Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

GJENOPPDAG

SKRIFTENE

“Jeg er overbevist om

at hver enkelt av oss

på et eller annet tidspunkt

i vårt liv selv må

oppdage Skriften – og

ikke bare oppdage

den én gang, men

oppdage den på ny,

om og om igjen.”

President Spencer W.

Kimball (1895-1985),

Læresetninger fra Kirkens

presidenter – Spencer W.

Kimball (2006), 64.

24 Liahona

misjonspresidenter og deres hustruer som

da tjenestegjorde på Filippinene. En storartet

overraskelse møtte meg da jeg kom inn i et

av rommene i templet. Foran meg sto faren til

rådgiveren min – den stille, smålåtne mannen –

kledd i hvitt.

I det øyeblikket så jeg to scener utspille

seg for mitt indre øye. Den første var en mann

som drakk øl sammen med kompisene sine og

kastet bort livet. Den andre scenen viste den

samme mannen kledd i hvitt mens han forrettet

ordinanser i det hellige tempel. Den skarpe

kontrasten mellom disse to scenene er noe jeg

aldri kommer til å glemme.

Ordets kraft

Hva gjorde denne gode mannen i stand

til å løfte seg selv og sin familie? Svaret finnes

i Guds ords kraft.

Jeg tror at få andre aktiviteter vil gi oss

større åndelig nytte enn daglig, konsekvent

skriftstudium. I kapittel 26 i Lære og pakter –

en åpenbaring gitt “for å styrke, oppmuntre

og instruere” 1 profeten Joseph Smith og andre

– sa Herren: “Se, jeg sier dere at dere skal vie

deres tid til å studere Skriftene” (vers 1).

Mormons bok forteller oss: “Forkynnelsen

av ordet … hadde hatt større innvirkning på

folkets sinn enn sverdet eller noe annet som

hadde hendt dem” (Alma 31:5).

President Boyd K. Packer, president for De

tolv apostlers quorum, har sagt: “Sanne læresetninger

som blir forstått, endrer holdninger

og adferd. Studiet av evangeliets læresetninger

vil endre adferd raskere enn et studium av

adferd vil forbedre adferden.” 2

President Ezra Taft Benson (1899-1994) sa:

“Herren arbeider innenfra. Verden arbeider fra

utsiden og inn. Verden vil hente mennesker

bort fra slummen. Kristus tar slummen ut av

mennesker, og så går de selv bort fra slummen.

Verden former mennesker ved å forandre deres

omgivelser. Kristus forandrer mennesker, som

så forandrer sine omgivelser. Verden former

menneskets oppførsel, men Kristus kan forandre

menneskets natur.” 3

Da jeg vokste opp på Filippinene, fikk

jeg vite at så sent som tidlig på 1900-tallet,

var tilgang til Bibelen begrenset til religiøse

ledere. Folk fikk ikke tilgang til eller lov til

å eie hellig skrift.

Til sammenligning lever vi i en tid da

tilgangen til Skriftene er enestående. Aldri før

i verdens historie har Guds barn hatt muligheten

til å nyte disse hellige materialer slik de

gjør nå. Trykte eksemplarer av Skriftene kan

enkelt kjøpes i bokhandler eller på nettet.

Elektroniske kopier kan nås umiddelbart på

Internett og lastes ned til en rekke forskjellige

enheter. Å forberede taler, skrive artikler og

søke etter informasjon har aldri vært enklere.

Gud har gitt oss denne nye teknologien

i en vis hensikt. Motstanderen har imidlertid

trappet opp sin offensiv og bruker teknologiske

fremskritt – som Gud har tilveiebragt

for å hjelpe oss – til å fremme sin hensikt som

er å gjøre oss “ulykkelige likesom han selv er”

(2 Nephi 2:27).

Derfor har vi et ansvar for å lære å bruke det

vår himmelske Fader har gitt oss, på en effektiv,

konsekvent og passende måte.

Ordets hellighet

Vi siste-dagers-hellige aksepterer og verdsetter

Skriftene, men våre handlinger og vår

aktelse for dem sier noen ganger noe annet.

FOTO: TIM TAGGART

More magazines by this user
Similar magazines