Last ned programbrosjyren (som pdf). - Handelshøyskolen BI

bi.no

Last ned programbrosjyren (som pdf). - Handelshøyskolen BI

2

Kunst og kapital = KOMPETANSE PÅ TVERS Kultursponsing 2008

Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Handelshøyskolen BI og

Forum for kultur og næringsliv har etablert en årlig møteplass

for å utforske hva som skjer når kunst møter

kapital. Vi er opptatt av å finne ut hva som skal til for at

Kunst + Kapital = Kompetanse på tvers.

Årets konferanse, som er den fjerde i rekken, retter fokus

på kultursponsing. Vi vil erstatte myter og synsing med

fakta og innsikt. Vi utfordrer kunstnere og bedrifter til å si

noe om hvor grensene for sponsing går.

Vi ønsker å utvikle ny kunnskap i skjæringsfeltet mellom

kunst og økonomi gjennom relevante, praktiske case og

faglig påfyll fra BI, KHiO og internasjonalt anerkjente

foredragsholdere. Konferansen alternerer mellom

Kunsthøgskolen i Oslo og Handelshøyskolen BI.

Kunst + Kapital = Kompetanse på tvers er en møteplass for

kunstnere, designere, studenter, deltakere fra næringsliv,

offentlig virksomhet og universiteter og høgskoler.

Mer informasjon: www.bi.no/kunstogkapital08

OM ARRANGØRENE:

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunst høgskole

med rundt 500 studenter og 200 ansatte, samt 900 timeog

gjestelærere. KHiO tilbyr treårig bachelor studium,

toårige masterstudium og års studium innen visuell kunst,

design og scenekunst. I 2010 vil KHiOs tre fakulteter

være samlokalisert på Seilduken, Fossveien 24.

Mer informasjon: www.khio.no

Handelshøyskolen BI har Norges fremste fag- og forskningsmiljø

innenfor kjerneområdene økonomi, ledelse,

innovasjon, markedsføring og strategi med mer enn 330

vitenskapelig ansatte. BI tilbyr et treårig bachelorprogram

i kultur og ledelse som gir studentene grunnleggende

kunnskaper i brytningen mellom økonomi, administrasjon,

markedsføring og kultur.

Mer informasjon: www.bi.no

Forum for kultur og næringsliv er en ikke-kommersiell

forening som arbeider for flere og bedre samarbeid

mellom kulturliv og næringsliv. Forumet ble etablert i

2001 og har i dag rundt 200 medlemmer. Foreningen

får noe offentlig støtte fra Nærings- og handelsdepartementet

og Kultur- og kirke departementet.

Mer informasjon: www.kulturognaringsliv.org

- ET STED MÅ GRENSEN GÅ!

Næringslivet bruker nå mer enn en halv milliard kroner

årlig på å sponse ulike kulturtiltak. Interessen for å

sponse kultur er økende. Kulturen forsyner seg med en

større andel av den totale sponsorkaken.

Mer enn halvparten av norske bedrifter har sponset

kultur livet. Sju av ti profesjonelle kulturaktører har mottatt

sponsorpenger fra private virksomheter.

Kultursponsorene stiller stadig større krav til å få noe

igjen for sine sponsorengasjementer. Samtidig har

kulturlivet blitt mindre skeptisk i forhold til å inngå ulike

typer sponsor avtaler med næringslivet.

Bedrifter ser kultursponsing som en måte å drive rela -

sjons markedsføring, merkevarebygging, samfunnsansvar,

utvikling av intern bedriftskultur og fremmer innovasjon.

Næringslivets nye sponsorer er mer opptatt av å integrere

kulturen i egen virksomhet.

Repertoaret for kunstlivets ytelser er betydelig utvidet til å

omfatte utlån av kunstnere og lokaler, kompe tanse, kurs,

workshop, events og diskret eksponering av logoer.

Hvilken rolle spiller kultursponsing i 2008 – og hva vil

skje i årene som kommer? Hva kan vi si om bedriftenes

kultur politikk slik den uttrykkes på sponsor arenaen?

Hvilke kulturpolitiske konsekvenser får dette?

Tre internasjonalt anerkjente kunstnere forteller om sine

erfaringer med kultursponsing. De vil også si noe om

hvor grensen går!

Benytt anledningen til å lære av tre av Norges mest

erfarne kultursponsorer: DnB NOR, Mercedes-Benz og

Sparebanken Vest. Hvor går grensen for bedriftene?

Kunst + Kapital 2008 henter også inn internasjonale

impulser. Kulturredaktør Henrik Wivel i danske

Weekend avisen forteller historien om den nye operaen

i København.

Gå heller ikke glipp av en aktuell paneldebatt om

kulturspons ing og kulturpolitikk i Norge - om insentiver,

bedriftenes kulturpolitikk og kulturpolitiske konsekvenser.

