JB 55

manuals.stiga.com

JB 55

2

S

2.4 EFTER KÖRNING

• Låt motorn svalna innan maskinen ställs in i förråd.

Brandrisk!

• Avlägsna smuts och främmande material innan maskinen

ställs in i förråd. Området runt bensintanken och

ljuddämparen skall hållas rent från löv, olja, bensin eller

annat främmande material. Brandrisk!

• Om bensintanken skall tömmas, utför detta utomhus och

då motorn är kall. Brandrisk!

• Maskinen skall lagras på torr plats. Maskinen får ej lagras

med bränsle i tanken i lokaler där eld, gnistor eller starka

värmekällor förekommer.

2.5 UNDERHÅLL

• Utför regelbundet underhåll. Samtliga skruvar och

muttrar skall alltid vara fastdragna.

• Använd alltid felfria originalreservdelar. Reservdelar får

ej repareras. De skall bytas ut vid fel. Undermåliga

reservdelar kan orsaka personskada. Om ljuddämparen

skadas skall den bytas ut.

• I följande fall skall motorn först stoppas och därefter

tändstiftskabeln kopplas bort:

Då rotorerna skall justeras.

Då maskinen skall rengöras eller repareras.

Vid kontroll efter påkörning av fasta hårda föremål. Utför

nödvändiga reparationer innan arbetet fortsätter.

Om maskinen börjar vibrera onormalt. Utför nödvändiga

reparationer innan arbetet fortsätter.

• Bär skyddshandskar vid arbete med rotorerna.

3 LEVERANS

Jordfräsen levereras i låda med styre och sidotallrikar

demonterade. Samtliga vajrar är monterade och justerade.

VARNING! Olja är ej påfylld i motorn vid leveransen.

4 BESKRIVNING, SE FIG. 2

Jordfräsen drivs av en fyrtaktsmotor och består av följande:

1. Kopplingsreglage, aktivering av bladen

2. Växelreglage, fram/back

3. Justering av styret

4. Luftfilter

5. Manuell start

6. Stänkskydd

7. Bromssporre

8. Dataskylt

9. Sidotrissa

10. Gasreglage

SVENSKA

11. Bränsletank

12. Oljepåfyllning

13. Oljeavtappning

14. Stödhjul

15. Rotorer, 4 st, de yttersta rotorerna kan demonteras. Då

blir arbetsbredden 340 mm

16. Kåpa

17. Skydd för ljuddämpare

18. Avgasutlopp

19. Handtag

Dataskylten (8) innehåller nedanstående uppgifter. Se fig. 3.

A Nominell effekt

B Vikt i kg

C Serienummer

D Tillverkningsår

E Typ

F Tillverkare

G CE-märke

H Max motorvarvtal

5 MONTERING

5.1 STYRE, SE FIG. 4

Montera styret (1) enligt figuren med skruven (2), brickorna

(3), muttern (4), skruven (5), brickorna (6) och muttern (7).

Välj lämpligt hål för skruven (5) för bekväm inställning av

styret (1).

5.2 STÄNKSKYDD, SE FIG. 2

Montera stänkskydden (6)på båda sidor med medlevererade

skruvar och muttrar.

5.3 STÖDHJUL, SE FIG. 5

Montera stödhjulet enligt figuren. Drag ej muttern (5) för

hårt. Då kan inte hjularmen fällas upp.

5.4 PÅFYLLNING AV OLJA, SE FIG. 2

Tag bort pluggen (12) och fyll på 0,7 l olja SAE 10W40.

Drag därefter fast pluggen.

5.5 ROTORER OCH SIDOTRISSOR, SE FIG. 6

Första rotorn (1) skjuts på drivaxeln (2) och låses med

låssprinten (3). Därefter sticks andra rotorn (4) in i den första

och låses med låssprinten (3). Max. 3 rotorer kan monteras på

detta sätt på vardera sidan. Montera slutligen sidotrissan på

samma sätt.

VARNING! Kontrollera att låssprintarna är låsta,

d.v.s. att fjädrarna är låsta runt axeln.

More magazines by this user
Similar magazines