Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

BLI I CAPE TOWN

Helt siden jeg var på misjon i

England London misjon, hadde

jeg ønsket å dra tilbake for å bo og

arbeide der. Etter nylig å ha fullført en

mastergrad, kom jeg frem til at dette

kunne være riktig tidspunkt for meg

å flytte til London på. Jeg skaffet meg

jobb, og følte godt for flyttingen.

En kveld ba jeg imidlertid for å

finne ut hva som var Herrens vilje,

og om det var riktig for meg å flytte

til London. Mens jeg prøvde å sovne,

var det en tanke som stadig dukket

opp i hodet mitt: “Du må bli i Cape

Town.” Denne tanken gjentok seg

i flere timer. Til slutt konkluderte

jeg med at Gud ville ha meg i Cape

Town. Så selv om jeg ønsket å flytte,

bestemte jeg meg for å bli. Umiddelbart

etterpå sovnet jeg.

Dagen etter begynte jeg å rasjonalisere

bort det som hadde skjedd kvelden

før, og fortsatte å lure på om jeg

burde reise til London likevel. Men den

kvelden opplevde jeg igjen det samme

som kvelden før. Tanken “Du må bli i

Cape Town” ble spilt om og om igjen

i hodet mitt. Mens jeg grunnet på

disse tankene, ble jeg overbevist om at

Herren virkelig ønsket at jeg skulle bli

i Cape Town, og jeg ønsket å gjøre det

Herren ville at jeg skulle gjøre.

Uken etter ringte min stavspresident

og ba meg om å møte ham. Straks

visste jeg at Herren hadde et kall til

meg. Ånden vitnet om at grunnen til at

jeg måtte bli i Cape Town var at Herren

hadde et arbeid for meg å utføre.

36 Liahona

Jeg tok imot kallet som Unge kvinners

president i staven, og mens jeg

virket i dette kallet de neste årene,

var jeg i stand til å være et redskap i

Herrens hender. Som følge av dette

ble både jeg og menneskene jeg

tjente, velsignet. Jeg utviklet lederegenskaper,

og Herren lærte meg

mange ting gjennom min tjeneste

for andre.

En kveld ba

jeg for å

finne ut hva som

var Herrens

vilje, og om det

var riktig for

meg å flytte

til London.

Siden den gang har jeg utviklet

større tillit til Herren. Jeg er så takknemlig

for Åndens stille tilskyndelser

som hjelper meg å kjenne og gjøre

hans vilje. Ved å tvile mindre og være

villig til å følge inspirasjonen jeg får,

blir jeg ledet til å oppleve stor glede og

fred, vel vitende om at min himmelske

Fader er tilfreds med mitt liv. ◼

Nicky Burgoyne Smith, Utah, USA

More magazines by this user
Similar magazines