STIGA PARK

manuals.stiga.com

STIGA PARK

8211-3014-08

STIGA PARK

100 B


1.

2.

3.

4.

F

H

G

2


3

NO

SYMBOLER

Følgende symboler finnes på maskinen for å minne

om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

ved bruk.

Symbolene betyr:

Advarsel!

Les instruksjonsbok og sikkerhetsmanual

før maskinen tas i bruk.

Advarsel!

Før aldri inn hånd eller fot under dekslet

mens maskinen er igang.

Advarsel!

Se op før utkastede gjenstander. Hold borte

tilskuerre.

Advarsel!

Før man starter reparasjonsarbeider, må

tennpluggkabelen tas ut av tennpluggen.

MONTERING

KLIPPEAGGREGAT

1. Montér aggregatfestene D på forakseltappene

ved hjelp av skiver og låsbolter (fig 1).

2. Før aggregatets festearmer inn i maskinens aggregatfester.

3. Legg på kileremmen mellom aggregatets remskive

og maskinens sentrumremskive F (fig 2).

4. Strammerullen G skal ligge på venstre side av

kileremmen, sett fra førerstolen (fig 2).

5. Trekk så klippeaggregatet fremover så hullene i

festearmene kommer rett imot hullene i aggregatfestene.

6. Sett skruene på plass og trekk dem til.

7a. Park -1999:

Hekt fast spennrullfjæren H i festet i understellet

på høyre side (fig 2).

7b. Park 2000-:

Hekt fast spennrullfjæren H i festet på skrå bak

høyre forhjul (fig 2).

NORSK

8. Løft opp aggregatet og huk fjæren fast i redskapsløftearmen.

Ved bytte av kilerem eller ved demontering av

klippeaggregatet gå frem i omvendt rekkefølge.

INNSTILLING

1. Påse at dekkene har riktig lufttrykk.

Foran: 0,6 bar (9 psi).

Bagtil: 0,4 bar (6 psi).

2. Sett maskinen på et plant gulv. Skruerne K løsnes

(fig 3). Justér klippeaggregatet slik at dets forog

bakkant L kommer i samme avstand fra gulvet.

Trekk til skruene.

Punktene 1 og 2 må følges opp forat klippeaggregatet

skal klippe jevnt.

KLIPPEHØYDE

BRUK

Klippeaggregatet har 5 faste klippehøydeinnstillinger,

fra 40 mm til 80 mm.

Merk: De angitte klippehøydene gjelder når maskinen

står på et fast underlag.

KLIPPERÅD

Følg disse rådene for å oppnå best mulig effekt:klipp

ofte.

- bruk full gass på motoren.

- hold klippeaggregatets underside ren.

- bruk skarpe kniver.

- klipp ikke vått gress.

VEDLIKEHOLD

Utførikkeserviceavklippeaggregat

uten at:

- motoren har stanset.

- tenningsnøkkelen er tatt ut.

- tennpluggledningen er koplet fra

tennpluggen.

- parkeringsbremsenen er satt på.

- klippeaggregatet er frikoplet.

RENGJØRING

Efter hver klipping spyles undersiden av klippeaggregatkappen

med hageslangen.

Hvis gresset har tørket fast, demontér klippeaggregatet

og skrap undersiden ren.


Om nødvendig, bestryk undersiden med maling

for å unngå rustskader.

UDSKIFTING AV DRIVREM

SENTRUMREMSKIVE - KLIPPE-

AGGREGAT

1. Hekt av spennrullfjæren H (fig 2).

2. Skru klippeaggregatet løst fra maskinen.

3. Skyv aggregatet inn mot maskinen

4. Skift ut den defekte kileremmen. Benytt alltid en

originalrem. Strammerullen G skal ligge på venstre

side av kileremmen, sett fra førerstolen (fig 2).

5. Skru klippeaggregatet fast i maskinens aggregatfester.

6a. Park -1999:

Hekt fast spennrullfjæren H i festet i understellet

på høyre side (fig 2).

6b. Park 2000-:

Hekt fast spennrullfjæren H i festet på skrå bak

høyre forhjul (fig 2).

SKIFT AV DRIVREM I KLIPPE-

AGGREGATET

1. Ta bort klippeaggregatet fra maskinen.

2. Demonter transmisjonskappen over klippeaggregatet.

3. Fjæren M som holder strammerullen løsnes (fig

4).

4. Skift ut kileremmen og monter sammen i omvendt

orden. Bruk alltid en originalrem.

KNIVER

Påse at knivene alltid er skarpe. Det gir best klipperesultat.

SLIPING

Av sikkerhetshensyn må ikke knivene slipes på

smergelskive. Feil sliping (= for høy temperatur)

kan føre til at knivene blir sprø.

Eventuell sliping må skje som våtsliping med bryne

eller på slipestein.

Etter sliping må knivene balanseres for

å unngå vibrasjonsskader.

SKIFT AV KNIVER

Ved skift av kniver, knivfester og knivbolter - bruk

alltid originale reservedeler.

NORSK NO

Bruk alltid originale reservedeler. Uoriginale

reservedeler kan medføre risiko

forskaderselvomdepasserpåmaskinen.

Ved skift av kniver bør også sentrumsbolten skiftes.

Den er utstyrt med låsing. Knivboltens tiltrekkingsmoment:

65 Nm.

RESERVEDELER

STIGA originale reservedeler og tilbehør er konstruert

spesielt for STIGA-maskiner. Legg merke

til at "uoriginale" reservedeler og tilbehør ikke er

kontrollert og godkjent av STIGA.

Bruk av slike deler og tilbehør kan påvirke

maskinens funksjon og sikkerhet.

STIGA er ikke ansvarlig for skader forårsaket

av slike produkter.

STIGA forbeholder seg retten til å forandre produktet

uten varsel.

4


MOWING AHEAD

BOX 1006 · SE-573 28 TRANÅS

www.stiga.com

More magazines by this user
Similar magazines