KONSTRUKSJONER - coBuilder

hms.cobuilder.no

KONSTRUKSJONER - coBuilder

Etasjeskillere

Hullbetongdekke med flytende gulv og påstøp

Hullbetongdekket børstes rent. Oppå legges Glava Trinnlydplate i

forbandt og tett inntil hverandre. Dekket må avrettes hvis det ikke er

plant. På trinnlydsplatene legges 0,2 mm Glava Plastfolie (alkalieresistent),

med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Plastfolien kan med

fordel legges i to lag. Det benyttes trinnlyddempende gulvbelegg med

myk bakside.

Isolasjonstykkelse

[mm]

Lydisolering

R’ w [dB] L’ n,w [dB]

Brann-

motstand

20 57 53 REI 90

Hullbetongdekke med flytende plategulv

Hullbetongdekket børstes rent. Dekket må avrettes hvis det ikke er

plant. Langs vegger legges et 19 mm bord, som kantavstivning,

2-3 mm fra veggene. Glava Trinnlydplate legges i forbandt, over

resten av gulvflaten. Over trinnlydplaten legges det en 22 mm gulvsponplate.

Platelaget legges med 7-8 mm spalte mot veggen.

I spalten legges Glava Rundlist, og det fuges så med elastisk fugemasse.

Hulldekke- Isolasjons- Lydisolering

tykkelse tykkelse

[mm] [mm]

R’ w [dB] L’ n,w [dB]

200 20 53 53

265 20 55 50

Brann-

motstand

REI 90

Gulvbelegg

Armert påstøp

Glava Plastfolie

Glava Trinnlydplate

200 mm hullbetongdekke

Fig. 48

Parkett m/ parkettunderlag

Gulvsponplate

Glava Trinnlydplate

Hullbetongdekke

Fig. 49

25

More magazines by this user
Similar magazines