21.07.2013 Views

Fælles Jazz- og brunch-gudstjeneste i Næstelsø Kirke søndag den 4 ...

Fælles Jazz- og brunch-gudstjeneste i Næstelsø Kirke søndag den 4 ...

Fælles Jazz- og brunch-gudstjeneste i Næstelsø Kirke søndag den 4 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Fælles</strong> <strong>Jazz</strong>- <strong>og</strong><br />

<strong>brunch</strong>-<strong>gudstjeneste</strong><br />

i <strong>Næstelsø</strong> <strong>Kirke</strong><br />

<strong>søndag</strong> <strong>den</strong><br />

4. oktober kl. 9.30<br />

september, oktober <strong>og</strong> november 2009<br />

næstelsø & m<strong>og</strong>enstrup


Jeg kan huske <strong>den</strong>gang jeg var barn <strong>og</strong> de<br />

voksne altid talte om, hvordan ti<strong>den</strong> fløj af<br />

sted. Det forstod jeg ikke rigtig. Som barn<br />

syntes jeg at ti<strong>den</strong> gik langsomt. Især hvis<br />

der var n<strong>og</strong>et, jeg glædede mig til. Jeg kunne<br />

ikke hurtigt nok blive stor, blive konfirmeret,<br />

komme op i næste klasse <strong>og</strong> runde næste<br />

fødselsdag. Da jeg første gang blev mor, fik<br />

jeg at vide, at nu skulle jeg huske at nyde<br />

hvert sekund. For in<strong>den</strong> jeg fik set mig om,<br />

ville min søn nå konfirmationsalderen for<br />

derefter at flytte hjemmefra! Ja, ja tænkte jeg.<br />

Rolig nu! Og jeg kunne næsten ikke vente på,<br />

at min søn fik <strong>den</strong> næste tand, kunne kravle,<br />

gå <strong>og</strong> sige lange sætninger. Nu er jeg efterhån<strong>den</strong><br />

blevet så gammel, at jeg har fundet<br />

ud af, at de havde ret alle de gamle! Nu nikker<br />

jeg genken<strong>den</strong>de til Benny Andersens fantastiske<br />

digt om tid. Som <strong>den</strong> mand d<strong>og</strong> kan<br />

ramme lige på kornet! Her et lille uddrag:<br />

”Vi har tolv ure i huset<br />

alligevel slår ti<strong>den</strong> ikke til.<br />

Man går ud i sit køkken<br />

henter kakaomælk til sin spinkle søn<br />

men når man vender tilbage<br />

er han blevet for gammel til kakaomælk<br />

kræver øl, piger <strong>og</strong> revolution.<br />

Man må udnytte ti<strong>den</strong> mens man har <strong>den</strong><br />

Ens datter kommer fra skole<br />

går ud for at hinke<br />

kommer ind lidt efter<br />

<strong>og</strong> spør om man vil passe <strong>den</strong> lille<br />

mens hun <strong>og</strong> man<strong>den</strong> går i teatret<br />

<strong>og</strong> mens de er i teatret<br />

rykker <strong>den</strong> lille med n<strong>og</strong>et besvær<br />

op i 3.G”<br />

2<br />

Ja, ti<strong>den</strong> flyver af sted. Jeg har lige fået ny<br />

kjole. Altså præstekjole. Vi kan nemlig få en<br />

ny kjole af <strong>Kirke</strong>ministeriet, hver 8. år vi er<br />

i tjeneste. Når jeg ser på min gamle kjole,<br />

kan jeg godt se, at <strong>den</strong> er slidt <strong>og</strong> brugt. Foret<br />

hænger i laser <strong>og</strong> kanterne er blankslidte.<br />

Når jeg tænker tilbage, synes jeg jo næsten<br />

lige jeg er startet. Alligevel er der gået 9½ år!<br />

Det er især på <strong>den</strong>ne tid af året, at de tanker<br />

kommer til mig. Altså tanker om, at ti<strong>den</strong><br />

går alt, alt for stærkt. I andre har det måske<br />

sådan nytårsaften, når vi skal tage hul på en<br />

ny kalender. Eller når I har fejret fødselsdag<br />

endnu engang. Selv tænker jeg over det hvert<br />

år, når sommeren går på hæld, markerne står<br />

gule <strong>og</strong> høsten nærmer sig. Når ungerne skal<br />

starte i skole <strong>og</strong> konfirmanderne igen indtager<br />

menighedshuset <strong>og</strong> kirkebænkene. Snart<br />

er det efterår <strong>og</strong> in<strong>den</strong> længe skal vi tænde<br />

