Årsrapport2013-Web - Akershus Kunstsenter

akershuskunstsenter.no

Årsrapport2013-Web - Akershus Kunstsenter

INNHOLD

ORGANISASJONSKART S. 4

NØKKELTALL S. 7

RAPPORT FRA UTSTILINGSLEDER S. 8

KUNSTVISITTEN S. 12

PILOTGALLERIET S. 19

KUNST PÅ VANDRING S. 24

RAPPORT FRA STYRET S. 26

REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG S. 27

HANDLINGSPLAN S. 28

REGNSKAP S. 30

2 3


AKERSHUS KUNSTSENTER-

ET KUNSTSENTER I UTVIKLING

Akershus Kunstsenter er en visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på samtidskunst. Kunstsenteret

er plassert i Lillestrøm, med utstrakt virksomhet i hele fylket. Vi formidler kunst i både skoler, institusjoner

og i ulike kulturhus i Akershus, i tillegg til skiftende utstillinger i eget bygg.

Akershus Kunstsenter ble opprettet i 1986 av Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (Boa) og Norske Kunsthåndverkere

Stor-Oslo, og deres eierskap er delegert til å oppnevne representanter i styret, kunstnerisk råd,

RSU-utvalg og representantskap.

Akershus Kunstsenter mottar primært økonomisk støtte av Akershus Fylkeskommune, med supplement

fra kommune og statlige organer som Norsk Kulturråd. Akershus Kunstsenter inngår i et landsomfattende,

kunstnerstyrt formidlingsnettverk for visuell kunst og er medlem i foreningen Kunstsentrene i Norge.

Sentralt i Akershus Kunstsenters visjon står høy faglig kvalitet.

Akershus Kunstsenter har følgende mål:

• visning og formidling av visuell kunst

• stimulere til økt interesse og forståelse for samtidskunst

• stimulere til økt bruk av visuell kunst

• være en motvekt til den kommersielle kunstarenaen

Som daglig leder er det en glede å konstatere at vi i løpet av 2012 har høynet vårt besøk ytterligere, og

gjennom redaksjonell omtale, kunstkritikk og et godt kunstfaglig rykte er vi i ferd med å befeste vår

posisjon i det norske kunstlivet som et kunstsenter med høy kvalitet.

Til tross liten administrasjon har vi meget høy aktivitet, og alle avdelingene har økt i omfang. Dette er en

svært positiv utvikling.

Årets økonomiske resultat er et ønske om å øke egenkapitalen, avsette midler til pensjon (avtale festet pensjon ,

AFP), overføre øremerkede prosjektmidler, samt styrke avdelingen som får en nedgang i bevilgningene for

2013: Kunst på Vandring.

Vår utfordring for fremtiden vil dreie seg om to forhold;

• Sikre midler til vederlag og kunstproduksjon, samt øke administrasjonen med nødvendige stillinger

• Sikre oss en bedre fysisk ramme, der kunstsenteret kan virke i egnede lokaler

Kommunestyret i Skedsmo gav i 2012 sin tilslutning til å utrede et nybygg oppført i Kirkegata 10 i Lillestrøm,

som en del av et nytt kulturkvartal i byen. Også i kunstpolitisk plan i Akershus Fylkeskommune er

det trukket frem behovet for å styrke kunstsenteret med bedre lokaler. Alt peker i positiv retning, og året

2013 blir et avgjørende år for denne prosessen. Vi krysser våre fingre for en god løsning!

Rikke G. Komissar

Daglig leder

Akershus Kunstsenter

4 5


NØKKELTALL 2012

UTSTILLINGER/VISNINGER ANTALL STK

Utstillinger i egne lokaler 15

Prosjekter/ kunst i offentlig rom 3

Andre visningssteder 5 utstillinger i Fylkeskantinen

4 utstillinger i Oslo Bussterminal

1 utstilling i galleri Trafo

1 utstilling i Ullensaker k.forening

1 utstilling Kolben kulturhus

Utstillinger, prosjekter og visninger i alt 30

DKS – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Ant. Produksjoner ut i skolen (barnetrinn + vgs) 28

Ant. Utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS 2

Antall elever 48 800

BESØK ANTALL PERS

I Kunstsenteret 6 300

I skolen (gjennom Pilotgalleriet) 48 800

I institusjoner (gjennom Kunstvisitten) 8 000

I institusjoner (gjennom gjennom Den kulturelle Spaserstokken) 500

Kunst på vandring 14 250

Oslo Bussterminal, Sl-montrene + fylkeskantine Beregnet til ca. 100 000

ANDRE ARRANGEMENT ANTALL

Foredrag 1 foredrag om Pushwagner

Debatt 1 debatt om Brasiliansk kunstscene

Kuratorsamtale 1

Workshop 1 work shop over to dager for

skoleklasse tilknyttet Brasil-utst.

