Støttegruppe-Manual

stottegruppene.no

Støttegruppe-Manual

22

Røde Kors har, gjennom avtale med SH-dir., påtatt seg å være fasilitator for etablering og drift av fremtidige

støttegrupper. Dette innebærer at Røde Kors skal gi praktisk bistand til støttegruppen ved oppstart og drift.

Støttegruppen vil, som selvstendig forening, være ansvarlig for sitt arbeid, både praktisk og økonomisk.

Røde Kors skal ikke være støttegruppens talerør vis à vis myndighetene, men vil kunne bistå med dialogen.

Offentlige midler som støttegruppen mottar vil, etter nærmere avtale med SH-dir. bli kanalisert via Røde Kors.

Dette innebærer at Røde Kors vil måtte påse at støttegruppen rent faktisk rapporterer om sin bruk av offentlige

midler, men uten å ha kontrollansvar for hvorledes midlene er valgt benyttet.

1 Når skal Røde Kors fasilitere stiftelsen av en støttegruppe

Det er ikke mulig å angi nøyaktig hvilke situasjoner som skal kunne tilsi at Røde Kors’ fasilitator-rolle blir utløst.

Imidlertid legger vi til grunn at hendelsene må være ekstraordinære, omfattende og involvere et større antall

mennesker.

I utgangspunktet bør Røde Kors kunne legge til rette for en slik nasjonal støtteenhet i fire ulike hendigstyper:

• Naturkatastrofer

• Terroranslag

• Pandemier av ulike slag

• Større tog, skip eller fly ulykker

Henvendelsene til Røde Kors om å iverksette fasilitør beredskap kan komme fra følgende instanser:

• Offentlige myndigheter

• Enkeltpersoner som er pårørende, overlevende og/eller berørte,

• Offentlige myndigheter og pårørende, overlevende og/eller berørte i fellesskap.

Den endelige beslutningen om hvorvidt fasilitator-rollen skal tre i funksjon til ligger Generalsekretæren i

Røde Kors, jfr samarbeidsavtalen mellom SH-dir. og Røde Kors.

STØTTEGRUPPE

manual

More magazines by this user
Similar magazines