det første lys i adventskransen. Som barn<br />

elskede jeg enhver årstid, men efterhån<strong>den</strong><br />

som jeg er blevet ældre, synes jeg det er så<br />

vemodigt at tage afsked med sommeren, som<br />

blev væk næsten før <strong>den</strong> begyndte.<br />

På <strong>den</strong> an<strong>den</strong> side er det jo godt, at ti<strong>den</strong> går<br />

<strong>og</strong> vi bliver ældre. Alternativet er da i hvert<br />

fald værre. Som præst oplever jeg alt for ofte,<br />

at folk ikke får lov til at blive gamle. At ti<strong>den</strong><br />

stopper alt for tidligt.<br />

Så selvom det er vemodigt, så er det godt at<br />

blive ældre, at ti<strong>den</strong> flyver <strong>og</strong> at vi endnu engang<br />

oplever, at efteråret følger efter sommer.<br />

Og så er det da heldigvis sommer igen, in<strong>den</strong><br />

vi får set os om. Det vil jeg glæde mig til.<br />

MLL


kommende arrangementer<br />

Tirsdagsmøder i m<strong>og</strong>ensTrup<br />

menighedshus<br />

Tirsdag <strong>den</strong> 20. oktober kl. 14.00<br />

”Historien om Helligkil<strong>den</strong> i M<strong>og</strong>enstrup.”<br />

Helmer Jacobsen, som bor i M<strong>og</strong>enstrup <strong>og</strong><br />

er aktiv i Fladså Arkiv, fortæller om det gamle<br />

M<strong>og</strong>enstrup. Fra <strong>den</strong>gang Sankt M<strong>og</strong>ens<br />

Kilde sprang i <strong>Kirke</strong>skoven <strong>og</strong> folk valfartede<br />

til fra nær <strong>og</strong> fjern, i håb om at blive helbredt.<br />

Omkring kil<strong>den</strong> voksede <strong>og</strong>så et kildemarked<br />

frem <strong>og</strong> førte liv <strong>og</strong> leben med sig. Kom <strong>og</strong><br />

hør et spæn<strong>den</strong>de stykke lokalhistorie fra ”de<br />

gode gamle dage”.<br />

Tirsdag <strong>den</strong> 17. november kl. 14.00<br />

”Veje <strong>og</strong> vildveje til Jerusalem – en vandrerhistorie.”<br />

Med hensigten at tilbagelægge 6000<br />

km fra København til Jerusalem til fods, begav<br />

en 33-årig fyr sig af sted på eventyr en<br />

forårsdag 2005. Vandrestøvlerne klemte <strong>og</strong><br />

rygsækken tyngede, men smilet var alligevel<br />

bredt som landevejen ved udsigten til at<br />

træde ud af dagligdagen <strong>og</strong> ind i pilgrimmenes<br />

gamle tradition. Hvad i Himlens navn får<br />

d<strong>og</strong> et menneske til at spadsere til Jerusalem?<br />

Og det gennem landskaber, der gemmer på<br />

kirkebil til <strong>gudstjeneste</strong>:<br />

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72<br />

senest 1 time før <strong>den</strong> pågæl<strong>den</strong>de aktivitet.<br />

kørsel til eftermiddagsmøderne:<br />

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.<br />

(Jesper Jensen)<br />

3<br />

skorpioner <strong>og</strong> kobraer <strong>og</strong> gennem fremmede<br />

storbyers vildnis? Foredraget er en fortælling<br />

om en rejse i fryd <strong>og</strong> frygt, om lykke, længsler<br />

<strong>og</strong> lærkesang, templets v<strong>og</strong>ter, tørre tæsk <strong>og</strong><br />