Julefest 1

Antall deltakere på andre arrangement 314

STILLINGER ANTALL

Antall faste årsverk tilknyttet senteret 5,1

ØKONOMI SUM

TOT. BUDSJETT KR. KR. 12 173 027,-

Tilskudd / inntekter Sum

Fylkestilskudd kunstsenteret drift Kr. 2 838 000,-

Fylkestilskudd Pilotgalleriet og DKS salg kommuner Kr. 5 172 545,-

Fylkestilskudd Kunstvisitten Kr. 1 188 500,-

Tilskudd fra Skedsmo kommune Kr. 130 000,-

Prosjektmidler off. instanser. (Norsk kulturråd, Fritt Ord,

Skedsmo kommune, fylkeskommunen, BKH) Kr. 1 388 000,-

Fortjeneste av kunstsalg og varer fra butikk Kr. 116 000,-

Salg av kunst og varer fra butikk Kr. 338 143,-

Sponsormidler til prosjekter Kr. 125 000,-

ANTALL BESØKENDE I KUNSTSENTERET

År 2012 6 300 Ant. grupper 77

År 2011 5 500 Ant. grupper 54

År 2010 5 685 Ant. grupper 56

År 2009 4 350 Ant. grupper 65

År 2008 3 806 Ant. grupper 30

6 7


RAPPORT FRA UTSTILLINGSLEDER

I 2012 var det 8 utstillingsperioder i Kunstsenterets visningsrom. Det ble vist 13 separatutstillinger og 4

gruppeutstillinger. Til sammen ble det vist arbeider av 59 kunstnere i egne lokaler. I tillegg ble det som

del av utstillingen TRO-PI-CAL laget et stort veggmaleri av den brasilianske kunstnergruppen assume

vivid astro focus, samt et stort veggrelieff på kunstsenterets fasade av den tyske kunstneren Clemens Behr.

Utstillingsprogrammet er satt sammen av daglig leder og utstillingsleder på bakgrunn av en felles gjennomgang

av søknader med et oppnevnt kunstnerisk råd. Vi både inviterer kunstnere til å stille ut og mottar

søknader. I inneværende år har det å kombinere internasjonal og norsk kunst vært et satsningsområde.

INNKJØP

Mari Meen Halsøy 1 verk til Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk og innlemmes i samlingen

til Kunstmuseene i Bergen, avdeling Permanenten Vestlandske Kunstindustri-

museum.

Aurora Passero 1 verk til Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk og innlemmet i samlingen

til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.

Ånond Versto 1 verk til privat samling

Olve Sande 3 verk til private samlinger

Pushwagner 4 verk til private samlinger

Petter Buhagen 1 verk til privat samling

OMVISNINGER

I samarbeid med Pilotgalleriet og Den kulturelle skolesekken i Skedsmo fikk alle elever (ca 650) fra 3. trinn

omvisning på utstillingene til Aurora Passero, Camilla Steinum og Javier Barrios. Alle elever (ca 650) fra

8. trinn fikk omvisning i Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art og TRO-PI-CAL. Det ble også

holdt omvisninger for andre skoler.

OMTALE AV UTSTILLINGENE (ET UTVALG)

Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art og TRO-PI-CAL ble anmeldt i følgende medier:

- Kunstkritikk.no av Line Ulekleiv

- Kunstforum av Patricia Tveter

- Artforum.com av Johanne Nordby Wernø

- Billedkunst av Kjetil Røed

- Kaleidoscope presenterete utstillingen, det samme gjorde Klassekampen og Romerikes Blad.

So Dry You Couldn’t Spit av Aurora Passero og Camilla Steinum ble anmeldt av Christer Dynna i Kunsthåndverk.

Murmur og Weavers kuratert av Ingvild Langgård fikk omtale i Morgenbladet av Tommy Olsson og Kjetil

Røed skrev om utstillingen på Kunstkritikk.no.

Utstillingene til Anja Carr, Petter Buhagen og Monica Winther ble anmeldt i Billedkunst av Bjørn Hattestad

og på Kunstkritikk.no.ved Kjetil Røed.

Mari Meen Halsøy ble intervjuet i Morgenbladet av Maria Horvei.

UTSTILLINGSPROGRAM 2012

07.01 – 29.01 Drømmeland med Anne Karin Furunes, Vanna Bowles, Anna Talbot,

Marilyn Ann Owens, Peter Mohall, Bente Louise Aas, Jan Trygve Fløysvik

og Cathrine Thorstensen, produsert og kuratert av Kunstvisitten.

Ånond Versto / Utdrag frå eit metafysisk innbrot

11.02 – 11.03 Aurora Passero / Camilla Steinum

So Dry You Couldn’t Spit

Javier Barrios / Black Matter

24.03 – 06.05 Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art

Antônio Dias, Antonio Manuel, Lygia Clark, Waltércio Caldas,

Anna Bella Geiger, Artur Barrio, Mira Schendel, Carlos Zilio,

Ronald Duarte, Romano, Gráfica Utópica, Cildo Meireles,

Anna Bella Geiger og Wagner Malta Tavares.

Kuratert av direktør Guilherme Bueno ved MAC Museet for moderne kunst

i Niteroi, Brasil.

TRO-PI-CAL

Antoine Catala, Irit Batsry, Vivian Caccuri i samarbeid med Jennie Hagevik

Bringaker, HARIBOs (Jessie Stead, Raul de Nieves and Nathan Whipple),

Amilcar Packer, assume vivid astro focus, Ivan Galuzin og Anders Smebye.