PÅ KUNST + KAPITAL 2008 MØTER DU BLANT ANDRE:

Kulturredaktør Henrik Wivel i Weekendavisen, billedkunstner Lars Ramberg, sponsorsjef Jacob Lund i DnB NOR,

billedkunstner og kurator ved Henie Onstad Kunstsenter Tone Hansen, salgs- og markedssjef Christian Gottschalk

i Mercedes-Benz Personbil, professor og keramiker Ole Lislerud, banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vests

allmennyttige virksomhet Visjon Vest, førsteamanuensis Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI, direktør

Elizabeth C. Bjørn-Hansen i Forum for kultur og næringsliv, banksjef Tor Juul i Storebrand Bank, arkitekt Peter

Butenschøn, professor og rektor Jan Grund og prosjektsjef Liv Astrid Sverdrup, Nobels Fredssenter.

3


PROGRAM – ET STED MÅ GRENSEN GÅ! Tirsdag 11. november 2008, Handelshøyskolen BI i Oslo, Nydalsveien 37, Oslo

08.30 Registrering og forfriskninger

09.00 Åpning av konferansen

09.15 Mesener og misèrer

Kulturredaktør Henrik Wivel i Weekendavisen, Danmark

10.00 Blikk for kunst – En samlers refleksjoner

Banksjef Tor Juul, Storebrand Bank

10.20 Myter og synsing - om norsk kultursponsing i dag

Førsteamanuensis Anne-Britt Gran, Handelshøyskolen BI

Direktør Elizabeth C. Bjørn-Hansen, Forum for kultur og næringsliv

11.00 Frukt/forfriskninger

11.30 Et sted må grensen gå! – Kunstnerne svarer

Hvilke bedrifter vil kunstnere og kulturinstitusjoner helst bli sponset av,

og hvilke bedrifter er helt uaktuelle som sponsorer? Og hvorfor?

Egne erfaringer fra forholdet mellom kunst og kapital

Billedkunstner Lars Ramberg

Er forholdet kunst/næringsliv en fiktiv antagonisme?

Kurator og billedkunstner Tone Hansen

Hvem sponser hvem?

Professor og keramiker Ole Lislerud

12.45 Lunsj

13.45 Et sted må grensen gå! Næringslivet svarer

Hvilke kunstnere og kulturinstitusjoner vil bedriftene helst sponse, og hvilke kunstaktører

er helt uaktuelle som sponsorobjekter? Og hvorfor?

Sparebanken Vest svarer

Banksjef Harald Queseth, Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest

Mercedes-Benz svarer

Salgs- og markedssjef Christian Gottschalk, Mercedes-Benz Personbil

DnB NOR svarer - Sponsing er assosiasjonsbygging

Sponsorsjef Jacob Lund, DnB Nor

15.00 Frukt og forfriskninger

15.30 Paneldebatt: Kultursponsing og kulturpolitikk

Sponsing av kultur er i vekst både internasjonalt og i Norge. Hvilken rolle spiller kultursponsing

i dag – og hva vil skje i årene som kommer? Hva kan vi si om bedriftenes kulturpolitikk?

Hvilke kulturpolitiske konsekvenser får økt kultursponsing?

Debatten ledes av Peter Butenschøn

Deltakere: Professor og rektor Jan Grund, Høgskolen i Akershus, prosjektsjef Liv Astrid Sverdrup,

Nobels Fredssenter, banksjef Harald Queseth, Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet

Visjon Vest og en sentral kulturpolitiker.

4 5


Kort om innlederne

Henrik Wivel har vært kulturredaktør i Weekendavisen siden 2000.

Han er utdannet filolog, er kritiker og forfatter til en lang rekke bøker.

Han sitter i juryen til Den Danske Museumspris, er tidligere i juryen til

Nordisk Råds Litteraturpris og Danske Banks Litteraturpris.

Tor Juul er banksjef /leder juridisk avdeling i Storebrand Bank ASA.

Han har en betydelig kunstsamling av samtidskunst med 350 verk

som består av maleri, tegning, foto, grafikk, dataprint og objekter.

Anne-Britt Gran er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon,

kultur og språk ved Handelshøyskolen BI. Hun er dr. philos fra

Universitetet i Oslo, 2000. Gran er faglig leder for studiet i Kultur og

ledelse ved BI og har skrevet flere bøker om kultur og næring, blant

annet boken Kultursponsing, som ble utgitt i 2007.

Elizabeth C. Bjørn-Hansen er gründer av og direktør for Forum for

kultur og næringsliv. Hun er utdannet ved Boston University,

Massachusetts Institute of Technology og Harvard Graduate School of

Education i kommunikasjon. Hun har hatt flere jobber innen

kultursektoren blant annet informasjonssjef ved Henie Onstad

Kunstsenter og Arts officer i British Council.

Lars Ramberg er billedkunstner bosatt i Berlin på tiende året. Han

har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo. Han har markert seg

som internasjonal kunstner blant annet med Zweifel prosjekt i Berlin.

