Stedsans-rapport 2008 - Grenland Friteater

grenlandfriteater.com

Stedsans-rapport 2008 - Grenland Friteater

Oppsummering

Av Gunn Marit Christenson

Det var flere linjer og strømninger som møttes når Stedsans ble en realitet i 2005. Hva som var de

viktigste forutsetningene for at Stedsans ble iverksatt er flere. Det er vanskelig å peke på at noe er

viktigere enn noe annet, og hva som kom først og sist. Det virker som det viktigste er at mange

elementer falt på plass samtidig. Det var med andre ord god timing.

Det var som om tiden var inne, eller moden, for Stedsans prosjektet i Porsgrunn. Sett både fra

Grenland Friteaters side og kommunens side. Grenland Friteater var klare for å kombinere erfaringer

og kunnskap fra mange år med PIT og egenproduksjoner ute, til et stort tverrkunstnerisk byprosjekt

som Stedsans. Porsgrunn kommune var på utkikk etter et stort og godt Byjubileumsprosjekt og

samtidig et prosjekt som kunne løfte og matche ”kreativ byutvikling”. Det viste seg at også

befolkningen og publikum i Porsgrunn var klare for Stedsans, for Byvandringene har vært utsolgte

hvert år i god tid før selve arrangementet har gått av stabelen. Byvandingene har også skapt stor

begeistring blant byens befolkning.

Geddy Aniksdal fikk ideen om et Stedsansprosjekt og har vært kunstnerisk leder for Stedsans. Geddy

Aniksdal og Grenland Friteater startet arbeidet med prosjektet, som i starten ble kalt ”Mapping the

City”. Prosjektet fikk etter hvert navnet Stedsans, 2005, 2006 og 2007 har vært operative prosjektår

med en Byvandring i september hvert år.

I 2005 lanserte Grenland Friteater og Porsgrunn kommune Stedsans som et tverrkunstnerisk byløft

fram mot jubileet 2007. Som også er tenkt som en metode for byutvikling, og for å utvikle ny

kunnskap og nye nettverk.

Bildet under er tatt i Per Barkleys kunstneriske utsmykking i Storgata i Porsgrunn.

Varden mai 2005: Vekker sansene med sengekos

Dette skrev TA i mai 2005:

”Ellevill byvandring

...og kanskje blir Porsgrunn aldri helt som før etter jubileumsmarkeringen. For hva skal man tro om en

by der ordføreren går til sengs med friteaterets Geddy Aniksdal midt i Barclay-skulpturen i Storgata?”

Porsgrunn kommune turte å være med på et eksperiment, da de bega seg inn på dette byløftet. Og

det har gitt gode resultater:

Stedsans og Byvandringene er i ferd med å bli en tradisjon i ordets rette betydning. Det er en

happening man drar på år etter år, og man snakker om akkurat det. For publikum er Byvandringene

er en sosial arena, i tillegg til å være en kunstarena. For de involverte er det både en sosial og en

faglig møteplass. Stedsans er en ny metode for å drive byutvikling, der energien som skapes kan

Stedsans 2005 – 2007

5 | S i d e

More magazines by this user
Similar magazines