Olsen, Stormberg

Steinar er gründeren bak Stormberg og er daglig leder, eier og sitter i

selskapets styre. Steinar har vunnet en rekke priser som “Leder viser

vei” prisen i 2006 av Rådet for Psykisk Helse og han ble i 2008

tildelt Agders første pris for arbeidsglede: “Helter og Forbilder”.

Steinar var i 2010 og 2011 styremedlem i Virke sitt Hovedstyre. I

2012 ble Stormberg kåret til nasjonal omdømmevinner blant Norges

mest synlige virksomheter.

Lis Pedersen Strøm, Grete Roede

Lis har siden 2008 vært administrerende direktør i Grete Roede. I

tillegg til å lede Grete Roede er Lis tilknyttet Norges

Idrettshøgskole, og har tidligere jobbet 13 år i SATS med ansvar for

konseptutvikling. Hun vil konferansen bidra med sin erfaring fra

Grete Roede systemet – i forhold til både å motivere ansatte,

kursledere og ikke minst kursdeltakerne.

Bjørn Erik Helgeland, Abax

Bjørn Erik daglig leder og en av gründerne i Abax som selger

elektroniske kjørebøker. Han vil konferansen fortelle om hvordan

Abax fokuserer å ha det gøy jobben med bakgrunn i filosofien

”glade ansatte gir glade kunder”. Bjørn Erik skriver også om

prestasjons- og organisasjonsutvikling i Bli Best-bloggen.


Wenche Evertsen, SATS

Wenche er administrerende direktør i SATS Norge, og har lang

erfaring fra en rekke ulike roller i SATS og er også nestleder i Virke

Trening i Virke. På konferansen vil hun fortelle om hvordan

treningskjeden jobber hardt for å effektivisere driften og samtidig

øke kundetilfredsheten.

Charlotte Hartvigsen Lem, Magma

Charlotte er redaktør i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og

ledelse. Charlotte bidrar i sin rolle til kunnskapsutvikling, refleksjon

og debatt innenfor ledelsestemaet og har spesielt fokusert

tverrsnittet mellom ledelse og styring.

Jan Ivar Fredriksen, BI

Jan Ivar er førstelektor ved Institutt for Markedsføring og har ansvar

for utdanningsprogrammer og kurs innen varehandelsledelse og har

omfattende erfaringsgrunnlag og mangeårig tilknytning til

handelsnæringen. Han er opptatt av at hvordan den kraftige

utviklingen innenfor varehandel gir behov for kompetente

medarbeidere som har evne til å lede andre og samtidig tenke

strategisk.

Inger Karin Engdal, Bohus

Inger Karin er opplæringssjef i Bohus og leder i dag kjedeskolen

Lysthuset, og vil konferansen dele av sin erfaring med interskoler

for å styrke de ansattes kompetanse. Inger Karin har bl.a. tidligere

jobbet med HR og opplæring i bl.a. NorgesGruppen og Statoil

Detaljhandel.


Jon Buxrud, Kiwi

Jon Buxrud er opplæringssjef og ”rektor” ved Kiwi-skolen. Kiwis

opplæringssenter Lier skal styrke forståelsen av Kiwis kultur og

konsept hos alle med lederansvar i kjeden. Kiwi tror godt skolerte

medarbeidere vil trives bedre arbeidet og stå lenger i jobben og

jobber aktivt med å engasjere, involvere og begeistre de ansatte.

Heidi Kongsteien, VERKET

Heidi Kongsteien er medlemskoordinator og veileder VERKET i

Larvik Læringssenter, Larvik kommune. Hun har jobbet i VERKET

siden januar 2009, etter å ha vært ute av arbeidslivet i flere år. Da

hun fikk psykiske helseproblemer, var jobb det siste hun kunne tenke

seg. Men med god oppfølging er hun i dag fast ansatt i Larvik

kommune, og er en viktig ressurs VERKET.

Olav Haraldseid, NorgesGruppen

Olav har siden 2011 vært ansatt som HR-direktør i NorgesGruppen

og har tidligere jobbet som personaldirektør i Statoil. Olav er kjent

for å drive personalfunksjonen i retning av en strategisk

forretningspartner og er en ettertraktet foredragsholder innen temaet

ledelse. På Virkekonferansen vil han bidra med erfaringsbasert

innsikt temaet verdibasert ledelse.

Farhat Khan, Seema AS

Farhat har jobbet som prosjektleder for internasjonale og

interkulturelle prosjekter, produktsjef i telekomindustrien og

innenfor Business Process Management i Olje- og gassindustrien.

