Stedsans-rapport 2008 - Grenland Friteater

grenlandfriteater.com

Stedsans-rapport 2008 - Grenland Friteater

Hovedmotivasjonen til Geddy Aniksdal og Grenland Friteater for å gå inn i dette

byutviklingsprosjektet er å skape en levende by, få befolkningen til å se, oppleve og bruke byen sin

mer. Befolkningen i Porsgrunn er dermed viktige langt utover det å være publikum under

Byvandringene i september hvert år.

Geddy Aniksdal er også opptatt av å drive politikk; ”Dette er en kunstnerisk djerv, lur, uimotståelig

måte å drive politikk på. Morsom måte å ytre seg om byen på. Sær og spesiell, men morsom.” Og

dette er noe politikerne i Porsgrunn vet å sette pris på; ”Galskapen til Grenland Friteater har utviklet

seg til et system, kombinert med kunnskapen om historien. Og de har vært ute i verden og sett. De er

både på innsida og utsida. Og de har greid å fornye seg. Dette skaper refleksjon og mangfold i byen!”

Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune har siden 2005 hatt et regionalt

utviklingssamarbeid gjennom prosjektet kreativ byutvikling, hvor samspillet mellom kultursatsing og

fysisk tilrettelegging av byrom har utgjort en sentral del av arbeidet. Kommunens virksomheter

byutvikling og kultur har siden 2003 hatt et særskilt samarbeid gjennom sentrumssatsingen hvor

planleggingen av de fysiske rammene for byens rom og gater har hatt spesielt fokus på å skape

arenaer for møte mellom mennesker, kunst og kultur.

Prosjektmålene for “Kreativ byutvikling” er som følger:

• Skape attraksjonskraft og fysiske omgivelser med varige kvaliteter hvor miljøvennlige løsninger,

nyskapende arkitektur og universell utforming er sentralt.

• Synliggjøre mulighetene i byens offentlige rom, gater og parker gjennom bruk av kunst og kultur

som identitetsskapende elementer.

• Være en regional aktør gjennom omdømmebygging og fokus på nyskapende prosjekter, nye

metoder og arbeidsformer hvor tverrfaglig samspill er sentralt.

Finansiering

Finansieringen av Stedsans viste seg å være vanskelig I starten, og Grenland Friteater fikk negativt

svar fra de tradisjonelle finansørene av kunstprosjekter. Blant annet Kulturrådet.

Her følger en oversikt over de som er søkt:

Kulturrådet – nei – 2005 og 2006, 2007.

Fævlane veit (Bakgårdsoperaen som var en del av Stedsans) fikk støtte fra Kulturrådet i 2006 og

2007.

Komponistfondet – ja – 2005 og 2006, 2007.

Fond for lyd og bilde – ja – 2005 og 2007.

Porsgrunn kommune – ja – 2005, 2006, 2007

Telemark fylkeskommune – ja – 2005, 2006 og 2007. Via regionale utviklingsmidler, til Porsgrunn

kommune og kreativ byutvikling.

Sponsorer – ja – 2005, 2006 og 2007.

Stedsans prosjektet er hovedsakelig lokalt finansiert via kommunen, fylkeskommunen og sponsorer.

Stedsans 2005 – 2007

7 | S i d e

More magazines by this user
Similar magazines