Kuratert av Geir Haraldseth.

25.05 – 24.06 Ingvild Langgård / Weavers

Murmur med Kristian Skylstad, Jenny Hval, Kyrre Bjørkås, Ingri Fiksdal,

Nude On Sand, Stine Janvin Motland og Øystein Wyller Odden.

Kuratert av Ingvild Langgård.

30.06 – 05.08 Pushwagner / Grafikk

Kuratert av Monica Holmen og Rikke Komissar.

18.08 – 16.09 Clemens Behr / Broken windows and suspended bins

Olve Sande / Flats

Kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.

29.09 – 28.10 Monica Winther/ I Was Born Mean

Petter Buhagen / The Suicide of a Potemkin Person

Anja Carr / Familiar Matrix for Fantasy, Banana Blues & Bedtime Stories

Kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.

10.11 – 16.12 Mari Meen Halsøy / Wounds

Shwan Dler Qaradaki / Salte kyss I-III

Kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen.

SAMARBEIDSPARTNERE I 2012

MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Brasil / Den Brasilianske Ambassaden i Oslo /

Norsk Kulturråd / Geir Haraldseth (frilance kurator) / Bykunst.no, (Lillestrømbankens fond for kunst) /

Skedsmo kommune / Fritt Ord / Nonbye as / Bildene Kunstneres Hjelpefond (BKH) /

Akershus Fylkeskommune / Høyskolen i Oslo og Akershus

8 9


ANDRE ARRANGEMENTER

FOREDRAG

- Jan Gerhard Lassen (UD): Brasil etter år 2000:

Velstandsøkning og demokratisering – konsekvenser for kulturpolitikken.

- Geir Haraldseth: Voksende marked, om kunst og økonomi i Brasil.

- Petter Mejlænder: Pushwagners liv og virke

KONSERTER/PERFORMANCE/DANS

- Som del av åpningen var det bakgårdskonsert med det New York baserte bandet HARIBOs.

- Som del av gruppeutstillingen Weavers var det en minikonsert av Jenny Hval, Nude On Sand,

Stine Janvin Motland og dans/performance koreografert av Ingri Fiksdal, danset av Alma Bø Getachew.

- Under åpningen av utstillingene til Petter Buhagen, Anja Carr og Monica Winther hadde både

Anja Carr og Monica Winther performance i hver sin utstilling.

- Julefest for kunstnere, formidlere og andre samarbeidspartnere, åpent arrangement.

- En engelsk språklig katalog ble produsert til utstillingene Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art

og TRO-PI-CAL med tekster av Rikke Komissar, Guilherme Bueno og Geir Haraldseth.

- Som en del av åpningen til Olve Sande og Clemens Behr spilte “Mini Macro Ensamble”.

- Mini Macro Ensamble holdt egen konsert.

- Workshop for barn arrangert i forbindelse med Brasilutstillningen. Kursholder Morten Gran.

Bilder fra utstillingen TRO-PI-CAL og Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art .

Fra Anja Carr Familiar Matrix for Fantasy, Banana Blues & Bedtime Stories.

10 11


KUNSTVISITTEN

Kunstvisitten er en avdeling ved Akershus Kunstsenter, som produserer og formidler visuell kunst for

helse- og sosialinstitusjoner i Akershus. Gjennom vandreutstillinger, kunstformidling og kurs involveres

institu sjonenes brukere og ansatte. Kunstvisitten står for frakt, montering og demontering av utstillingene,

og kunstnere engasjeres som formidlere og kursholdere i enkle kunstteknikker. Det produseres 4

nye utstillinger hvert år, som hver blir vist i 18 institusjoner i fylket. Akershus Fylkeskommune finansierer

virksomheten.

MÅLSETTING

Målet er å formidle nåtids billedkunst og kunsthåndverk til beboere ved helse- og sosialinstitusjoner i Akershus.

Dette gjøres gjennom å veilede beboere (og ansatte) i Å se, gjennom samtale om kunsten, med en

kunstner, og å veilede i Å gjøre, gjennom kurs i enkle kunstteknikker, spesielt tilrettelagt for den enkelte

institusjon. Vi bruker kunstnere som kursledere og som formidlere.

KUNSTVISITTENS TILBUD

Utstillingene i 2012 hadde Drømmeland som samletittel. Hver utstilling ble formidlet av en kunstner.

Institusjonene kunne også få kurs i enkle kunstteknikker. Kunstvisitten hadde et tilbud på 4 produksjoner,

som hver ble vist i 18 institusjoner, altså 72 utstillinger. I tillegg, ble alle utstillingene vist, samlet i Akers hus

Kunstsenter.

UTSTILLINGER

Faux bois/Falsk skog - Maleriutstilling med Peter Mohall. Utstillingen viser malerier inspirert av fibertreplater.

Formidler: Knut Thorstensen.

Er det noen der ute? - En utstilling med Jan Trygve Fløysvik, maleri og Bente Louise Aas, maleri. Utstillingen

omhandler det ytre og det indre rom.

Formidler: Jan Trygve Fløysvik.