tricks til angshåndtering. Undervejs i foredraget<br />

inviteres tilhørerne til at synge med<br />

på sange fra pilgrimsrejsen.<br />

Tirsdagsmøder i næsTelsø<br />

menighedssal<br />

Tirsdag <strong>den</strong> 6. oktober kl. 14.30<br />

Pr<strong>og</strong>rammet ligger endnu ikke fast, men<br />

vil fremgå af aviser <strong>og</strong> ugeblade, når ti<strong>den</strong><br />

nærmer sig.<br />

Tirsdag <strong>den</strong> 3. november kl. 14.30<br />

”Ih, hvor er det kommunalt” – om revysangeren<br />

<strong>og</strong> skuespilleren Valdemar Schiøler<br />

Linck. S<strong>og</strong>nepræst i Bårse <strong>og</strong> Beldringe, Søren<br />

Schiøler Linck, er oldebarn af Valdemar<br />

Schiøler Linck <strong>og</strong> vil i et muntert <strong>og</strong> underhol<strong>den</strong>de<br />

foredrag fortælle <strong>og</strong> dele ud af private<br />

anekdoter. Foredraget ledsages af såvel<br />

musik som billeder. Herunder <strong>og</strong>så private<br />

billeder fra familiealbummet.<br />

Handicapkørsel til <strong>gudstjeneste</strong>:<br />

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man<br />

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter<br />

af menighedsrådet. Husk at få en regning.<br />

Menighedsrå<strong>den</strong>e<br />

Husk vores hjemmeside www.naestelsoekirke.dk / www.m<strong>og</strong>enstrupkirke.dk


kommende arrangementer<br />

syng din yndlingssalme!<br />

Måske sidder du engang imellem på kirkebænken<br />

om <strong>søndag</strong>en <strong>og</strong> tænker: ”Hende<br />

præsten vælger altid salmer, som jeg ikke<br />

kender. Hvorfor skal vi aldrig synge min<br />

yndlingssalme?” Det får du lejlighed til nu.<br />

Onsdag <strong>den</strong> 11. november kl. 19.00 er der<br />

salmesangsaften i <strong>Næstelsø</strong> Menighedssal kl.<br />

19.00. Og det er jer, der bestemmer, hvad vi<br />

skal synge, så det bliver ren ønskekoncert.<br />

Har du lyst, må du <strong>og</strong>så meget gerne fortælle<br />

lidt om, hvorfor du holder specielt meget af<br />

netop <strong>den</strong> salme. Og hvem ved? Bliver der<br />

argumenteret godt nok, kommer salmen måske<br />

med på pr<strong>og</strong>rammet <strong>den</strong> efterfølgende<br />

<strong>søndag</strong> :-)<br />

Velkommen til en hyggelig <strong>og</strong> uformel salmesangaften,<br />

hvor vores organist, Svend-<br />

Erik, sidder ved klaveret.<br />

hyggeklubben<br />

Vi mødes i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus <strong>den</strong><br />

2. <strong>og</strong> <strong>den</strong> 4. tirsdag i måne<strong>den</strong> kl. 14.00.<br />

Fødte:<br />

10 drenge <strong>og</strong> 14 piger<br />

døbte:<br />

Luna Urgaard Hansen<br />

Liam Lucas Søren Obel<br />

Anders Gram Rasmussen<br />

Jason Vestergaard Kyhn<br />

Sofie Marie Hebert<br />

Freja Clausen Thornild<br />

4<br />

Vi lægger ud med at drikke kaffen <strong>og</strong> nyde<br />

bagværket. Bagefter står <strong>den</strong> på håndarbejde,<br />

kortspil, hyggeligt samvær mm.<br />

Sæsonen starter tirsdag <strong>den</strong> 8. september <strong>og</strong><br />

alle er velkomne.<br />

For nærmere oplysninger, kontakt Kirsten<br />

Gædeken på tlf. 55 76 14 66<br />

”syng med os”<br />

Mandag <strong>den</strong> 14. september kl. 17.30 er der »<br />

Syng med os » i menighedssalen i <strong>Næstelsø</strong>.<br />

Vi tager madkurven med. Efter spisningen<br />

synger vi efter Højskolesangb<strong>og</strong>en <strong>og</strong> vore<br />

