Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

3 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

HOVEDPRINCIP

UDVIDELSES MULIGHEDER

Nyt hospital (+ Trafi k og teknik): 22.000 m²

Paraplegi, nybygning 3.600 m²

Fase 0, nybygning 4.100 m²

Udvidelses mulighed på

byggegrund mod syd: 36.500 m²

Øvrig udvidelses mulighed: 33.800 m²

Ialt: 100.000 m²35


4


8

14

14

8

8

4

8

More magazines by this user
Similar magazines