Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

FOR FORELDRE

I historien “Bare én mynt” (Liahona, aug. 2011,

70-71) lærer Daniel at å betale tiende er et godt valg

– selv om hans bidrag bare er en eneste mynt. En tilhørende

aktivitet forklarer noen av måtene tiendemidler

blir brukt på. Å lese denne artikkelen som familie,

kan være en fin måte å innlede en samtale om tiende

på. For å hjelpe barna å huske hvordan Kirken bruker

tiende, kan du vurdere å bruke noen av bildene i aktiviteten

til å dekorere deres tiendekrukke eller -boks.

Tidligere numre av Liahona er å finne på Internett

på liahona.lds.org.

tro”. Jeg innså at jeg måtte betale tiende hvis jeg noen gang

ønsket å betale ned gjelden.

Da jeg kom hjem, fant jeg en tiendekonvolutt og la tienden

min i den. Idet jeg forseglet konvolutten, hørte jeg ordene “Alt

er vel” og følte en glede som bragte fred til min sjel.

Jeg vet at Gud vil velsigne meg når han finner det riktig

å gjøre det. Inntil da vil kanskje havet være stormfullt, men

freden jeg føler på grunn av min lydighet, er mer enn nok.

Ricardo Reyes Villalta, El Salvador

Tiende fører til omvendelse

Spørsmålet om å betale tiende kom opp i vår familie

da vår datter ble medlem av Kirken. På den tiden var

hverken min mann eller jeg medlemmer. Hun tjente

sine egne penger, men fordi hun bodde sammen med min

mann og meg, delte vi på alle våre inntekter. Jeg kunne

ikke forestille meg hvordan vi skulle klare oss uten 10

prosent av inntekten hennes som hun besluttet å betale i

tiende, men jeg ble etter hvert vant til min datters beslutning.

Når hun kom hjem med lønnsslippen sin, var mitt

første spørsmål: “Har du satt av din tiende?”

28 Liahona

Til slutt ble jeg interessert i å lære om evangeliet, men

jeg bestemte meg for ikke å slutte meg til Kirken fordi jeg

ville måtte betale tiende. To tiendebetalinger fra ett familiebudsjett

var bare altfor mye!

Etter å ha gått i kirken i mer enn et år, begynte jeg å føle

meg misfornøyd og urolig. Mens jeg grunnet og ba, innså

jeg at jeg ønsket å betale tiende. Jeg ble overrasket over

mitt ønske, gitt min tidligere motstand.

Søndagen etter ba jeg grenspresidenten om en bidragsseddel.

Jeg ble skuffet over å høre at før jeg ble medlem,

kunne jeg ikke betale tiende. Jeg kunne imidlertid gjøre et

bidrag. Dermed ga jeg 10 prosent av inntekten min til Herrens

kirke. Umiddelbart følte jeg trøst, glede og tilfredshet.

Jeg kunne knapt vente til jeg ble døpt, så jeg kunne betale

en reell tiende.

Jeg vet at de timelige velsignelser vi nyter i vår familie,

kommer av å betale tiende. Men de største velsignelsene

er den uforlignelige følelsen vi har når vi adlyder vår

himmelske Fader: tilfredsstillelsen av å være lydig, tillit til

at vår himmelske Fader ikke vil forlate oss og følelsen av

fred og lykke.

Ol’ga Nikolayevna Khripko, Ukraina

Tiende velsigner familier

Jeg vokste opp i Kirken, men falt fra i tenårene. Da jeg kom

tilbake til Kirken, støttet min mann Dale meg, men var ikke

interessert i å møte misjonærene.

Etter at jeg ble aktiv, møtte jeg biskopen for et tempelintervju.

Han spurte om jeg betalte full tiende, og jeg var glad

for å kunne si at det gjorde jeg. Til min overraskelse spurte

biskopen: “Vet mannen din at du betaler tiende?” Jeg ble

sjokkert – hvorfor spilte det noen rolle? Biskopen ba meg

vennlig om å komme tilbake etter at jeg hadde fortalt Dale

at jeg betalte tiende.

En søndag morgen klarte jeg endelig å mønstre nok mot

til å fortelle min mann at jeg betalte tiende. Dale sjokkerte

More magazines by this user
Similar magazines