Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

ILLUSTRASJON: JIM MADSEN

FRA MISJONSMARKEN

RØRT av et VITNESBYRD

Av Michael Harken

begynnelsen av min misjon virket jeg

I i en liten by i Syd-Korea. Én regnfull

dag hadde vi ikke hatt mye fremgang,

men vi ønsket å fortsette arbeidet til

det var på tide å dra hjem. Min ledsager

og jeg besluttet at vi ville banke på

noen flere dører.

Ved én dør åpnet en kvinne, og

min ledsager begynte å snakke med

henne. Som ny misjonær, var det

vanskelig for meg å forstå det som ble

sagt, men etter noen minutter begynte

hun å snakke til oss på engelsk. Vi

fant ut at hun var fra Chicago i USA,

og hadde flyttet hit sammen med

familien sin. Hennes mann var predikant

for et kirkesamfunn som ikke var

vennlig stemt overfor vår tro.

Kvinnen var hyggelig, men ivrig

etter å motbevise Mormons bok og

overbevise oss om at vår kirke var feil.

Jeg sto der sammen med min ledsager

mens han prøvde å svare på hennes

vanskelige spørsmål. Min ledsager

prøvde å vitne for henne om at Mormons

bok er sann og at den kunne

hjelpe henne, men hun insisterte på å

tro at han tok feil.

Etter ca 30 minutter med diskusjon

ved døren, spurte hun min ledsager:

“Hvor går vi hen etter dette livet?” Jeg

skjønte at hun var ivrig etter å tilbakevise

min ledsagers læresetninger, slik

hun hadde vært før. Min ledsager vitnet

om frelsesplanen og at vi kan leve

sammen med våre familier for evig

i det celestiale rike. Før han kunne

fortsette, stoppet hun ham og ba ham

om å gjenta det han nettopp hadde

sagt om at familier kan være sammen.

Han gjentok det han hadde sagt. Jeg

følte Ånden så sterkt, og jeg kunne

se i øynene hennes at noe hadde rørt

henne også dypt. Etter dette korte,

men sterke vitnesbyrdet, sluttet hun

å argumentere med oss, tok imot en

Mormons bok og ba oss om å komme

tilbake for å snakke med henne og

hennes mann om Mormons bok.

Jeg husker at jeg gikk hjemover

sammen med min ledsager den kvelden,

forundret over virkningen av min

ledsagers vitnesbyrd. Jeg forsto da at

et vitnesbyrd ledsaget av Ånden er

den mektigste undervisningsmetoden

vi har. Jeg vil aldri glemme min ledsager

og hans vitnesbyrd den kvelden.

Etter denne opplevelsen bestemte jeg

meg for at jeg, selv med min begrensede

evne til å snakke koreansk, ville

prøve å bære mitt vitnesbyrd uansett.

Etter hvert som jeg gjorde det, begynte

jeg å føle Ånden mer og mer. Jeg lærte

at den beste kommunikasjonen skjer

når du underviser ved Ånden. ◼

Michael Harken, Utah, USA.

Mars 2013 57

UNGDOM

More magazines by this user
Similar magazines