Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

NOTATER FRA OKTOBERKONFERANSEN

“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, … enten ved min egen røst

eller ved mine tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i oktober 2012, kan du bruke disse

sidene (og konferansenotater i fremtidige numre) som hjelpemiddel til å studere og anvende

de nyeste læresetningene fra de levende profeter og apostler og andre ledere i Kirken.

HISTORIER FRA KONFERANSEN

Nyt øyeblikket

Min hustru Harriet og jeg elsker

å sykle. Det er flott å komme

seg ut og nyte naturens skjønnhet. Vi

har visse ruter vi liker å sykle, men

vi er ikke så opptatt av hvor langt

eller hvor fort vi sykler sammenlignet

med andre syklister.

Iblant syns jeg imidlertid vi kunne

vært litt mer kappelystne. Jeg tror til

og med vi kunne ha fått en bedre tid

eller syklet i høyere hastighet om vi

bare presset oss litt mer. Og noen ganger

kan jeg til og med gjøre den store

tabben å nevne denne tanken for min

fantastiske hustru.

Hennes typiske reaksjon på mine

forslag av denne art er alltid svært

vennlig, svært klar og svært direkte.

Hun smiler og sier: “Dieter, det er

ikke en konkurranse, men en reise.

Nyt øyeblikket.”

Hun har så rett!

Noen ganger i livet blir vi så fokusert

på mållinjen at vi ikke klarer å

finne glede på veien. Jeg drar ikke på

For å lese, se på eller lytte til taler fra

generalkonferansen, kan du gå inn på

conference.lds.org.

8 Liahona

sykkeltur med min hustru fordi jeg

gleder meg til å bli ferdig. Jeg gjør det

fordi opplevelsen av å være sammen

med henne er god og hyggelig.

Virker det ikke tåpelig å spolere

gode og gledelige opplevelser fordi

vi stadig ser frem til øyeblikket da de

vil ta slutt?

Lytter vi til vakker musikk mens

vi venter på at den siste noten toner

ut, før vi tillater oss å virkelig nyte

den? Nei, vi lytter og føler variasjoner

i melodi, rytme og harmoni gjennom

hele komposisjonen.

Holder vi våre bønner med bare

“amen” eller slutten i tankene? Naturligvis

ikke. Vi ber for å være nær vår

himmelske Fader, for å motta hans

Ånd og føle hans kjærlighet.

Vi skulle ikke vente med å være

lykkelige til vi når et fremtidig tidspunkt,

bare for å oppdage at lykke

allerede var tilgjengelig – hele tiden!

Det er ikke meningen at vi bare

skal verdsette livet i ettertid. “Dette

er dagen som Herren har gjort … ,”

skrev salmisten. “La oss fryde oss og

glede oss på den.” [Salmene 118:24.]

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i

Det første presidentskap, “Om anger og forsetter,”

Liahona, nov. 2012, 23-24.

Spørsmål til ettertanke

• Hvordan kan du glede deg

over reisen gjennom livet?

• Hvordan kan du bringe

glede til andre rundt deg?

• Hva er forholdet mellom

takknemlighet og glede?

Vurder å skrive dine tanker i

dagboken din eller snakke med

andre om dem.

Ytterligere ressurser om dette emnet:

Tro mot pakten (2004), “Jesu Kristi

forsoning,” 73-79; “Gratitude,” “Happiness,”

og “Repentance” i Gospel Topics

på LDS.org; Richard G. Scott, “Finn glede

i livet,” Ensign, juli 1996, 25.

More magazines by this user
Similar magazines