2001 - Havass Skog BA

havass.no

2001 - Havass Skog BA

HOVEDTALL 2001

2001 2000

Medlemmer antall 1177 1216

Leverandører antall 729 792

Omsetning i m3 207921 186041

Omsetning i Kr. 67.389.017 59.979.647

Gjennomsnittspris 324 322

Gjennomsnittsleveranse per. leverandør 285 235

Skogbruksplaner antall 0 76

Skogbruksplaner dekar 0 44573

Tømmerdrifter m3 122798 100561

Planting, antall 204835 293540

Ungskogpleie dekar 2702 2780

Transportorganisering m3 101937 96426

Kurs, skogdager m.m. antall 21 20

3

More magazines by this user
Similar magazines