Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

danskebank.no

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

Deltagende virksomheter er tilfredse med hvordan de jobber med retningslinjer, etterlevelse og

systemstøtte for leverandørgjeld. 7 av 10 er enige eller delvis enige i at virksomheten har tilstrekkelige

retningslinjer og rutiner for å optimalisere leverandørgjeld, samt at disse overholdes i

praksis. Videre sier 8 av 10 virksomheter at de har tilfredsstillende systemstøtte for å følge opp

leverandørgjeld. Resultatene er noe lavere enn tilfellet er for kundefordringer, men vi ser at resultatene

er markant høyere enn hva vi finner i Danmark.

Vi har sentralisert våre innkjøpsprosesser

13%

10%

14%

Av de deltagende virksomhetene svarer 63 % at innkjøpsprosessene er sentralisert. Ved å sentralisere

innkjøpene kan virksomhetene oppnå bedre kontroll, og dermed redusere varelager og kapitalbinding.

Det er også fordelaktig å samle innkjøpene hos få leverandører. 78 % av virksomhetene

i undersøkelsen uttaler at de jobber med å samle innkjøpene hos så få leverandører som mulig, noe

som også muliggjør fremforhandling av bedre betingelser gjennom en bedret forhandlingsposisjon.

Denne posisjonen bør benyttes til å forhandle fram betingelser som gjenspeiler markedsstørrelse,

bransjenormer og betalingshistorikk.

22 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

27%

36%

Enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Uenig

Vi arbeider aktivt med å samle våre innkjøp

til et fåtall leverandører for å få så gode

betingelser som mulig

12%

43%

3%

7%

Vi kan ved hjelp av vår forhandlingsposisjon optimalisere

betingelsene

14%

50%

9%

3%

24%

Enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Uenig

35%

Enig

Delvis enig

Verken enig eller uenig

Delvis uenig

Uenig

More magazines by this user
Similar magazines