Nintendo Entertainment System

folk.ntnu.no

Nintendo Entertainment System

INNHOLD

3.1 Registrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2 Instruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.1 Argumenttyper og adresseringsmåter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.2 Henting og lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.2.3 Tallregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.2.4 Bitoperasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.5 Sammenligninger og programflyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.3 Adresseområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3.1 Stacken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.4 Subrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.5 Avbrudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.6 Klokkesykluser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 PPU-en 49

4.1 Grunnleggende om PPU-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.1.1 Renderingssyklusen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.1.2 Tiles og pattern tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.1.3 Registrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.1.4 Adresseområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4.2 Farger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.2.1 Palett-RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.3 Bakgrunner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.3.1 Nametables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.3.2 Scrolling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.3.3 Nametable-konfigurasjoner og speiling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.3.4 Attribute tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.4 Sprites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.4.1 OAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.4.2 Sprite DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.4.3 Rendering av sprites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.5 Statusregisteret og kontrollregistrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

More magazines by this user
Similar magazines