Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

danskebank.no

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 - Danske Bank

virksomheter har hatt riktig fokus og at det er iverksatt tiltak som har gitt gode effekter. At arbeidskapitalen

er tilbake på samme nivå som før finanskrisen er ikke ensbetydende med at dette er

tilfredsstillende. I de ”gode tidene” før finanskrisen var kapital både rimelig og tilgjengelig, og virksomhetene

hadde mindre behov for å stramme inn livremmen. Vi tror det fortsatt er et betydelig

potensial for reduksjon av arbeidskapital, og dette bekrefter også undersøkelsen. Hele 90 % svarer

at det er et potensial for ytterligere forbedringer. Dette fordeler seg relativt likt mellom optimalisering

av varelager, effektivisering av interne prosesser og etterlevelse av disse, samt optimalisering

av kundebetingelser.

Undersøkelsen viser at respondentene har et sterkt og økende fokus på styring av arbeidskapital

og dette vil føre til ytterligere forbedringer i årene som kommer. Samtidig viser besvarelsene at

flere virksomheter finner det vanskelig å implementere gode og varige løsninger. Solid styring av

arbeidskapital kan frigjøre betydelig likviditet, men det krever også et kontinuerlig fokus over tid for

å unngå å falle tilbake til ”gamle vaner”.

6 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

More magazines by this user
Similar magazines