I natt jeg drømte.. - En utstilling med Catrine Thorstensen, video, Anne Karin Furunes,

gjennomhullede metallplater og Anna Talbot, smykker. Utstillingen er både drømmeaktig og

bygger på eventyr.

Formidler: Catrine Thorstensen.

I en drøm - En utstilling med Marilyn Ann Owens, maleri og Vanna Bowles, tegning/foto.

Utstillingen får oss til å undres på historien som fortelles i bildene.

Formidler: Knut Thorstensen.

Peter Mohall Faux bois/ Falsk skog.

12 13


Anne Karin Furunes I cannot place her face.

FORMIDLING

Alle utstillingene ble vist 2 - 3 uker hvert sted. Det ble utarbeidet plakat og katalog til hver utstilling.

Institusjonene fikk tilbud om personlig formidling av kunstner. Formidlingen ble arrangert som en

samtale mellom beboere, de ansatte og kunstneren.

KURS 2012

Det ble avholdt 20 kurs:

Bjerkegården Grafikkurs Eli Møller

Bjerkegården Malekurs Kirsten Mørck

Blakstad Keramikkurs Ragnhild Winsvold

Elvestad Stofftrykk Kristine Fornes

Elvestad Keramikkurs Mimi Swang

Frogn Mosaikkurs Linda Lothe

Frogn Malekurs Knut Thorstensen

Maisenteret Stofftrykkurs Kristine Fornes

Maisenteret Smykkekurs Hilde Dramstad

Mosletta Stofftrykkurs Kristine Fornes

MS-Senteret Malekurs Kirsten Mørck

Moenga Malekurs Kirsten Mørck

Ski dagsenter Malekurs Knut Thorstensen

Sunnaas Smykkekurs Hilde Dramstad

Sunnaas Malekurs Kirsten Mørck

Sørvald Malekurs Jan Trygve Fløysvik

Vestby Mosaikkurs Linda Lothe

Åråsen Keramikkurs Mimi Swang

Åråsen Grafikkurs Eli Møller

Ås Malekurs Knut Thorstensen

Marilyn Ann Owens Grønn drosje og de sorte haiene. Bente Louise Aas Landskap med detalj.

ØVRIG VIRKSOMHET

Under Kunstvisittens arbeidsområde ligger også: Skiftende utstillinger i Bussterminalens montre i Galleri

Oslo. 3-4 ganger i året monteres nye utstillinger. Skiftende utstillinger i Fylkeskantinen med 3 - 4 separatutstillinger

i året.

UTSTILLINGER I FYLKESKANTINEN

20.12.11 – 20.03.12 Yngve Nesheim grafikk/maleri

20.03.12 – 15.06.12 Eline Smith maleri

15.06.12 – 14.09.12 Lise Ivarson maleri

14.09.12 – 15.12.12 Tone Hagen maleri

15.12.12 – 15.03.13 Gitte Magnus tekstil

UTSTILLINGER I BUSSTERMINALEN

04.11.11 – 14.02.12 Kari Anne Helleberg Bahri tekstil

14.02.12 – 14.05.12 Anne Berit Nedland skulptur

14.05.12 – 15.08.12 Anne Karen Helly Hansen keramikkskulptur

15.08.12 – 15.12.12 Hanne Lunder keramikk

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Skedsmo, Lunner og Gran kommuner kjøpte i 2012 tjenester av Akershus Kunstsenter.

Skedsmo og Gran fikk utstillingen Bilder på en utstilling, en maleriutstilling med:

Mona Grønstad

Morten Gran

Åse Liv Hauan

Lunner kommune fikk utstillingen Natur – kultur – figur, en keramikkutstilling med:

Elin Aasheim

Mette Fjørtoft Vågsnes

Geir Tokle

Gunnar Thorsen

Skedsmo kommune fikk et kurs på hver av sine 3 bo- og behandlingssentra.

Et malekurs med Kirsten Mørck.

Lunner kommune fikk et keramikkurs med Mimi Swang.

Gran kommune fikk et malekurs med Kirsten Mørck.

14 15


ORGANISERING

ARBEIDSUTVALG

Representant for institusjonene: Gye Evjenn fra Bjerkegården.

Kunstnere: May-Bente Aronsen og Yamile Calderon/Mari Krokan Berge.

Fagkonsulent fra fylkeskommunen: Anne-Marit Hertzenberg Kjos.

Leder for Kunstvisitten Kirsten Mørck.

Assistent Jon Benjamin Tallerås/Pekka Persson.

Daglig leder Rikke Komissar.

Det har vært avholdt 3 møter. I tillegg har det vært avholdt 1 møte for alle kontaktpersonene ved åpningen

av utstillingene på Akershus Kunstsenter.

BEMANNING/AKTØRER

Ledelse og daglig virksomhet:

Kirsten Mørck, leder i 50% stilling.

Jon Benjamin Tallerås/Pekka Persson, montering av alle utstillingene.

I tillegg benyttes kunstnere i formidlingen og som kursledere.

SAMARBEIDSPARTNERE

Helse- og sosialinstitusjoner i Akershus Fylke og Akershus fylkeskommune.

NØKKELTALL FOR 2012

4 utstillinger med til sammen 72 visninger.

