Artikkel om innestengt sorg - Home

home.no

Artikkel om innestengt sorg - Home

Innestengt sorg beholder sin kraft.

Nær kontakt med folk i mange forskjellige sorgsituasjoner, i flere tiår som gravferdskonsulent, har

vist meg at sorg kan arte seg forskjellig og takles forskjellig. Mange sørgende har vist at det er mulig

å leve meningsfullt videre hvis sorgen blir bearbeidd, slik det for den enkelte er naturlig. En fasit

finnes ikke, men noe generelt vet vi.

Sorg kan defineres som summen av de følelser og reaksjoner som oppstår når vi mister noen eller noe

som betyr veldig mye for oss. Normale reaksjoner ved tap kan være; Vantro, forvirring, engstelse,

sinne, gråt, skyldfølelse, nedtrykthet, frustrasjon eller likegyldighet. Sorgfølelsene er en slitsom

smerte som kan tappe oss for både krefter og livsmot. Lar vi smerten forbli innestengt og

ubearbeidd, beholder den sin kraft.

Vi skal ikke prøve å ta sorgen fra noen, men hjelpe hverandre gjennom sorgen. Gi av vår tid,

være tilstede, lytte. La den sørgende snakke, gråte, skrike, rase, alt er normalt. Ikke vær redd for

å ta fram muntre minner og le litt innimellom. Sorgen treng et pusterom. Ellers trenger sørgende

nærhet, fellesskap, tid og avlasting. Sorgarbeid er hardt arbeid som gjør at vi tappes for krefter.

Derfor vil avlasting i form av en praktisk håndsrekning, kunne være til stor hjelp .

Ingen blir sett på som unormal når en viser sorgfølelser etter dødsfall. Slik sorg møtes vanlig vis

med full forståelse og medfølelse. Sorg etter et langt og slitsomt liv kan og ha innslag av lettelse.

Da oppleves ofte en underlig blanding av sorg og lettelse. Den blandingsfølelsen er helt normal.

Snakk også om den åpent og ærlig.

Sorg i livssituasjoner.

Hva så med all sorgen som følge av vanskelige livssituasjoner blant levende mennesker? Det

kan være sorg etter tap av jobb, hus og heim. Tap av et godt rykte, tap av kroppsdeler,

kjærlighetssorg, mobbing, skilsmissesorg, "urettferdig" dødsboskifte, økonomisk krise. Bli

sviktet av en god familie eller gode venner, havne i ubehagelige konflikter eller slite med

sjukdomssorg eller ensomhetssorg. Disse "levende" sorgene er det ikke så vanlig å snakke om,

derfor bæres de ofte mer innestengt enn sorg etter dødsfall.

Forts. s. 2


side 2 fortsettelse, Innestengt sorg - - -

Også "livssorgen" er en slitsom smerte som tapper oss for krefter og kan være en svær

belastning for livskvaliteten. Uansett hvilken sorg, så beholder den sin kraft hvis den

forblir innestengt. Derfor er det like viktig å bearbeide livets sorger. Vi kan ta feil ved å tro at

holder vi sorgen lenge nok innestengt så går den nok over. Nordahl Grieg sa engang: Ingen

sorg er så vond som den som går over. (Uten bearbeidelse).

Hva så om vi ikke har fortrolige gode personer å dele vår inneslutta sorg med? Eller det kan

være at vi ikke våger å dele sorgen med noen? Tenk etter, kanskje er det likevel en person et

eller annet sted som har din tillit, stor nok til at du tørr? Hvis ikke, finnes det en liten

nødutgang som kan lette litt på trykket: Skriv sorgen din på et papir. Etter noen dager kan

papiret gjerne brennes. Da er ikke sorgen helt innestengt lenger. Enn så rart det høres, det

kan lindre litt. Om ikke alle, så vil mange kunne oppleve det slik.

Likevel, den beste terapi for å arbeide seg gjennom sorg er sammen med en god familie

og/eller gode fortrolige venner. Dessuten håpet, slik Hans Hyldbakk uttrykte det da han skrev:

"Min siste song"

v.2 og 4:

"No veit eg vel at det var du,

som tok mi barnehand

og leidde meg i mor si tru

mot livsens land.

No ser eg alt i morgongry,

når kvelden er meg nær.

No strålar dagen nær og ny,

så lyst her er."

Ola E Hals

6622 Ålvundfjord

More magazines by this user
Similar magazines