sanghæfter. Lis Christiansen sidder ved<br />

klaveret. Vi slutter ca. kl. 21.00. »Syng med<br />

os« fortsætter <strong>den</strong> 2. mandag i de følgende<br />

måneder, <strong>og</strong> da er det fra kl. 14.30 til kl. ca.<br />

17.00. Vi medbringer selv kaffen . Det bliver<br />

mandag <strong>den</strong> 12. oktober <strong>og</strong> mandag <strong>den</strong>. 9.<br />

november, <strong>og</strong> så fremdeles. Alle er velkomne,<br />

bare I kan lide at synge.<br />

Venlig hilsen Lissi.<br />

kirkelige Handlinger<br />

Viede <strong>og</strong> velsignede:<br />

Pernille Sandra Hansen <strong>og</strong> Dennis Velling, M<strong>og</strong>enstrup<br />

Lone Poulsen <strong>og</strong> Ole Møllegaard, Blangslev<br />

Jette Temmesen <strong>og</strong> Johnny Erik Larsen, M<strong>og</strong>enstrup<br />

Dorthe Aabroe <strong>og</strong> Kim Holm Aabroe, M<strong>og</strong>enstrup<br />

Mette Lund Larsen Hougaard <strong>og</strong> Jesper Lund Hougaard, <strong>Næstelsø</strong><br />

Bine Bajon <strong>og</strong> Thomas Blitz, København<br />

Trine Gry Østergaard <strong>og</strong> Jesper Lund Larsen, Søborg<br />

døde, begravede <strong>og</strong> bisatte:<br />

Hans Olsen<br />

Inge Kirstine Eriksen


efterårets <strong>gudstjeneste</strong>r<br />

høst<strong>gudstjeneste</strong>r<br />

I <strong>Næstelsø</strong> kirke er der traditionel høst<strong>gudstjeneste</strong><br />

<strong>søndag</strong> <strong>den</strong> 20. september kl.<br />

10.30. I en smukt høstpyntet kirke <strong>og</strong> til alle<br />

de elskede høstsalmer, fejrer vi at høsten er<br />

kommet godt i hus. Det være sig kornet på<br />

markerne eller frugterne i haverne. Efter<br />

<strong>gudstjeneste</strong>n er der frokost i menighedssalen.<br />

Det koster 25. kr. at spise med.<br />

I M<strong>og</strong>enstrup <strong>Kirke</strong> fejrer vi høsten ved en<br />

børne- <strong>og</strong> familie<strong>gudstjeneste</strong> <strong>søndag</strong> <strong>den</strong> 27.<br />

september kl. 14.00. Vi skal synge de elskede<br />

høstsalmer <strong>og</strong> der vil være en børnevenlig<br />

fortælling i stedet for <strong>den</strong> traditionelle prædiken.<br />

Ved altergang serveres saftevand <strong>og</strong><br />

hjemmebagt brød. Efter <strong>gudstjeneste</strong>n samles<br />

vi i menighedshuset <strong>og</strong> spiser kage <strong>og</strong><br />

drikker kaffe <strong>og</strong> saftevand. Det koster 15 kr.<br />

for kaffe, saft <strong>og</strong> kage.<br />

<strong>Fælles</strong> <strong>brunch</strong>- <strong>og</strong> jazz<strong>gudstjeneste</strong><br />

Mon ikke “On the sunny side of the street”,<br />

“Georgia on my mind” <strong>og</strong> andre elskede <strong>og</strong><br />

kendte jazznumre vil blive spillet, når trioen<br />

Per Carlsen, Phil Nice <strong>og</strong> Fredrik Ebert spiller<br />

op til JAZZ-BRUNCH? Dette arrangement,<br />

som er fælles for både <strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

s<strong>og</strong>ne, løber af stablen <strong>søndag</strong> d. 4.10<br />

kl. 9.30 i <strong>Næstelsø</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Der vil først være en fælles <strong>gudstjeneste</strong> ved<br />