I tillegg ble utstillingene vist i Akershus Kunstsenter.

BESØKENDE

Ca. 8 000 i helse- og sosial institusjoner.

Ca. 500 gjennom Den kulturelle spaserstokken.

Ca. 30 000 i SL montrene, Galleri Oslo.

Ca. 6 000 i Fylkeskantinen.

FORMIDLINGER AV UTSTILLINGENE

Kunstvisitten: 60 formidlinger for beboere og ansatte i helse- og sosialinstitusjoner. Ca. 700 mennesker.

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

5 formidlinger for brukere og ansatte i bo og behandlingssentra i kommunene. Ca. 80 mennesker.

KURS KUNSTVISITTEN

20 kurs med til sammen 200 deltagere.

25 timer pr. kurs. Til sammen ca. 500 timer kurs.

KURS SPASERSTOKKEN

5 kurs med til sammen 60 deltagere.

12 timer pr. kurs. Til sammen 60 timer kurs.

KUNSTNERE I ARBEID FOR KUNSTVISITTEN

4 kunstnere formidlet utstillingene.

9 kunstnere holdt kurs.

KUNSTNERE I ARBEID FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

2 kunstnere formidlet utstillingene.

2 kunstnere holdt kurs.

Vanja Bowles Uten tittel.

16 17


PILOTGALLERIET

Pilotgalleriet (PIA) er den avdelingen ved Akershus Kunstsenter som produserer og tilrettelegger visuell kunst

til Den kulturelle skolesekken, gjennom vandreutstillinger, kunstnermøter og verksteder. Finansieringen er

gjennom midler fra Akershus Fylkeskommune og midler fra Den kulturelle skolesekken (Dks).

Høsten 2012 gikk Dks i Akershus inn i en ny ordning, der det er lagt planer for leveranse 4 år frem i

tid. For visuell kunst betyr det at alle elever i grunnskolen i Akershus skal motta visuell kunst annet

hvert år. Fra våren 2009 fikk videregående skole tilbud gjennom Dks, og Pilotgalleriet leverer nå både til

grunnskolen og til videregående skole. Pilotgalleriets utstillinger, kunstnermøter og verksteder formidles

av billedkunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter eller designere.

MÅLSETTING

Målet er at barn og ungdom skal få erfare billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur gjennom

deltakelse og diskusjon i møte med kunstnere og deres arbeid, samt bli gitt mulighet til å uttrykke sine

erfaringer gjennom egen kreativ praksis. Målgruppe: barn og unge i grunnskole og videregående skole.

PILOTGALLERIET SINE TILBUD

VANDREUTSTILLINGER, KUNSTNERMØTER, VERKSTEDER OG ANDRE TILBUD I 2011

Fra høsten 2009 ble det gjennomført at alle elever på alle skoler møter formidler. Det betyr at formidler er

på skolen det antall dager som er nødvendig for å møte alle klasser/grupper. 153 grunnskoler fikk besøk av

Pilotgalleriet i 2012, enten av utstilling eller kunstnermøte. Noen skoler fikk to eller tre forskjellige produksjoner,

da tilbudene var tilrettelagt for trinn. I tillegg bestilte 57 skoler verksteder, og det ble gjennom ført

i alt 132 verksteder på disse skolene.

Alle elever på 3.trinn, fra i alt 12 skoler, i Skedsmo, fikk formidling av utstillinger med Aurora Passero,

Camilla Steinum og Javier Barrios på Akershus Kunstsenter. I tillegg fikk alle elever på 8. trinn, fra i alt 8

skoler i Skedsmo, formidling på utstillingenen Alternative Orders - A Glimpse of Brazilian Art og TRO-PI-

CAL på Akershus Kunstsenter. I videregående skole gjennomførte PIA 38 skolebesøk, fordelt på 54 dager.

Visuell kunst har hatt tilbud om 6 forskjellige verksteder som kommunene/skolene kunne bestille. For

dette tilbudet betalte kommunene kr 30 pr. elev.

Verkstedet «Pokerarkitektur» ble gitt til 61 klasser på 24 skoler, i alt ca. 1 468 elever.

Verkstedet «Skrotdesign» ble gitt til 18 klasser på 9 skoler, i alt ca. 450 elever.

Verkstedet «Bilder i ord» ble gitt til 9 klasser på 4 skoler, i alt ca. 225 elever.

Verkstedet «Cubes of Moments» ble gitt til 8 klasser på 1 skole, i alt ca. 160 elever.

Verkstedet «Mitt liv som logo» ble gitt til 25 klasser på 8 skoler, i alt ca. 600 elever.

Verkstedet «Kameleon» ble gitt til 11 klasser på 11 skoler, i alt ca. 295 elever.

Alle verkstedene er av èn dags varighet, fire eller fem skoletimer.

Utstillingene og kunstnermøtene ble formidlet til ca. 45 440 barn og unge i grunnskolen. I tillegg kommer

ca. 3 410 elever i videregående skole. Verksteder ble holdt for ca. 3 200 elever. Pilotgalleriet hadde et tilbud

på i alt 28 forskjellige produksjoner i 2012.

18 19

Irene Nordli Uten tittel.


