ARRANGEMENT- FORSIKRINGER - Norges Bondelag

bondelaget.no

ARRANGEMENT- FORSIKRINGER - Norges Bondelag

ARRANGEMENT-

FORSIKRINGER


Norges Bondelag og Gjensidige har utarbeidet en forsikringsordning

for arrangementer i regi av lokale bondelag. Denne forsikringen

gjelder i tillegg til eventuelle forsikringer vertsgården/arrangøren har

tegnet selv.

Arrangementer som dekkes:

• Lokale arrangementer i regi av lokale

bondelag

• Åpen Gård

Ansvarsforsikringer

• Vertsbonden/arrangør

For arrangementet gjelder ansvarsforsikring

med forsikringssum ti millioner kroner per

skadetilfelle, totalt begrenset til ti millioner

kroner per forsikringsår. Ordningen kommer

i tillegg til eventuelle landbruksforsikringer

bonden har tegnet selv.

Vertsbonden/arrangør

Forsikringen omfatter vertsbonden (forsikringstaker,

ektefelle eller husstandsmedlem) og

Norges Bondelag sitt rettslige erstatningsansvar

i egenskap av vertsbonde/arrangør

for skade påført tredjeperson (for eksempel

besøkende) eller tredjepersons ting.

• Besøkende

Forsikringen omfatter besøkendes rettslige

erstatningsansvar for skade på vertsbondens

eiendom. Forsikringssummen er satt til ti

millioner kroner per skadetilfelle.

Br.nr. 01 1/5.000/03.07/Foto: Sverre Chr Jarild/Trykk: Kampen Grafisk AS


Husdyrforsikring

Forsikringen omfatter husdyr og hester som

benyttes i forbindelse med arrangementet.

Forsikringen gjelder under arrangementet, og

under transport til og fra.

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett

skade ved sykdom eller ulykke som fører til

at dyr dør eller må avlives av dyrevernhensyn.

Husdyr og hester erstattes med markedsverdi

inntil 5 000 kroner.

Personforsikring:

Ulykkesforsikring for alle besøkende

Forsikringen omfatter alle besøkende og

dekker skade som fører til medisinsk

invaliditet. Forsikringssummen er 50 000

kroner ved 100 % medisinsk invaliditet.

Behandlingsutgifter dekkes med inntil

50 000 kroner.

Premie og egenandel

Premie og egenandel betales av Norges

Bondelag sentralt.

Vilkår

Vilkårene for Husdyrforsikring,

Ulykkesforsikring og Ansvarsforsikring i

Gjensidige er gjeldende.

Informasjon vedrørende Åpen Gård,

se www.bondelaget.no/apengard

3


Gjensidige

Drammensveien 88

Pb 76, 13 6 Lysaker

Tlf 03100

gjensidige.no

More magazines by this user
Similar magazines