Mette Lund Larsen <strong>og</strong> derefter fortsætter vi<br />

n<strong>og</strong>le timer med <strong>brunch</strong> <strong>og</strong> jazz i menighedsssalen.<br />

Prisen er kr.25, - for <strong>brunch</strong>. Tilmelding<br />

til <strong>brunch</strong> hos Mette Lund Larsen på<br />

mll@km.dk eller 55540025 senest d. 2.10.09<br />

Børne- <strong>og</strong> spaghetti<strong>gudstjeneste</strong>r<br />

I september måned er arrangementet for<br />

børn <strong>og</strong> barnlige sjæle høst<strong>gudstjeneste</strong>n i<br />

M<strong>og</strong>enstrup <strong>Kirke</strong> <strong>søndag</strong> <strong>den</strong> 27. september<br />

5<br />

kl. 14.00. Det vil være en <strong>gudstjeneste</strong>, hvor<br />

vi synger alle de dejlige høstsalmer <strong>og</strong> prædikenen<br />

vil være en børnevenlig fortælling med<br />

høsten som tema. Ved altergangen serveres<br />

saftevand <strong>og</strong> hjemmebagt brød <strong>og</strong> efter <strong>gudstjeneste</strong>n<br />

får vi lidt at spise <strong>og</strong> drikke.<br />

onsdag <strong>den</strong> 14. oktober kl. 17.00 er der så<br />

spaghetti<strong>gudstjeneste</strong> i <strong>Næstelsø</strong> <strong>Kirke</strong>. Gudstjenesten<br />

er i børnehøjde <strong>og</strong> hver gang bygget<br />

over et bestemt tema. Vi begynder kl. 17.00<br />

<strong>og</strong> det varer ca. en halv time. Derefter er aftensma<strong>den</strong><br />

parat i menighedssalen ved si<strong>den</strong><br />

af kirken. Efter ma<strong>den</strong> kan børnene lege sammen<br />

<strong>og</strong> de voksne få sig en kop kaffe <strong>og</strong> en<br />

hyggesnak. Hele arrangementet slutter senest<br />

19.00 <strong>og</strong> ma<strong>den</strong> koster 25 kr. pr. familie.<br />

allehelgen<br />

Allehelgen er <strong>den</strong> dag i kirkeåret, hvor vi i<br />

særlig grad mindes alle de mennesker vi har<br />

mistet i det forgangne år <strong>og</strong> deres navne læses<br />

op fra prædikestolen. I M<strong>og</strong>enstrup <strong>Kirke</strong><br />

er der <strong>gudstjeneste</strong> kl. 17.00 <strong>og</strong> i <strong>Næstelsø</strong><br />

<strong>Kirke</strong> kl. 19.00. Efter begge <strong>gudstjeneste</strong>r er<br />

der lystænding på kirkegår<strong>den</strong>.<br />

<strong>gudstjeneste</strong>r på<br />

plejehjemmet Bakkegår<strong>den</strong><br />

Der er <strong>gudstjeneste</strong>r på plejehjemmet Bakkegår<strong>den</strong><br />

i M<strong>og</strong>enstrup 2 gange om måne<strong>den</strong>.<br />

De falder på <strong>den</strong> 2. <strong>og</strong> <strong>den</strong> 4. torsdag i måne<strong>den</strong><br />

<strong>og</strong> det er kl. 10.30. Stjernen markerer<br />

at det er med altergang.<br />

Tordag <strong>den</strong> 10. september: Ingen <strong>gudstjeneste</strong><br />

