KPMG's årlige nyhedsseminar

set.sonderborg.dk

KPMG's årlige nyhedsseminar

Nyhedsseminar

Skat, moms, selskabsret, regnskab,

det lokale erhvervsklima og andre

aktuelle emner

14. januar 2011 i Sønderborg

20. januar 2011 i Haderslev

21. januar 2011 i Aabenraa

kpmg.dk


KPMG’s årlige nyhedsseminar

Seminaret for virksomhedsledere, økonomi- og

regnskabschefer, controllere og andre interesserede

Hold dig ajour

Vi inviterer dig til vores årlige nyhedssseminar, hvor vi

sætter fokus på aktuelle emner inden for bl.a. skat,

moms og regnskab.

Den økonomiske udvikling i Danmark har skærpet virksomhedernes

fokus på det lokale erhvervsklima, idet virksomhedernes

mulighed for succes blandt andet afhænger

af de lokale rammevilkår. Med afsæt i en analyse fra

DI, hvor samtlige landets kommuner blev sammenlignet,

ser vi på hvad virksomhederne og kommunerne kan gøre

for at forbedre det lokale erhvervsklima.

Vi har inviteret en kendt profil fra hver af de tre kommuner,

vi afholder nyhedsseminaret i, og håber på at der fra

såvel kommune som erhvervsliv kommer gode input,

som kan medvirke til at forbedre den position hver af de

tre kommuner har i analysen.

Nyt på selskabs- og regnskabsområdet

Få indblik i de væsentligste ændringer i selskabslovgivningen,

og hvilken betydning det har for din virksomhed.

Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en ny selskabslov,

som samler selskabsretten for aktie- og anpartsselskaber

i én sammenhængende lov. Dele af loven træder først i

kraft pr. 1. marts 2011, og vi giver en kort gennemgang af

status.

Seneste nyt på regnskabsområdet vil ligeledes blive gennemgået.

Nyt på skatte- og momsområdet

På skattesiden gennemgår vi de nye regler om indberetning

af personalegoder og fortæller om de konsekvenser

og muligheder de nye regler får for dig og din virksomhed.

Omkring fast ejendom ser vi på de skærpede momsregler,

og på mulighederne for nedslag i ejendomsskatterne

og reduktion af den offentlige vurdering.

Biler er et evigt aktuelt emne, og vi ser på praksis for flexleasing

og beskatning.

Endelig ser vi på øvrige nyheder, aktuelle afgørelser og på

SKAT’s handlingsplan for 2011.


Tid og sted

Sønderborg:

Fredag den 14. januar 2011,

Comwell Sønderborg, Rosengade 2,

6400 Sønderborg

Haderslev:

Torsdag den 20. januar 2011,

Harmonien, Gåskærgade 19,

6100 Haderslev

Aabenraa:

Fredag den 21. januar 2011,

Folkehjem, Haderslevvej 7,

6200 Aabenraa

Tilmelding

Tilmeld dig senest to dage før

det seminar du vil deltage i på

www.kpmg.dk/Arrangementer.

Seminaret er gratis.

Vi glæder os til at se dig.

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du

kon takte Kaj Glochau via

e-mail kglochau@kpmg.dk.

Program

8.15 Kaffe, te og rundstykker

8.30 Velkomst og indledning

8.35 Gennemgang af aktuelle

forhold på selskabs- og regnskabsområdet

• Ny selskabslovgivning – status

• Nyt om regnskabsmæssige forhold

8.55 Moms, told og afgifter

• Moms på fast ejendom

• Flexleasing

• Ændringer vedrørende energiafgifter

9.30 Pause

• Øvrige nyheder og aktuelle afgørelser

9.45 Det lokale erhvervsklima

• Hvordan kan kommunerne forbedre deres

position i DI’s analyse?

10.15 Person- og selskabsskat

• Personalegoder – indberetning

• Ejendomsvurdering og skat

• Bilbeskatning

• Skat’s handlingsplan

• Øvrige nyheder og aktuelle afgørelser

11.00 Afrunding, sandwich og vand


Kontakt os

Haderslev

Jomfrustien 6

6100 Haderslev

Telefon 73 52 57 00

haderslev@kpmg.dk

Sønderborg

Sundsmarkvej 12

6400 Sønderborg

Telefon 73 42 64 00

soenderborg@kpmg.dk

Aabenraa

Skibbroen 16

6200 Aabenraa

Telefon 73 32 58 00

aabenraa@kpmg.dk

KPMG er et globalt netværk af firmaer, der leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG er repræsenteret i

144 lande og har på verdensplan mere end 137.000 medarbejdere. De selvstændige medlemsfirmaer i KPMG-netværket

er tilknyttet KPMG International Cooperative (“KPMG International”), der er et schweizisk kooperativ. KPMG International

yder ikke professionelle services m.v. til kunder. I Danmark er vi omkring 1.500 medarbejdere.

© 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG

network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss

entity. All rights reserved. Printed in Denmark. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

E10088

More magazines by this user
Similar magazines