Hele bladet - Fidelity

audiofidelity.no

Hele bladet - Fidelity

Vi pusher livsglede!

IÆsops fabler, husker jeg en historie om

en fattig gutt som for sine siste penger

kjøpte et brød- og en blomst. "Hvorfor

kjøper du blomster når du nesten ikke

har råd til mat", spurte de andre forundret

over denne dårskapen. " Med brødet kan

jeg spise meg mett og overleve. Med blomsten

sørger jeg for at det er noen hensikt

med å holde meg i live, " svarte gutten.

I disse tøffe og usikre tider spørs det om

vi ikke skal anstrenge oss enda litt mer for å

gjøre livet litt bedre og mer meningsfylt. For mange av oss er musikken litt

av den "luksus" som gjør tilværelsen rikere. Musikken og musikkanlegget

er simpelthen en del av "det gode liv". Jeg må innrømme at jeg ikke har de

minste skrupler med å anbefale folk å bruke så mye som de kan på et

musikkanlegg. I det norske klimaet med lange vintre og upålitelig sommervær,

vil musikkanlegget kunne bety en mentalt sunn og viktig adspredelse

mange timer hver dag- hele året!

Fidelity ser det derfor som helt uproblematisk at vi "pusher" best mulig

hi-fi utstyr på musikk interesserte som er såpass hekta at de kjøper dette

bladet. At vi i denne møteplassen, Fidelity, har et like stort ansvar for BÅDE

annonsøren som vil selge varene sine, og leseren som får et sterkt subsidiert

blad, kan likevel være et sjokk- for begge! Vi har stadige små knuffinger

med viktige annonsører som nærmest tar det som en selvfølge at vi er

salgsavdelingens forlengede arm, og vi får minst like mye kjeft av lesere

som ikke synes vi er tilstrekkelig kritiske.

Jeg og mine medarbeidere vil ikke gjøre noe særlige forsøk på å "please"

alle. Vi simpelthen skriver det vi mener. Og mener det vi selv erfarer!

Selvsagt kan vi også ta feil. En test i Fidelity er ikke noe fasitsvar. Men hjelp

oss å hjelpe dere selv til et best mulig blad ved å gi redaksjonen rom for

ærlige og underbygde meninger. Uansett! Og vær klar over at vi ønsker å

teste det beste av alt det som er på det norske markedet av virkelig god hifi.

Er det produkter som konsekvent mangler, kan det bety at vi blir boikottet

av grupper som prøver å "straffe" oss fordi vi ikke underlegger oss

deres form for "kontroll og hjelp" til en test.

Vi har bevisst lagt oss på en ganske kritisk og laidback vurdering og

omtale av de ulike produktene. Dette for å ha noe å gå på når vi finner de

helt ekstremt gode kjøpene. Dette er selvsagt likt for alle, og jeg er sikker

på at leserne meget raskt justerer seg inn til den nye virkeligheten. Enkelte

annonsører tar det dessverre ikke like lett etter å ha vært bortskjemt med 9

av 10 mulige som "gjennomsnittelig" bra. Men nesten alt det vi tester i

Fidelity, er en tilnærmet nominasjon blant det aller beste etter et grundig

forarbeide basert på lytting lokalt og omtaler i andre tidsskrifter!

Vi håper derfor inderlig at våre tester får et markant gjennomslag i markedet

da ingen vil levere oss produkter eller vil annonsere hos oss uten at

det generer salg på sikt. Klarer vi likevel å skape stor interesse nettopp ved

å rette kritisk og grundig fokus på nettopp de gode produkter som gir

betydelig musikalsk glede i årene som kommer, har vi gjort en god jobb for

begge parter. Dette uten å gå på akkord med vår samvittighet. Da blir det

moro å lage et blad som det også blir morsomt å lese!

Håper uansett at dette bladet i hvert fall er i nærheten av det vi etter

lesernes mening fikk til i vårt første nummer. Som du vil se av leserbrev på

de neste sidene, var mottagelsen så god at vi nesten ikke turde å begynne

på nummer 2…

Fidelity: Tillit, troskap og troverdighet!

Knut Vadseth

www.audioforum.no

Ansvarlig redaktør

Knut Vadseth

knuvadse@online.no

Redaksjon

Gunnar Brekke

Håkon Rognlien

Tore Dag Nilsen

Petter Dale jr.

Vidar Mørch

Skribenter

Robert Amundsen

Gunnar Brekke

Stig Inge Bjørge

Petter Dale jr.

Tore Dag Nilsen

Stein Arne Nistad

Vidar Mørch

Håkon Rognlien

Stig Arne Skilbrei

Knut Vadseth

Foto

Knut Vadseth

Annonseavdeling

Tlf.: 32 76 88 39

Grafisk Design

Maria Andersen,

Euro Design AS, tlf. 22 17 60 50

Trykk

PDC Tangen

Kontakt redaksjon

fidelity@audioforum.no

Diskusjonsforum

www.audioforum.no

Utgiver

Forlaget Fidelity AS

Halvdan Svartes gt. 8, 0268 Oslo

Abonnement service:

Milanex AS

PB 9200 Grønland, 0134 Oslo

tlf. 23 36 19 38

fidelity@kundetjeneste.no

ISSN 1503 4291

Det må ikke kopieres fra dette bladet uten tillatelse

fra rettighetshaver. Denne bestemmelse

gjelder også enhver form for elektronisk, mekanisk

eller annen type gjengivelse. Brudd på

bestemmelsene vil bli anmeldt og medfører

erstatningskrav.

More magazines by this user
Similar magazines