p.g.a kursus <strong>og</strong> ferie<br />

Torsdag <strong>den</strong> 24. september: Helle Rejnhold<br />

Tordag <strong>den</strong> 8. oktober *: Helle Rejnhold<br />

Torsdag <strong>den</strong> 22. oktober: Mette Lund Larsen<br />

Torsdag <strong>den</strong> 12. november*: Mette L. Larsen<br />

Torsdag <strong>den</strong> 26. november: Helle Rejnhold


indlæg fra næstelsø menigHedsråd<br />

Sommeren er ved at gå på hæld, <strong>og</strong> menighedsrådet<br />

i <strong>Næstelsø</strong> er efter et par måneders<br />

mødefri atter trukket i arbejdstøjet.<br />

Her efter et halvt år kan vi se tilbage på en<br />

opstartsfase, som vi på alle fronter er tilfredse<br />

med - vi er med andre ord kommet godt i<br />

gang. Vi er bl.a. gået i gang med en visionsdebat,<br />

som kommer til at køre hen over<br />

efteråret, <strong>og</strong> som gerne skulle munde ud i<br />

forsøg på nytænkning på flere områder. Et<br />

af disse forsøg er <strong>den</strong> jazz<strong>brunch</strong>, der løber<br />

af stablen d.4.10 kl. 9.30 i <strong>Næstelsø</strong> kirke <strong>og</strong><br />

menighedssal. Vi håber rigtig mange af jer<br />

vil komme <strong>og</strong> få en forhåbentlig rigtig hyggelig<br />

formiddag.<br />

Vi er <strong>og</strong>så gået i gang med n<strong>og</strong>le af de opgaver,<br />

der lå <strong>og</strong> ventede på os. Herunder en<br />

sjæl<strong>den</strong>, spæn<strong>den</strong>de <strong>og</strong> langvarig opgave<br />

– nemlig restaurering af vores altertavle. I<br />

2003 besigtigede Karin Vestergaard fra Nationalmuseet<br />

altertavlen, <strong>og</strong> for at gøre en<br />

lang beskrivelse kort – konstaterede hun, at<br />

det nærmede sig et akut behov for en restaurering<br />

af altertavlen - simpelthen for at bevare<br />

dele af <strong>den</strong>. I foråret bestilte vi derfor kirkekonservator<br />

Ole Dufour for at få hjælp til,<br />

hvordan vi kommer videre. Ole Dufour kom<br />

<strong>og</strong> blev meget begejstret for n<strong>og</strong>et af det han<br />

så – så begejstret, at han bad om at få Sissel<br />

Plathe, Museumsinspektør fra Nationalmuseet,<br />

til at se med. Det blev på mange måder<br />

en meget interessant dag, der fuldstændig<br />

rykkede ved vores hidtidige forestilling om,<br />

hvad der evt. skal ske med altertavlen. Både<br />

Sissel Plathe <strong>og</strong> Ole Dufour gav udtryk for,<br />

at vores altertavle er speciel. Den indeholder<br />

flere historiske perioder bl.a. middelalderfigurer<br />

(de to apostle nederst på søjlerne),<br />

klokkerne der hænger på begge sider er<br />

fra 1700 tallet etc. Tapetet i midterfeltet er<br />

6<br />

håndmalet <strong>og</strong> meget smukt <strong>og</strong> så afgjort både<br />

sjæl<strong>den</strong>t <strong>og</strong> bevaringsværdigt. Vi fik hurtigt<br />

talt os frem til, at vores altertavle skal renses,<br />

nystafferes <strong>og</strong> at der skal ske n<strong>og</strong>et med det<br />

