Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

media.ldscdn.org

Mars 2013 Liahona - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Du kan bruke denne nedtellingsaktiviteten til å forberede deg til påsken, som er en tid for å minnes og feire

Jesu Kristi liv, og hans forsoning. Klipp bildet til venstre til puslespillbiter som merket. Begynn en uke før

påske, og velg en puslespillbit hver dag. Finn ut hvor den hører hjemme nedenfor, og gjør det som er skrevet

på den plassen før du limer eller taper biten på plass. Når bildet er ferdig, er det påske!

Syng en Primær-sang som

handler om Jesus Kristus.

Hvordan kan du følge hans

eksempel i dag?

Vi tar nadverden hver uke

for å minnes Jesus Kristus.

Hva kan du gjøre for å

være spesielt ærbødig

på nadverdsmøtet denne

søndagen?

Les historien “Fordi

han lever” på side

65. Hvordan kan du

dele et meningsfylt

påskebudskap med

vennene dine?

Syng din favorittjulesang.

Hva husker du å ha lært

om Jesu Kristi fødsel?

Les hva levende apostler har skrevet om

Jesus Kristus: “Han er verdens lys, liv

og håp. Hans vei er den sti som fører til

lykke i dette liv og evig liv i den kommende

verden” (“Den levende Kristus:

Apostlenes vitnesbyrd,” Liahona, april

2000, 2-3).

Lag en tegning av din favoritthistorie

fra Skriftene om

Jesus. Du kan be foreldrene

dine om hjelp til å se The Life

of Jesus Christ Bible Videos

på biblevideos.lds.org for å

få noen ideer.

Les Johannes 3:16-17

sammen med mor

eller far, og snakk

om hva det betyr.

Hvordan vet du at

din himmelske Fader

elsker deg?

Mars 2013 69

BARN

More magazines by this user
Similar magazines