Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Da forklarte mor at noen få uker før

dette hadde en bekjent av dem kommet

med søyen og gitt den til far og forklart at

han ikke lenger ønsket den i sin egen flokk.

Mannen hadde sagt at den var vill og egensindig

og alltid ledet de andre sauene hans

gjennom gjerder og forårsaket så mange

problemer at han ønsket å bli kvitt den.

Far tok med glede imot sauen, og i noen

dager bandt han den fast ute på jordet så

den ikke skulle gå sin vei. Så lærte han den

tålmodig å bli glad i ham og de andre sauene.

Så, da den følte seg tryggere i sitt nye

hjem, la far et kort tau rundt halsen på den,

men uten å feste det.

Mens mor forklarte dette for oss, hadde far

og hans sauer nesten nådd [etternøleren]

i enden av jordet, og gjennom stillheten hørte

vi ham rope igjen: ‘Kom an. Du er ikke bundet

fast lenger. Du er fri.’

Jeg følte tårene svi i øynene da jeg så

[sauen] gå til fars side. Så, med hans kjærlige

hånd på hodet hennes, snudde han og alle

medlemmene av hans lille flokk og gikk

tilbake mot oss igjen.

Jeg tenkte på hvordan noen av oss, som

alle er Guds sauer, er bundet og ufrie på

grunn av våre synder i verden. Der jeg

sto på verandaen, takket jeg stille min

himmelske Fader for at det finnes sanne

underhyrder og lærere som er tålmodige

og snille og villig lærer oss om kjærlighet

og lydighet og tilbyr oss trygghet

og frihet i flokken, slik at selv om

vi kanskje er langt fra ly, vil vi gjenkjenne

Mesterens stemme når han

kaller: ‘Kom an. Nå er du fri.’” 2

18 Liahona

Det er spen-

nende å innse

at vi kan utvide

vår frihet ved

å bli mer

lydige.

Det er spennende å innse at vi kan

utvide vår frihet ved å bli mer lydige.

President Boyd K. Packer, president for

De tolv apostlers quorum, har sagt: “Vi er

ikke lydige fordi vi er blinde, vi er lydige

fordi vi kan se.” 3

Vårt valg i dette livet er ikke om vi vil

eller ikke vil bli utsatt for en aller annen

makt. Vårt valg er hvilken myndighet vi

vil gi vår lydighet til – Guds eller Satans.

Som Lehi uttalte, er det et valg mellom

frihet og fangenskap (se 2 Nephi 2:27).

Hvis det ikke er det ene, er det nødvendigvis

det andre.

Når vi underkaster oss Gud og hans rett

til å styre og regjere over oss, gir det andre

velsignelser. Blant de fremste er den tro og

frimodighet som lar oss oppleve fred i livet.

Herren sa til Josva:

“Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt

livs dager. Likesom jeg var med Moses, vil

jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og

ikke forlate deg…

Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du

legger vinn på å gjøre etter hele den loven

som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke av

fra den, verken til høyre eller til venstre, så

du kan gå klokt frem i alt det du tar deg fore”

( Josva 1:5, 7).

“Jeg har overvunnet verden”

Hvis vi også “legger vinn på å gjøre etter

hele … loven” vil også vi ha tillit til at Gud

er med oss slik han var med Moses. Som

salmisten vil vi være i stand til å si: “Til Gud

setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle

et menneske kunne gjøre meg?” (Salmene

More magazines by this user
Similar magazines