Der menneskene utgjør forskjellen - Xervon

xervon.no

Der menneskene utgjør forskjellen - Xervon

Stillas, isolering, overfl atebehandling & industrivedlikehold

Der menneskene utgjør forskjellen

ThyssenKrupp Xervon

Powering Plant Performance


2

Kunden i fokus.

ThyssenKrupp Xervon er en av bransjens foretrukne samarbeidspartnere innenfor bygg,

anlegg og industrisektoren. I over 15 år har våre medarbeidere vist seg tilliten verdig som

en av bransjens foretrukne leverandør av våre stillastjenester.

Vår unike evne til å tiltrekke oss mennesker med høy faglig kompetanse, danner grunnlaget

for å bygge langsiktige kunderelasjoner. Det å sette kunden i fokus er sikkerheten

for punktlighet og faglig utførelse for å oppfylle kundens krav til prosjektleveranser.


Våre medarbeidere er forpliktet til å dele

sin kunnskap med kunden, identifi sere og

implementere arbeidsmetodikk som setter

sikkerhet, kvalitet og effektivitet av våre

tjenester i fokus.

Dette har vært med på å utvikle vår kjernevirksomhet

for å tilfredstille markedets og

våre kunders høye krav til oss som samarbeidspartner

og leverandør.

> Over 15 år i markedet

> Markedsleder i stillasefaget

> Egen opplæringsavdeling

> Prosjekterings- & prosjekt leverandør

> Mer enn 160 dyktige medarbeidere

> Stillas for industri og bygg

> Multidisiplin innenfor ISO-fagene

> Prosjektleveranser

> Industri vedlikehold

> Partneravtaler

> Kurs/opplæring

> Fagbrev

3


4

Stillas

> Bygg

> Industri

> Infrastruktur

> Spesial tjenester

Service & tjenester for ulike

markedssegmenter

Bygg & Anlegg

ThyssenKrupp Xervon tilbyr tjenester og materiell tilpasset bygg og

anleggssektoren. Dette inkluderer levering, montering/demontering

og utleie av ulike stillassystemer og midlertidig værbeskyttelse. Utført

av profesjonelle og faglærte medarbeidere. Moderne og prosjekterte

løsninger til rehabilitering og nybygg. Store som små, fra boliger til

kommersielle prosjekter, fra bro rehabilitering til historiske monumenter.


Industri

ThyssenKrupp Xervon tilbyr tjenester til industrien

innenfor petrokjemi, energi, kraft, off-shore, skips og

verfts industrien.

Vedlikehold, revisjonsstans, ombygginger og nybygg

er våre naturlige områder for innovative, kreative

prosjektløsninger.

Våre tjenester tilbys enten på en enkelt disiplin eller

som en kombinasjon av fl ere disipliner, basert på

kundens aktuelle behov. Dette kan innbefatte leveranser

av stillas, rigg, overfl ate – og rustbehandling,

industriell rengjøring og teknisk isolering.

Spesialoverfl atebehandling

> Høytrykk blåsing

> Forbehandling

maling

> Spesialoverfl ater

Infrastruktur

ThyssenKrupp Xervon har lang erfaring i å arbeide

med jernbane, fl yplass installasjoner, og transportsektoren

ved å tilby stillas, overfl ate- og rustbehandling

samt beskyttelse av stålkonstruksjoner. Vi

leverer tjenester til mange kunder innenfor dette

markedssegmentet.

Vi behersker og benytter oss av markedets mest

moderne teknologi og innehar kunnskap og viten om

nye anvendbare materialer og vedlikeholdskonsepter

rundt dette.

Prosjekterte kostnadsbesparende tiltak er en del av

vårt konsept mot kundene.

Isolasjon

> Termisk

> Akustisk

> teknisk

5


6

Kompetanse innenfor:

> Kjemisk- og petrokjemisk industri

> Kraft & energiverk

> Bygg & anlegg

> Infrastruktur

> Offshore installasjoner

> Skipsindustri & skipsverft

HMS er vårt varemerke!

I industrien samt bygg og anlegg, er kravet om HMS konstant økende.

Store selskaper er i konstant fokus der yrkessikkerhet og ulykkesstatistikken

er en del av hverdagen. For å sikre at DU, som vår kunde, trygt

kan møte offentlighetens krav, har vi i ThyssenKrupp pålagt oss selv

den høyeste kvalitet og sikkerhetsstandard. Disse standardene er under

kontinuerlig revidering og forbedring, og bærekraftig sikret gjennom

et integrert styringssystem i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, samt

den internasjonale OHSAS 18001 standard.

Vellykket sikkerhet står alltid for høy

kvalitet, og dermed effektivt arbeid. For

ytterligere å optimalisere ThyssenKrupp

over lovpålagte standarder, har vi et systematisert

opplæringsprogram. Programmet

sikrer at våre medarbeidere til enhver tid

innehar den nødvendige kompetanse og

kunnskap til å etablere og vedlikeholde en

optimal sikkerhetskultur.

Vår visjon er at alle uønskede hendelser og

ulykker kan unngås. Med organisasjonens

unike prosjekterfaring har vi i ThyssenKrupp

erfart at innenfor HMS arbeid, må organisasjonen

være under konstant utvikling

for å være i stand til å forebygge potensielle

hendelser.


Kunden kjenner oss som en løsningsorientert samarbeidspartner, også

når det gjelder kompliserte problemstillinger innenfor våre disipliner.

ThyssenKrupp Xervon er kjent for kvalitet når det gjelder drift og gjennomføring

av store som små prosjekter. Dette resulterer ofte i store

besparelser og kostnadsreduksjoner for våre kunder under prosjekt

perioden. Noe som kan dokumenteres innenfor alle våre disipliner som

vi har tilbudt våre kunder gjennom de siste 15 år.

Stol på oss:

> Tradisjon & innovativitet

> HMS & QA

> Multidisipline serviceløsninger

> Forutsigbarhet

> Kostnadseffektivitet

7


Bergen

Tønsberg

Kontakt

Avd. Vestfold

Semsbyveien 152

3170 Sem

Telefon +47 98 24 31 07

Fax +47 33 31 41 01

Mail: vestfold@xervon.no

Avd. Østfold

Årvollskogen 115

1529 Moss

Telefon +47 982 23 836

Fax +47 69 26 67 90

Mail: ostfold@xervon.no

Oslo

Moss

Göteborg

Malmø

Stockholm

Ørebro

Karlstad

Norrköping

Avd. Oslo

Verkseier Furulundsvei 47b

0668 Oslo

Telefon +47 982 43 109

Fax +47 22 30 49 71

Mail: oslo@xervon.no

Avd. Industri

Semsbyveien 152

3170 Sem

Telefon +47 982 43 103

Fax +47 33 31 41 01

Mail: industri@xervon.no

ThyssenKrupp Xervon Norway AS

Hovedkontor

Pb15 · 3107 Sem • Semsbyveien 152 · 3170 Sem

Telefon +47 33 31 41 00 · Fax +47 33 31 41 01

Mail: post@xervon.no · Internet: www.thyssenkruppxervon.no

ThyssenKrupp Xervon Norway er en

del av ThyssenKrupp Xervon gruppe,

med hovedsete i Düsseldorf, Tyskland.

En av verdens ledende leverandører

av service og tjenester til den globale

industrien.

Med over 9000 medarbeidere world

wide, kan ThyssenKrupp Xervon tilby

sine kunder et bredt spekter av tjenester

innenfor disiplinene stillas, overfl

atebehandling og teknisk isolering.

Du som kunde kan alltid stole på våre

høyt kvalifi serte medarbeidere.

More magazines by this user
Similar magazines