Last ned hele bladet i PDF-format - Norske Leger Mot Atomvåpen

legermotatomvapen.no

Last ned hele bladet i PDF-format - Norske Leger Mot Atomvåpen

Medlemsbladet for

Norske leger mot atomvåpen

ISSN 0808 2111

Adresse til redaksjonen:

Heidi Grønseth

Sandviksveien 195

5035 BERGEN

Tlf. (privat) 55390504

e-mail: Heidi.Gronseth@student.uib.no

NLAs sekretariat:

Prof. Bjørn Hilt

Arbeidsmed.avd., St.Olavs Hospital HF

7006 Trondheim

Tlf. 73867517(dir.), fax 73868970

email: bjorn.hilt@rit.no

Møterom: tlf 73868960

NLAs leder:

Bjørn Hilt

Nedre allé 13, 7030 Trondheim

Tlf. 73515194(p), 73867517(j,dir)

Mobil: 90069490, fax 73868970

email: bhil@online.no (obs ingen t)

Nestleder:

Tordis Høifødt

Avd. for Psykiatrisk forskning og

fagutvikling, UNN, 9291 Tromsø

Tlf 77627535, fax 77627530

Priv. Kveldstuav. 7, 9013 Tromsø

Tlf. 77699873(p), mobil 95934119

email: tordis.hoifodt@unn.no.

IPPNW Central Office

727 Massachusetts Avenue

MA 02139-3323, USA

Tlf. 617-868-5050, fax 617-8682560

E-mail: ippnwbos@ippnw.org

Ex.dir. Michael Christ: mchrist@ippnw.org

IPPNWs hjemmeside: www.ippnw.org

NLAs hjemmeside:

www.legermotatomvapen.no

Medlemskontingent, priser:

Leger: 300,-

Studenter: 100,-

Postgirokonto: 30601767089

Trykkes av Allkopi, C. Sundts gate 36, Bergen,

i 1400 eksemplarer.

Lederen har ordet

2 Nei til masseødeleggelsesvåpen, av

Bjørn Hilt

Artikler

4 Norske leger mot atomvåpen 20 år, av

Einar Kringlen

6 Leger mot atomvåpen fyller 20 år - trengs

vi fortsatt?, av Tordis Høifødt

8 Dialogseminar i Budapest, av Ellen-Ann

Antal

10 Rethinking Nuclear Energy and Democ

racy after 09/11, av Ellen-Ann Antal

12 Alene på toppen, av Morten B. Mærli

14 Terrorkrigens atomstrategi, av Morten B.

Mærli

16 Europeisk studentmøte i IPPNW, av

Ingebjørg Myre

18 Kontinuerlig demonstrasjon mot atomvåpen

siden 1981, av Sigurd Folkvord

Notiser

11 NLAs faktaark

17 Flytteregistrering

19 Cuba slutter seg til Ikkespredningsavtalen

19 Internasjonal pris til Ole Kopreitan

Organisasjonelt

17 Årsmøtet 2003

19 Lokallag NLA Østlandet

innhold

Ordløs og på vei et sted, i dag med votter og hvitt

skjerf, hiver jeg meg inn på NLAs kaotiske kontor

for å fullføre oppgaven. Dette en aldri så liten

hilsen før jeg suser videre, til kurs i kognitiv terapi,

det er psykiatri i høstkulda. Godt jubileum, alle

kjente og ukjente mennesker - jeg ønsker dere en

deilig høst, og håper dere liker bladet!

Medlemsblad for Norske leger mot atomvåpen 03 - 02 3

More magazines by this user
Similar magazines