Newtonian mechanics

henrikdahl.eu

Newtonian mechanics

Lukket system

Massemidtpunkt

Reduceret masse

Roche-grænsen

Rullebetingelsen

1 DEFINITIONER 5

Et system, der ikke p˚avirkes af ydre kræfter (2.2 s. 55).

MRCM =

i miri, M =

i mi (9.4 s. 212).

Hyppigt forekommende forenkling i bl.a. fjederproblemer, inelastiske sammenstød

mm. µ = mM

m+M = 1

1 (GH) Enhed: kg

1

+ m M

Grænse for afstand mellem planeter o.l. for at undg˚a løsrivelse af klipper mv.

Antaget kugleformede legemer: D0 = R

syntagen til deformation: D0 = 2.46R

vCM = Rω

1/3 2ρP

ρM

1/3 ρP

ρM

(ex. 6.7 s.126-127). Med hen-

Enhed: m

Sammenstød,

elastisk

Sammenstød, hvor b˚ade impuls og mekanisk energi bevares (2.2, s. 56)

Sammenstød, Sammenstød, hvor impuls bevares , men hvor der sker varmeudvikling, s˚a

inelastisk mekanisk energi ikke bevares (2.2, s. 56)

Vægt

Udslag p˚a en vægtm˚aler, kalibreret til en given gravitation, M ∗ = F

g

More magazines by this user
Similar magazines