bare felt i midten, hvor Thorvaldsenfiguren<br />

i sin tid stod. Mht. feltet i midten kan det<br />

have betydning, om vi vælger at forny feltet<br />

i form af n<strong>og</strong>et nagelfast eller om der bliver<br />

tale om en flytbar genstand. Det bliver<br />

betydelig lettere at få tilladelse til en flytbar<br />

kunstgenstand end en nagelfast løsning. Der<br />

var d<strong>og</strong> andet end roser til vores kirke. Der<br />

var bestemt ikke <strong>den</strong> store begejstring for<br />

antependiet, der tager fokus fra vores meget<br />

smukke altertavle <strong>og</strong> ikke passer ind i stilen.<br />

Der var heller ikke begejstring for alterbordet<br />

– en 70´ egetræsplade. Vores knæfald er<br />

ved at være slidt. Der er ikke sammenhæng<br />

imellem altertavle, alterbord, knæfald, alterskranke<br />

etc. Opgaven med altertavlen har<br />

med andre ord grebet om sig. Sissel Plathe <strong>og</strong><br />

Ole Dufour rådede os til at tænke i helheder,<br />

hvilket indebærer såvel altertavle, alterbord,<br />

knæfald som alterskranke. Derudover anbefalede<br />

fagkundskaben os at såvel stil, farver<br />

som materialevalg hænger sammen. Vi blev<br />

rådet til ikke at falde for modeluner, men<br />

tænke langsigtet <strong>og</strong> måske tænke tilbage til<br />

hvordan det så ud engang. Det er vist ingen<br />

hemmelighed, at vi kiggede lidt på hinan<strong>den</strong><br />

<strong>og</strong> sank en ekstra gang. Men beslutningen<br />

skal tages, <strong>og</strong> vi ser frem til udfordringerne<br />

med lige dele glæde, spænding <strong>og</strong> interesse.<br />

Vi har besluttet – når vi selv er blevet lidt<br />

mere afklarede – at invitere menighe<strong>den</strong> til<br />

såvel information som inspiration – mere<br />

om det senere.<br />

Med venlig hilsen<br />

<strong>Næstelsø</strong> menighedsråd


musikarrangementer<br />

onsdag <strong>den</strong> 9. september kl. 19.00<br />

salmeJaZZTrioen i næstelsø <strong>Kirke</strong><br />

Trioen, som<br />

består af Jørgen<br />

Kronback<br />

på kontrabas,<br />

Christoffer<br />

Magdalus på<br />

keyboards <strong>og</strong><br />

Per Carlsen på trompet <strong>og</strong> flygelhorn, fortolker<br />

nye <strong>og</strong> gamle melodier fra <strong>den</strong> danske salmeb<strong>og</strong><br />

<strong>og</strong> andre ”kirkevenlige” musikstykker.<br />

Jørgen Kronback underviser i guitar, bas <strong>og</strong><br />

sammenspil på Næstved, Faxe <strong>og</strong> Vordingborg<br />

musikskoler. Han har været med til at<br />

opføre et stort antal musicals <strong>og</strong> har endvidere<br />

spillet i symfoniorkestre gennem mange år.<br />

Per Carlsen underviser i trompet på musikskolerne<br />

i Næstved <strong>og</strong> Ringsted <strong>og</strong> er aktiv<br />

musiker i big bands, som trompetsolist i<br />

kirker i Næstved <strong>og</strong> omegn, samt flere andre<br />

sammenhænge. Christoffer Magdalus er det<br />

sidst ankomne medlem af trioen <strong>og</strong> har for<br />

nylig turneret med Pink Floyd Project. Han<br />

har komponeret <strong>og</strong> produceret musik i en<br />

lang række sammenhænge <strong>og</strong> arbejder som<br />

freelance-musiker <strong>og</strong> underviser på Musik- <strong>og</strong><br />

Kulturskolen i Næstved.<br />

Salmejazztrioen tager i sine koncerter udgangspunkt<br />

i de originale salmemelodier <strong>og</strong><br />

harmonier, men kombineret med jazzmusikkens<br />

improvisation skabes helt nye <strong>og</strong><br />

spæn<strong>den</strong>de arrangementer af disse smukke<br />

sange. Ved koncerten bliver der mulighed for<br />

at synge med på n<strong>og</strong>le af de kendte salmer,<br />

ligesom der undervejs vil blive knyttet kommentarer<br />

til numrene.<br />

Der er gratis adgang til koncerten. Vær vel<br />

mødt!<br />

SEP<br />

S<strong>og</strong>nepræst: Mette Lund Larsen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstegård<br />

<strong>Næstelsø</strong> <strong>Kirke</strong>stræde 6 A, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55540025 · Mail: mll@km.dk<br />

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag fra 10-11.<br />

Mandag er fridag.<br />

Organist: Svend-Erik Pedersen<br />

M<strong>og</strong>enstrup Vænge 4A, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 20 83 · Mail: sep@paradis.dk<br />

menighedsråd næstelsø s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Pernille Roug<br />