UTSTILLINGER

Sting og streker – En utstilling med tegning, video og broderi.

Formidler: Åse Liv Hauan

Grønn tråd – En utstilling med tema ”Etisk norsk motedesign”

Formidler: Gabriella Gøransson.

Skulpturfigur – En skulpturutstilling for de minste elevene.

Formidlere: Mona Grønstad og Torun Katarina Linge.

Designjungelen – En utstilling fra Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur.

Formidlere: Esther Maria Bjørneboe og Åse Marit Thorbjørnsrud

Nice? – En kunsthåndverk-utstilling. Formidlere: Lene Tori Obel Bugge og Mona Brekke.

Fabelaktig – En utstilling med malerier for de minste elevene.

Formidlere: Liva Mork og Sinikka Olsen

Naturligvis – En fotoutstilling.

Formidlere: Verena Winkelmann og Tora Marie Norberg

Muorrajordagat – En utstilling om samisk kunst og kultur fra Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur.

Formidlere: Hans Thorsen og Lars Kjemphol

Broer – En arkitekturutstilling om broer fra Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur.

Formidlere: Gabriella Gøransson og Linda Jansson Lothe

Refleks – en fotoutstilling utlånt fra Kunst i skolen. Den var et tilbud kun til vgs.

Formidler: Josephine Lindstrøm

Galleribesøk – Formidling av utstillinger på Akershus Kunstsenter.

Formidler: Josephine Lindstrøm

KUNSTNERMØTER

Blekksprut - Et møte med illustratør og billedkunstner Øyvind Torseter. Tilrettelagt for småskolen.

Flyfly – Et møte med billedkunstner Morten Gran. Han formidler en utstilling med egne malerier.

Lydkunst – Et møte med billed- og lydkunstner Siri Austeen. Tilrettelagt for mellomtrinnet.

Fra basketball til skateboard – Et møte med billedkunstner Lars Kjemphol. Tilrettelagt for ungdomstrinnet.

Vandring – Et møte med billedkunstner Samuel Olou. Tilrettelagt for 4. og 5. trinn.

Salte kyss 1 – Et møte med billedkunstner Shwan Dler Qaradaki. Tilrettelagt for ungdomstrinnet og vgs.

Skyggearbeid – Et møte med billedkunstner Jannicke Lie.

Søke ly – Et møte med arkitekt og billedkunstner Mona Brekke. Tilrettelagt for 7. trinn og ungdomstrinnet.

Mini – Large – Et møte med arkitekt Marianne Borge. Tilrettelagt for vgs.

I can`t help falling in love with you – Et kunstnermøte med billed- og performance- kunstner Jennie Hagevik

Bringaker. Tilrettelagt for vgs.

SAMPRODUKSJON

Kunstfilm + Kortfilm – Et samarbeid mellom film og visuell kunst. Billedkunstner og filmskaper Marte Vold

og billedkunstner Jorun Myklebust Syversen snakker med elevene og viser kortfilm og kunstvideo. Tilrettelagt

for ungdomstrinnet.

VERKSTEDER

Pokerarkitektur - Et arkitekturverksted, ved arkitekt Vibeke Kirkebø Hegg. Tilrettelagt for mellomtrinnet og

8. trinn.

Fra høsten 2010 har arkitekt Viveca Brändstedt også gjennomført verkstedet.

Skrotdesign – Et designverksted ved industridesigner Øyvind Grønlie.

Tilrettelagt for 6., 7. og 8. trinn.

Bilder i ord – Et verksted der elevene illustrerer. Ved illustratør Anne Britt Meese. Tilrettelagt for 3. og 4. trinn.

Cubes of moments – Et verksted der elevene bygger med klosser. Ved billedkunstner Hilde Grønner Flikke.

Tilrettelagt for 1. til 7. trinn.

Mitt liv som logo – Et verksted der elevene lager egen logo. Ved billedkunstner og designer Bjørn-Kowalski

Hansen. Tilrettelagt for ungdomstrinnet og vgs.

Kameleon – Et verksted ved kunsthåndverker Svein Ove Kirkhorn. Tilrettelagt for 5. og 6. trinn.

20 21


Verkstedet Søke ly. Foto: Mona Brekke.

ORGANISERING OG VIRKSOMHET

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM AKERSHUS KUNSTSENTER OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Samarbeidsavtale mellom Akershus Kunstsenter og Akershus fylkeskommune, kultur.akershus, om leveranse

av visuell kunst til Den kulturelle skolesekken i Akershus, ble første gang ingått 05.03.10. Ny avtale ble ingått

08.05.12.

FAGUTVALGET FOR VISUELL KUNST (MØTER I FYLKET)

Det var to møter i Fagutvalget i 2012. Sammensetningen frem til sommeren var; Liva Mork og Johannes Vemren

Rygh fra kunstnerisk råd ved Akershus Kunstsenter (AKS), leder for Pilotgalleriet, Liv Klakegg, grunnskolelærer

Åshild Løvbrøtte, ungdomsskolelærer Tove Richter, vgs-lærer Hege Bergstrand, turnékonsulent Hege Emilsen,

Ann Kristin Sørlie fra Nasjonalmuseet og konsulent visuell kunst Vibeke Kirkebø Hegg. Dks-koordinator i

Akers hus, Knut Sether, møter ved anledning.

