Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

gjør dette … og få dette resultatet …

Diskuter regler og sett logiske konsekvenser

som er rimelige, knyttet til adferden, og

viser respekt for både foreldre og barn.

La barna oppleve

naturlige og logiske

konsekvenser av sine valg.

Gi mest ros. Feire små

skritt i riktig retning.

Konsekvent tilby attraktive belønninger for

handlinger og adferd du ønsker å forsterke.

Rose for innsatsen uavhengig av resultatet.

Forteller barna at de i seg selv har stor verdi

fordi de er sønner eller døtre av Gud og

har guddommelige muligheter.

Definere nederlag som noe midlertidig og en

mulighet til å lære. Definere suksess som et

produkt av hardt arbeid og offer.

Hjelpe barn (1) å finne ut hva som skjedde,

(2) å analysere hva som bidro til

utfallet og (3) å finne ut hva de kan

gjøre for å unngå dette problemet

neste gang.

Lytte og være støttende og

oppmuntrende slik at barna vil ønske

å komme til deg igjen for å få hjelp.

Barna vet hva de kan forvente, og de

lærer at valg har konsekvenser.

Barna lærer ansvarlighet

og ansvar for sine valg.

Barna lærer hva foreldrene ønsker. De føler

seg oppmuntret, verdifulle og verdsatt.

Barna lærer at de ikke trenger å ønske

å gjøre vanskelige ting, de må

bare gjøre dem.

Barna føler seg oppmuntret, trygge og

mer villige til å ta utfordringer.

Egenverd vil være knyttet til barnets evige

muligheter i stedet for midlertidig suksess eller fiasko.

Barna blir mindre mismodige av eller redde

for tilbakeslag, og er mer villige

til å være iherdige.

Barn som utvikler en oppfatning av at

de kan, vil møte og løse sine problemer,

og vil se at de har kontroll over livet

og kan overvinne utfordringer.

Barna føler seg mer komfortable

med å snakke om sine feil og

problemer med deg.

Mars 2013 15

More magazines by this user
Similar magazines