Last ned - Pax Forlag

pax.no

Last ned - Pax Forlag

20

pax.no

birgitte kjos fonn

er utdannet sosiolog og

er nå høgskole lektor

ved HiO. Hun har

utgitt en rekke bøker

innen feltene sakprosa

og barne­ og ungdomslitteratur.

birgitte kjos fonn

Orientering

Rebellenes avis

Innb. Ill kr. 399,– | 349 sider | I salg | isbn 978­82­530­3416­4

Kretsen som søkte en tredje vei

Orientering var avisen som skapte og ble skapt av det «nye» venstre i norsk

etterkrigstid. Den ble etablert i 1953 som en protest mot norsk NATOpolitikk

og som et uavhengig korrektiv til den partistyrte pressen. Avisen

hadde som formål å representere en tredje vei mellom de to maktblokkene

i øst og vest, og spilte en avgjørende rolle for at Sosialistisk Folkeparti ble

dannet i 1961. På 1970­tallet var avisen arnested for forsøket på å skape

en profesjonalisert og tabloid, men fortsatt venstreorientert journalistikk,

før den ble slukt av Sosialistisk Venstrepartis nye partiavis, Ny Tid, i 1975.

Dette er historien om avisa og menneskene rundt den: orienteringskretsen.

Eksemplarisk pressehistorie ... Birgitte Kjos Fonns bok kan være forbilde for seinere avishistorier.

gudleiv forr, dagbladet

Alt i alt har Birgitte Kjos Fonn gjort en imponerende jobb og gitt oss et verdifullt tilskudd til vår politiske historie

og pressehistorien etter annen verdenskrig.

toril skard, ny tid

More magazines by this user
Similar magazines