Holmevej 1, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 30<br />

Kasserer: Birgit Jensen<br />

Skovbovej 3, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 02 17<br />

<strong>Kirke</strong>værge: Eno Hausner Andersen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstemark 9, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 03 33<br />

Graver ved <strong>Næstelsø</strong> kirke: Irene Hansen<br />

Præstø Landevej 1, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 34<br />

menighedsråd m<strong>og</strong>enstrup s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Vibeke Schmidt<br />

Blangslevvej 10, Blangslev, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 11 18<br />

Kasserer: Jette Lorentsen<br />

Bøgesøvej 4, Bøgesø, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55564687<br />

<strong>Kirke</strong>værge: Niels Haahr Petersen<br />

Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 07 02<br />

Graver ved M<strong>og</strong>enstrup kirke: Dorte Jørgensen<br />

Skrædderbakken 16, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.<br />

Tlf. 55 76 23 15, M<strong>og</strong>enstrup kirke. Mobil 21 14 15 53


<strong>gudstjeneste</strong>Plan<br />

September, oktober <strong>og</strong> november 2009<br />

næstelsø m<strong>og</strong>enstrup<br />

6/9 13.s.e.trin. Ingen 9.00 (C.P)<br />

13/9 14.s.e.trin 10.30 9.00<br />

20/9 15.s.e.trin. 10.30 Høst 1) Ingen (Rønnebæk 9.00 v. M.L.L)<br />

27/9 16.s.e.trin. Ingen 14.00 Høst 2) (Rønnebæk 9.00 v. M.L.L)<br />

4/10 17. s.e.trin. 9.30 (<strong>Fælles</strong> <strong>brunch</strong>- <strong>og</strong> jazz<strong>gudstjeneste</strong>. Se omtale side 5)<br />

11/10 18.s.e.trin. 9.00 (C.P) Ingen<br />

14/10 17.00 Spaghetti<strong>gudstjeneste</strong><br />

18/10 19.s.e.trin. Ingen 10.30 *<strong>Kirke</strong>frokost (Rønnebæk 9.00 v. M.L.L)<br />

25/10 20.s.e.trin. 10.30 *<strong>Kirke</strong>kaffe 9.00<br />

1/11 Alle Helgens Dag 19.00 17.00<br />

8/11 22.s.e.trin. 9.00 (C.P) Ingen<br />

15/11 23.s.e.trin. Ingen 10.30 *<strong>Kirke</strong>frokost (Rønnebæk 9.00 v. M.L.L)<br />

22/11 Sidste.s. i kirkeåret 10.30 *<strong>Kirke</strong>frokost 9.00<br />

29/11 1.s.i. advent 14.00 10.30<br />

*<strong>Kirke</strong>kaffen er ganske gratis. når der er tale om frokost, koster det 25 kr. at spise med.<br />

(C.p): <strong>gudstjeneste</strong> ved Christine pihl fra rønnebæk<br />

høst 1): høst<strong>gudstjeneste</strong> med efterfølgende frokost. det koster 25. kr. at spise med.<br />

høst 2): Vi fejrer høst<strong>gudstjeneste</strong> med en børne- <strong>og</strong> familie<strong>gudstjeneste</strong>. efterfølgende kage, kaffe <strong>og</strong><br />

saftevand i menighedshuset. <strong>gudstjeneste</strong>n er naturligvis gratis. Kage, kaffe <strong>og</strong> saftevand koster 15 kr.<br />

hvor intet andet er nævnt, er <strong>gudstjeneste</strong>n ved s<strong>og</strong>nepræst mette lund larsen. Ved ferier <strong>og</strong> friweekends<br />

varetages embedet af Christine pihl, som er præst i rønnebæk. hun træffes på 55 72 45 54.<br />

Jeg er på kursus fra mandag <strong>den</strong> 7. september - fredag <strong>den</strong> 11. september. Jeg holder ferie fra mandag<br />

<strong>den</strong> 5. oktober - mandag <strong>den</strong> 12. oktober.<br />

<strong>gudstjeneste</strong>r i rønnebæk kl. 9.00 er ved s<strong>og</strong>nepræst mette lund larsen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!