Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

44 Liahona

HVA

SKJER

NÅR

VI DØR?

Det er et grunnleggende

spørsmål, og gjennom profeter

i fordums og ny tid

har Gud gitt

oss svar.

Vår kjærlige himmelske Fader

har gitt oss litt kunnskap

om hva vi kan forvente når

vi går videre fra dette livet. Her er

sannheter som kan hjelpe deg å forstå

hvor dine avdøde slektninger og

venner er nå, og hvor vi alle til slutt

vil være.

Hva vet vi om

åndeverdenen?

Hvor er åndeverdenen?

President Brigham Young (1801-

77) sa at åndene til dem som en gang

levde på jorden, holder seg rundt oss

på denne jord, selv om vi ikke kan

se dem. 1

Hvordan er åndeverdenen?

Det kommer an på. De rettferdige

vil oppleve paradis – lykke, hvile

og fred, uten problemer, bekymring

og sorg (se Alma 40:12). De

ugudelige vil oppleve helvete (se

Alma 40:13-14). Helvete kan defineres

som “skuffelsens plage i

menneskesinnet”. 2

More magazines by this user
Similar magazines