I Norge er han mest kjent for Frihet, Likhet og Brorskap under

utstillingen Kyss Frosken på Nasjonalmuseet i 2005. Han har også

vunnet utsmykkingsoppdraget til tårnene i Bjørvika.

Tone Hansen er billekunstner og kurator ved Henie Onstad

Kunstsenter. Hun er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet og

vært stipendiat for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i

Oslo. Hun har markert seg i norsk offentlighet med fokus på forholdet

mellom autonomi og diskursiv virksomhet, offentlighet, teori og

arkitektur. Hun skriver også for en rekke nasjonale og internasjonale

magasiner, aviser og kunstinstitusjoner.

Ole Lislerud er professor i keramisk kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Han er blant annet utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustri -

skole og har hatt utstillinger og utsmykkingsoppdrag både i Norge og

internasjonalt.

Harald Queseth har vært banksjef i Sparebanken Vests allmen -

nyttige virksomhet Visjon Vest siden 2003. Han har tidligere

arbeidet som journalist i Bergens Tidende og NRK radio fra

1974-1992, informasjonssjef/informasjonsdirektør i Vital Forsikring

fra 1992-2000 og kommunikasjonsrådgiver/partner NorPR

2000-2003.

Christian Gottschalk er salgs- og markedssjef i Mercedes-Benz

Personbil. Han er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering

i markedsføring. Han har blant annet vært produktsjef i reklame -

avdelingen i Esso Norge, markedskonsulent/prosjektleder for nye

verkstedkonsepter i Harald A. Møller AS og markedssjef Mercedes-

Benz Personbil.

Jacob Lund er sponsorsjef i DNB NOR konsern. Han er utdannet

cand. philol. ved Universitetet i Bergen. Lund var informasjonssjef

i Bergen Lysverker fra 1984 til 1992. Deretter var han sponsorsjef i

Vital Forsikring i perioden 1992-1996 før han gikk over i sin

nåværende stilling i DNB NOR.

Peter Butenschøn er daglig leder i Oslo arkitektforening.

Han er utdannet arkitekt fra universitetene Cambridge, Harvard

og Georgiatach. Han var direktør for Norsk Form i perioden

1992-2002 og rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2002-2007.

Jan Grund er professor og rektor ved Høgskolen i Akershus. Han

er tidligere professor i helseledelse og prorektor ved Handelshøy -

skolen BI. Grund er styreleder ved Oslo Nye Teater og styre -

medlem i Oslo Kinematografer samt Black Box. I 2008 utgav

Grund boken Kulturpolitikk er kunst. Den belyser aspekter ved

norsk kulturpolitikk, hvordan kulturinstitusjoner organiseres samt

hvordan de må forstås og håndteres.

Liv Astrid Sverdrup har vært prosjektsjef ved Nobels Fredssenter

siden åpningen i 2005. Sverdrup er statsviter fra UiO og har

tidligere (1994-97) arbeidet som forsker ved Fridtjof Nansens

institutt innenfor feltene sikkerhets-, miljø- og klimapolitikk.

I perioden 1997-2005 var Sverdrup ansatt i Forsvarsdepartementet

hvor hun arbeidet med sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål.

Sverdrup har også vært medlem av Regjeringens Nedrustnings -

utvalg.

Påmelding

TID

Tirsdag 11. november 2008 kl. 08.30 – 16.30

STED:

Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo

PRIS

Deltakerprisen er 2.250,- kroner. Medlemspris er 1.850,kroner

(medlemmer av Forum for kultur og næringsliv og

BI alumni). Bekreftelse og faktura vil bli sendt.

Påmeldingen er bindende.

PÅMELDING

Benytt vårt elektroniske påmeldingsskjema på

konfe ransen nettsider: www.bi.no/kunstogkapital08

Du kan sende din påmelding på e-post til

forskning@bi.no

Dersom du melder deg på med e-post, vennligst oppgi

navn, tittel, organisasjon/firma, telefon, e-postadresse

og fakturaadresse. Gi beskjed om du er medlem av

Forum for kultur og næringsliv eller BI alumni.

INFORMASJON

Se nettsidene www.bi.no/kunstogkapital08

Du kan også sende en e-post til forskning@bi.no

med dine spørsmål.

Du kan også kontakte prosjektleder Audun Farbrot på

e-post audun.farbrot@bi.no

eller telefon 46 41 02 30 (send gjerne SMS).

SLIK KOMMER DU TIL

HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

Handelshøyskolen BI har en sentral plassering i Nydalen.

Bygget ligger på nedsiden av Store ringvei (Ring 3).

Vi anbefaler deg sterkt å reise kollektivt.

T-bane: Linje 4, 5 og 6 i retning Nydalen

Buss: 23, 30, 37 og 58

Parkering:

Det er avgiftsbelagte parkeringsplasser i området

6 7

More magazines by this user
Similar magazines