Hun har en Bachelorgrad i samfunnsvitenskap og virksomhetsstudier

fra RUC i Roskilde og Mastergrad i IT fra ITU København med

fokus e-commerce.Farhat har nylig avsluttet Global

Future, NHOs lederutviklingsprogram for flerkulturelle

ledertalenter. Farhat har tatt permisjon fra sin faste jobb i Statoil

Fuel & Retail og jobber for tiden som konsulent i Seema AS hvor

hun er medansvarlig for forretningsutvikling, programutvikling,

kurs, foredrag og veiledning av jenter og kvinner med flerkulturell

bakgrunn om kompetanseutvikling, og for norsk næringsliv om

mangfoldsledelse.


Kjell Rusti, Steria

Kjell Rusti har siden 1998 vært daglig leder for Steria i Norge, og fra

2006 også leder for Sterias virksomhet i Scandinavia. Steria har i

perioden vokst fra 200 ansatte og tatt en ledende posisjon i

konsulentmarkedet i Norge og Scandinavia. Kjell har været

styreleder i Den norske Dataforening, styremedlem i det børsnoterte

selskapet PSI Group ASA og styremedlem i Virke.. Han har god

kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjon, utvikling og

fornyelse av offentlig sektor. Kjell har også gjennomført

informasjonskurset ved Forsvarets Høgskole og er utdannet Cand.

Scient. Informatikk og siviløkonom

Mudassir Jafri

Mudassir Jafri startet som lærling hos Dressmann. Han ble butikksjef

for første gang Dressmann Tveita i 2007, i en alder av 21 år.

Etter dette har han også vært butikksjef Dressmannbutikkene

Sandvika storsenter og Oslo City. For tiden er Mudassir tilbake

skolebenken, hvor han tar en bachelor i HR- og personalledelse

Markedshøyskolen. Mudassir ble i 2005 kåret til årets lærling i

tekstilbransjen og i 2008 årets butikksjef ved Tveita senter.

Melanie Brooks, Folketrygdfondet

Melanie Brooks har vært ansatt som SRI (socially responsible

investment) analytiker i Folketrygdfondet siden 2009. Hun er

utdannet med en B.A. i antropologi fra University of New Mexico

og en M.Sc. i utviklingsstudier, med en spesialisering i bedriftens

samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, fra Universitetet for miljø

og biovitenskap. Hun har tidligere jobbet med ansvarlige

investeringer hos Societe Generale i Paris.

Arne Glenn Flåten, Vesterland Feriepark

Flåten har siden 2007 vært direktor for Vesterland Feriepark i

Sogndal. Videre var han fra 2010-2011 reiselivsdirektør for Visit

Sognefjord, og fra 2004-2007 konsulent innen IT og reiseliv. Arne

Glenn har sin utdanning fra IHTTI International Hotel and Training

Institudes Ltd. Neuchatel i Sveits, i tillegg til en bachelorgrad i

International Hospitality Management.


Jon Hippe, daglig leder, Forskningsstiftelsen Fafo

Hippe har vært daglig leder for Fafo siden 2004. Han har tidligere

vært kommunikasjonsdirektør i Telenor ASA, viseadministrerende

direktør i Storebrand Liv og konserndirektør i Storebrand ASA.

Hippe har hovedfag i statsvitenskap med støttefagene sosialøkonomi

og offentlig rett fra Universitetet i Oslo. Han ble i 1997 dr.philos. fra

Universitetet i Bergen.

Harald Brekke, Asko

Harald har siden 2001 vært ansatt som Distribusjonssjef i ASKO

MIDT-NORGE AS, med ansvar for utgående vareflyt. Harald har

sin tidligere erfaring og utdanning fra Forsvaret, og Forsvarets

krigsskole fra 1985/86.

Stian Kvalvaag, Asko

Kvalvaag er hovedtillitsvalgt i Asko Midt Norge, hvor han har

arbeidet de siste 6 årene. Han har tidligere erfaring som

distribusjonsmedarbeider fra Romsdal budstikke og har også jobbet i

Nordvest Distribusjon og i Asko Molde. Stian har studert

statsvitenskap Høgskolen i Molde og medievitenskap NTNU.

Lars Ugedal, Nille

Lars Ugedal er distriktssjef i Nille, og har ansvaret for 29 butikker i

Hordaland og Sogn og Fjordane. Lars har tidligere jobbet som

stormarkedssjef i Staples, vært selger i Oscar Sylte og har også

drevet dagligvarebutikker og kiosker.

More magazines by this user
Similar magazines