Fra høsten 2012 ble konstellasjonen endret på oppfordring fra fylkeskommunen, og de to fra kunstnerisk råd ble

byttet ut med leder for Akershus Kunstsenter, Rikke Komissar.

KUNSTNERISK RÅD (MØTER I PILOTGALLERIET)

Pilotgalleriet har hatt to møter i kunstnerisk råd. Der diskuteres nye idéer og søknader om nye produksjoner.

Dette for at produksjonene som går videre til fagutvalget er kvalitetssikret og gjennomgått av kunstnere. I Pilotgalleriets

kunstneriske råd sitter Liva Mork og Johannes Vemren Rygh, daglig leder Akershus Kunstsenter, Rikke

Komissar, prosjektmedarbeider Pilotgalleriet, Lene Tori Obel Bugge og leder Pilotgalleriet, Liv Klakegg.

Fra formidling av Naturligvis. Foto: Lene Tori Obel Bugge.

SAMARBEID MED NASJONALMUSEET FOR KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR

I 2012 arrangerte Nasjonalmuseet formidlingsseminar med tema «Hvordan kan vi skape relevante, morsomme

og meningsfulle utstillinger for dagens og morgendagens publikum? Hvilke metoder kan vi bruke for å utvikle

og forbedre oss». Fra Pilotgalleriet deltok Lene Tori Obel Bugge og Liv Klakegg.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Pilotgalleriet har i oppdrag å produsere rundt 75 % av alle produksjoner fra visuell kunst, som skal formidles

ut til skolene i forbindelse med Dks. Begrepet “visuell kunst” omfatter billedkunst, kunsthåndverk, design og

arkitektur. Den kulturelle skolesekken gikk i 2006 fra å være et 3-årig forsøk til å bli en varig ordning.

KULTURTORGET 2012 ble avholdt 6. og 8. mars i Lillestrøm Kultursenter. Alle produksjoner som var et

tilbud til videregående skole ble presentert på torget 6. mars. Fra visuell kunst var det seks produksjoner. Alle

verksteder til grunnskolen ble presentert på torget 8. mars. Målgruppen er kulturkontakter på skolene og

koordinatorer i kommunene. Alle produksjonene til videregående skole og alle verksteder til grunnskolen er

bestillingsvare, som skolen mottar i løpet av skoleåret 2012 – 2013.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Skoleåret 2012/13 hadde visuell kunst et tilbud om seks forskjellige produksjoner, der alle ble bestilt. De videregående

skolene hadde frist til 1. april for bestillinger.

22 23


Cecilia Jimenez Ojeda Backstage. Oversiktsbilde fra Galleri Trafo.

KUNST PÅ VANDRING

I 2012 produserte og arrangerte Akershus Kunstsenter Kunst på vandring for tredje gang. Denne gangen valgte vi

å kuratere en utstilling med utgangspunkt i temaet og begrepet «grenser». Utstillingen presenterte tre kunstnere

med hvert sitt kunstuttrykk, men som alle møttes i en problematisering av temaet «grenser». Dermed var det

også flere innfallsvinkler til utstillingen: den kunne leses politisk, ut fra sosiale relasjoner, eller ut fra fiksjon versus

virkelighet. Vi valgte dette temaet fordi «grenser» er et tema alle kan relatere seg til. Assosiasjonene til begrepet

er mange.

KUNSTNERNE:

Khaled Jarrar

Ulla Schildt

Cecilia Jiménez Ojeda

KUNST PÅ VANDRING 2013 BLE VIST FØLGENDE STEDER:

Galleri Trafo, Asker: 11.02.12 – 11.03.12

Ullensaker Kunstforening, Jessheim: 17.03.12 – 15.04.12

Kolben kulturhus, Kolbotn: 21.04.12 – 15.05.12

BESØKENDE: 14 700 samlet på alle stedene.

Det ble utarbeidet en katalog til utstillingen, med utdypende informasjon om utstillingen og kunstnerne. I Galleri

Trafo ble utstillingen åpnet av sjefen for kultur og idrett i Asker kommune, Ragnar Sand Fuglum. Fylkesvaraordfører

Lars Salvesen åpnet utstillingen i Ullensaker kunstforening, og Jessheim kulturskole sto for det musikalske

innslaget. I Kolben ble utstillingen åpnet av nestleder i Hovedutvalget for kultur i Akershus, Camilla Hille.

Utstillingen ble godt mottatt, og vi fikk oppslag i lokalpressen både i Asker og på Jessheim.

Ulla Schildt Passage.

Utendørs installasjon, Kolbotn

24 25


RAPPORT FRA STYRET

STYRET I 2012 HAR BESTÅTT AV:

Tonje Gjevjon styreleder, BOA

Hilde Dramstad nestleder, NK Stor-Oslo

Bente Bøyesen BOA

Elsie-Ann Hochlin NK Stor-Oslo

Petter Snare ekstern representant

Tor Arne Samuelsen ansattes representant

Varamedlemmer:

Marianne Blankenberg BOA

Bente Elisabeth Finserås BOA

Arne Aalberg NK Stor-Oslo

Det har ikke vært nødvendig å innkalle varamedlemmer til styremøter i 2012.

