Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Realiseringsstudier - et visuelt overblik - Hospitalsenhed Midt

5 | Realiseringsstudier, journal nr.: 1-11-100-3-09, Dato: 26-05-2010

FACADER

FORTOLKNING FRA EKSISTERENDE FACADER TIL NYE FACADER

Det er intentionen, at akuthusets arkitektoniske udtryk skal være en fortolkning og sammenføjning af de forskellige

bygninger, der findes på matriklen i dag. Den nye bygning skal på denne måde være tilpasset stedet og

videreføre de arkitektoniske hovedtræk, som kendetegner den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal den

nye bygning forholde sig til omgivelserne, de landskabelige træk mod søen og de bymæssige strukturer.

More magazines by this user
Similar magazines