Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

16 Liahona

Av eldste D. Todd

Christofferson

i De tolv

apostlers quorum

Du er fri

Det Gud krever, er den hengivenhet som Jesus viste.

Evangeliet, sa president Gordon B.

Hinckley (1910-2008), “er en plan

for frihet som gir disiplin til lyster

og veiledning for adferd.” 1 Denne planen

plasserer oss på en vei til økt kunnskap og

kapasitet, økt nåde og lys. Det er friheten til

å bli det du kan og burde være. Men for at din

frihet skal være komplett, må du være villig

til å gi bort alle dine synder (se Alma 22:18),

din egenrådighet, dine avholdte, men usunne

vaner, kanskje til og med noen gode ting som

forstyrrer det som Gud ser er viktig for deg.

Mesterens røst

Min tante Adena Nell Gourley fortalte om

en opplevelse for mange år siden sammen

med sin far – min bestefar, Helge V. Swenson,

nå avdød – som illustrerer hva jeg mener.

Hun fortalte:

“Min datter og jeg var på besøk i mine

foreldres hjem. Omtrent ved solnedgang

spurte mor om vi ønsket å gå ut på verandaen

på baksiden og se far kalle på sine

[fem] sauer for å bringe dem inn i ly for

natten. Far … er stavspatriark og … personifiseringen

av alt som er godt og mildt og

sant i en Guds mann.

Far gikk til den ene siden av jordet og

ropte: ‘Kom an.’ Umiddelbart, uten engang å

stoppe for å ta en munnfull av den maten de

var kommet for, vendte alle fem hodene seg

i hans retning, og deretter løp [sauene] til de

kom til hans side og fikk sitt klapp på hodet.

Min lille datter sa: ‘Å, bestemor, hvordan

får bestefar dem til å gjøre det?’

Min mor svarte: ‘Sauene kjenner igjen

stemmen hans, og de er glad i ham.’ Nå må

jeg tilstå at det var fem sauer på jordet, og

fem hoder løftet seg da han ropte, men bare

fire løp til far. Lengst borte, helt i enden av

jordet, sto en stor søye og så rett på far. Far

ropte på henne: ‘Kom an.’ Hun gjorde en

bevegelse som for å begynne å løpe, men

kom ikke. Da begynte far å gå over jordet

mens han ropte: ‘Kom an. Du er ikke bundet.’

De fire andre sauene fulgte rett bak ham.

ILLUSTRASJONER: DILLEEN MARSH

More magazines by this user
Similar magazines