MØTEVIRKSOMHET:

Styret har gjennomført 4 styremøter + en visjonsdag der alle ansatte og styret deltok. Styreleder og daglig

leder deltok på landsmøte for Kunstsentrene i Norge ( KIN) som i 2012 var lagt til Samisk senter for

samtidskunst i Karasjok.

Styreleder og daglig leder har regelmessig dialog gjennom møter, telefonsamtaler og e-postkorrespondanse.

Styreleder har jevnlig kontakt med regionleder i NK Stor-Oslo og styret i BOA.

Tonje Gjevjon

Styreleder

Akershus Kunstsenter

RSU – REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG

RSU Akershus 2012 har bestått av Kristin Bergaust og Trine Mauritz. Leder for gruppa er Trine Mauritz.

Kristin Bergaust trakk seg fra vervet tidlig i 2012, og BOA oppnevnte Terje Langås til å ta over vervet. RSU har

oppnevnt konsulenter til to oppdrag i 2012. De to oppdragene var: Hammer skole og Drøbak flerbrukshall.

1. HAMMER SKOLE

RSU Akershus har bestått av:

Kristin Bergaust

Trine Mauritz

Innstilte konsulenter er:

Jenny Alnæs og Bjørn Bjarre

Vara er Ståle Sørensen

2. DRØBAK FLERBRUKSHALL:

RSU Akershus utvalget har bestått av

Terje Langås

Trine Mauritz

Innstilt konsulent er:

Gro Skåltveit

SAKER UNDER ARBEID:

Nesodden Kommunesenter er enda ikke avsluttet.

Kunstneriske konsulenter er Siri Hermansen og Tina Jonsbu. Arbeidet ventes avsluttet i 2013.

Sole Skog og Flerbrukshall

Kunstnerisk konsulent: Sverre Gullesen

Arbeidet ventes avsluttet i 2013/2014.

Trine Mauritz

Leder

RSU Akershus

26 27


HANDLINGSPLAN FOR

AKERSHUS KUNSTSENTER 2011– 2013

MODIG – KVALITET – PULSERENDE - GENERØS

FASE 1

Utvikle Akershus Kunstsenter til å bli et markant visningssted for samtidskunst gjennom

- utstillinger i kunstsenteret

- større prosjekter i det offentlige rom

- utstillinger i både Kunstvisitten og i Pilotgalleriet

- aktivitet som gjenspeiler senterets visjoner

Arbeide med å kvalitetssikre og profesjonalisere virksomheten gjennom å

- profesjonalisere alle ledd i bedriften

- utarbeide personalhåndbok og revidere HMS-planer

- evaluere kunstnerisk råds funksjon

Arbeide for en forutsigbar økonomi gjennom å

- bygge videre på forholdet til fylkeskommunen, kommunen, politikere og det lokale næringsliv

- Innhente eksterne midler tilknyttet de enkelte prosjektene

- gjennom å involvere, informere og ansvarliggjøre AKS’ samarbeidspartnere om virksomheten og senterets

fremtidplaner

Synliggjøre Akershus Kunstsenters virksomhet gjennom

- utadrettet virksomhet i lokalmiljøet

- deltakelse i aktuelle fora/arbeidsgrupper

- deltakelse i offentlig debatt

- utvikling og profilering av butikken

- økt kommunikasjon, formidling og aktivitet

- medieomtale og kunstkritikk

- spre informasjon om virksomheten

FASE 2

Utrede mulighetene for påbygg, nybygg eller restaurering av gammelt bygg gjennom

- dialog med fylkeskommune, kommune og private aktører

- å arbeide for adkomst for bevegelseshemmede

Videreutvikle Pilotgalleriets virksomhet gjennom å

- utarbeide nye rutiner for turnélegging i samarbeid med kultur.akershus og Akershus teater i forbindelse med

ny abonnementsordning

- kartlegge tilbudet, og utarbeide produksjoner som dekker alle områder i visuell kunst

- tilstrebe gode produksjoner tilrettelagt for de enkelte alderstrinn

Videreutvikle Kunstvisittens virksomhet gjennom å

- markere og fronte Kunstvisittens arbeid nasjonalt

- utvikle kursvirksomheten, og øke antall kurs

- videreutvikle kontakt med institusjoner, kunstnere, fylke og kommuner

- videreutvikle og tydeliggjøre utstillingsvirksomheten i Fylkeskantinen og Bussterminalen

- utvikle tilbud til Den Kulturelle Spaserstokken

Arbeide for økt bevissthet og økt bruk av kunst i offentlig rom / utsmykninger gjennom å

videreutvikle RSU og profesjonalisere arbeidet med kunst i offentlig rom Videostills fra Weawers av Ingvild Langgård og Ingrid Fiksdal.

28 29


30 31


32 33


34 35


36 37


38 39


40

AKERSHUS KUNSTSENTER

STORGT. 4

POSTBOKS 327

2001 LILLESTRØM

www.akershuskunstsenter.no

More magazines by this user
Similar magazines