Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

ILLUSTRASJONER: G. BJORN THORKELSON; O, MIN FADER, AV SIMON DEWEY

Hvordan ser ånder ut?

Menneskers ånder hadde en voksen

form i det førjordiske liv og vil ha

den samme form i åndeverdenen, selv

om de dør som spedbarn eller barn. 3

Kan ånder i åndeverdenen se oss?

Ja, når det trengs. President

Joseph F. Smith (1838-1918) sa at de

som befinner seg i åndeverdenen, kan

se oss klarere enn vi kan se dem, og

at “deres kjærlighet til oss og deres

ønske for vårt velvære, må være større

enn det som vi føler for oss selv”. 4

Kan ånder i åndeverdenen

fortsatt bli fristet?

Hvis du er trofast i dette livet,

vil ikke Satan ha noen makt over

deg i åndeverdenen. De ugudelige

vil være underkastet Satan

der, akkurat som de var på jorden.

5 Eldste M. Russell Ballard

i De tolv apostlers quorum har

forklart at dette liv er den tid

vi har til å omvende oss, fordi

“det er når vi er her på jorden

at kroppen og ånden kan lære

sammen”. 6

MENING, MOTIVASJON OG HÅP

Hva gjør åndene i åndeverdenen?

Vi vet iallfall at åndene til de

troende som ennå ikke er gjenoppstått,

utfører misjonærarbeid

blant åndene som er i fangenskap. 7

Vi vet også at blant dem som var

trofaste, finnes det familiestruktur

og en kirkeorganisasjon. 8

“Oppstandelsen er en av pilarene i vår tro. Den gir mening til

vår lære, motivasjon for vår adferd og håp for vår fremtid.”

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, “Oppstandelse,”

Liahona, juli 2000,16.

SØNDAGSLEKSJONER

Denne månedens emne:

Jesu Kristi forsoning

DELTA I

DISKUSJONEN

hele mars vil dere studere Jesu Kristi

I forsoning i deres prestedømsquorumer

og klasser i Unge kvinner og Søndagsskolen.

En av forsoningens mange

velsignelser er at på grunn av den, vil vi

alle oppstå. Tenk på hvordan kunnskap

om forsoningen og oppstandelsen

forandrer ditt perspektiv i vanskelige

tider. Prøv å huske en bestemt situasjon

og hvordan ditt vitnesbyrd om forsoningen

og oppstandelsen velsignet deg, og

overvei å dele denne opplevelsen med

familien eller i en kommende leksjon i

kirken på søndag.

Mars 2013 45

UNGDOM

More magazines by this user
Similar magazines